Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser •Læringsmål: –nullpunktanalyser –nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram –sikkerhetsmargin –produktmiks BØK100.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser •Læringsmål: –nullpunktanalyser –nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram –sikkerhetsmargin –produktmiks BØK100."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser •Læringsmål: –nullpunktanalyser –nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram –sikkerhetsmargin –produktmiks BØK100 Bedriftsøkonomi 1 1 Rasmus Rasmussen

2 Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser •Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 2 Rasmus Rasmussen

3 Eksempel – årlig salg av høytalere BØK100 Bedriftsøkonomi 1 3 Dekningsbidrag = Omsetning – variable kostnader Skal dekke faste kostnader og fortjeneste Rasmus Rasmussen

4 Salg pr. måned: enh Faste kostnader pr. måned er /12 = BØK100 Bedriftsøkonomi 1 4 Hvor mange flere høytalere må man selge for å gå i 0? /200 = 250. Nullpunktomsetning = enheter Rasmus Rasmussen

5 Nullpunktomsetning enh Faste kostnader pr. måned er /12 = BØK100 Bedriftsøkonomi 1 5 Rasmus Rasmussen

6 Salg = enheter BØK100 Bedriftsøkonomi 1 6 Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene DG = (Omsetning – variable kostnader)/Omsetning DG = ( – )/ * 100 = 40 % DG = (500 – 300)/500 * 100 = 40 % Rasmus Rasmussen

7 Anvendelse av KRV - analyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 7 Er det lønnsomt å sette ned prisen 5 % (fra kr. 500 til kr 475), hvis solgt kvantum øker fra til enheter per år? Rasmus Rasmussen TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % -Variable kostnader ,0063 % =Dekningsbidrag ,0037 % -Faste kostnader =Nytt overskudd Gammelt overskudd Ikke lønnsomt! (Det gamle overskuddet er større.)

8 Anvendelse av KRV - analyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 8 Hvis markedsføringskostnadene øker med , kan salget øke med enheter. Er dette lønnsomt? Økt dekningsbidrag = 200 * = Økte faste kostnader = , netto økning Rasmus Rasmussen TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % Variable kostnader ,0060 % Dekningsbidrag ,0040 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd

9 Anvendelse av KRV - analyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 9 Hvis kvaliteten øker og variable kostnader øker med 30 pr enhet (fra 300 til 330), kan salget øke med enheter (fra til ). Er dette lønnsomt? Rasmus Rasmussen TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % Variable kostnader ,0066 % Dekningsbidrag ,0034 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd

10 Anvendelse av KRV - analyse BØK100 Bedriftsøkonomi 1 10 Hva hvis reklamebudsjettet øker med (fast kostnad i utgangspunktet ), prisen reduseres med 30 kr (fra kr 500), og salgsvolum øker med (fra til )? Rasmus Rasmussen TotaltPer enhetProsent Driftsinntekter ,00100 % Variable kostnader ,0064 % Dekningsbidrag ,0036 % Faste kostnader Årets overskudd Gammelt overskudd

11 Symboler og sammenhenger P = Pris (Prisfast tilpassing, atomist. Pris uavhengig av mengde) X = Mengde TI = P∙X = Total Inntekt VEK = Variable EnhetsKostnader (Konstant enhetskostnad) VK = VEK∙X= Totale Variable Kostnader DBE = P – VEK = DekningsBidrag per enhet DB = DBE∙X = TI – VK = Totalt DekningsBidrag DG = DBE / P = DB / TI = Dekningsgrad FK = Totale Faste Kostnader TK = FK + VK = Totale Kostnader TR = TI – TK = Totalt Resultat TR = TI – (VK + FK) = P∙X – VEK∙X – FK TR =(P – VEK )∙X – FK = DBE∙X – FK = DB – FK Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 11

12 Nullpunktanalyse •Nullpunkt = den omsetningen som er nødvendig for at regnskapet skal gå i balanse, dvs. at: •Totale inntekter – variable kostnader – faste kostnader = 0 •Totale inntekter (TI) = totale kostnader (TK) •Dekningsbidrag = faste kostnader BØK100 Bedriftsøkonomi 1 12 Rasmus Rasmussen

13 Nullpunkt TR = 0 = Nullpunkt (Totalt resultat er null) TR = 0  TI – TK = 0  TI = TK = VK + FK  P∙X = VEK∙X + FK  (P – VEK)∙X = FK  DBE∙X = FK  DB = FK Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 13

14 Nullpunkt i stk TR = 0  DB = FK  DBE∙X = FK  X = FK / DBE X NULL = FK / DBE Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 14

15 Nullpunkt i kroner TI NULL = P∙X NULL = P∙(FK / DBE)  Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 15 TI NULL = FK / DG

16 Sikkerhetsmargin (SM) •Sikkerhetsmarginen (risikomarginen) viser hvor mye salget kan falle før man går med underskudd: •Sikkerhetsmargin i kr: TI – TI 0 •Sikkerhetsmargin i stk: X – X 0 •Sikkerhetsmargin i %: (TI – TI 0 )/TI * 100 (X – X 0 )/X * 100 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 16 Rasmus Rasmussen

17 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 17 Kr Verdi X Mengde TI =P∙X FK VK =VEK∙X TK = VK+FK =VEK∙X + FK X TK = VK+FK TR = TI - TK TI=P∙X VK=VEK∙X Overskudd Underskudd X0X0 TI 0 Sikkerhetsmargin X – X 0 Nullpunkt: FK / DBE X 0 = FK / (P – VEK) Nullpunkt: TI 0 = FK / DG Sikkerhetsmargin: TI – TI 0 DB = TI – VK =(P – VEK)∙X

18 Eksempel: Bedrift som har solgt DVD-plater BØK100 Bedriftsøkonomi 1 18 Hva er dekningsgrad, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin? DG = ( / ) * 100 = 35 % TI 0 = ( /35) * 100 = SM = ( – )/ = 38,7% Rasmus Rasmussen

19 Nullpunktsdiagram Envareproduksjon - DVD-plater BØK100 Bedriftsøkonomi 1 19 kr Omsetning 20x1 TK = 4,55 • X Over- skudd Antall enheter FK VK Overskudds- område Underskudds- område SM TI 0 = = X TI = 7 • X Nullpunkt Omsetning 20x1 Rasmus Rasmussen

20 Dekningsdiagram - envareproduksjon med VK-kurve - DVD-produksjon BØK100 Bedriftsøkonomi 1 20 kr Omsetning 20x1 TK = 4,55 • X Over- skudd Antall enheter FK VK SM TI 0 = = X TI = 7 • X Nullpunkt VK = 4,55 • X DB Dekningsbidrags område VK Omsetning 20x1 Rasmus Rasmussen

21 Resultatdiagram - DVD eksempel BØK100 Bedriftsøkonomi 1 21 Resultat (R) kr Nullpunkt antall enheter enheter Rasmus Rasmussen

22 TotaltProsent Driftsinntekter % -Variable kostnader % =Dekningsbidrag % -Faste kostnader =Overskudd Nullpunktomsetning Sikkerhetsmargin23,81 % KRV-analyser i flervarebedrifter BØK100 Bedriftsøkonomi 1 22 Rasmus Rasmussen TI 0 = FK / DG = / 0,3 = (TI – TI 0 ) / TI =(12600’ – 9600’) / 12600’

23 Nullpunkts- og resultatdiagram for flervarebedriften BØK100 Bedriftsøkonomi ' 8.000' ' 9.600’ ' TI ' '.000' 0' ' ' ' ' 900' ' TI ' 2.880' TI TK VK FK R kr TI Rasmus Rasmussen

24 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 24 Kr Verdi Kr Verdi TI FK VK TK = VK+FK TI TK = VK+FK TR = TI - TK TI VK Overskudd Underskudd TI 0 Sikkerhetsmargin TI – TI 0 Nullpunkt: FK / DG TI 0 = FK / (DB/TI) Nullpunkt: TI 0 = FK / DG Sikkerhetsmargin: TI – TI 0 DB = TI – VK 45 o

25 Målsatte driftsinntekter •Målsatt driftsinntekt – nødvendig omsetning bedriften må ha for å oppfylle et bestemt resultatmål. •Hvis for eksempel faste kostnader = , dekningsgrad 25 %, målsatt overskudd , hva er nødvendig driftsinntekt? BØK100 Bedriftsøkonomi 1 25 Rasmus Rasmussen

26 Målsatte driftsinntekter •Hvor stor omsetning (TI) må vi ha får å nå et bestemt resultat? •M = Målet (resultat f.eks ) •FK = •DG = 0,25 BØK100 Bedriftsøkonomi 1 26 Rasmus Rasmussen

27 Produktsammensetning •Med produktsammensetning eller produktmiks, menes den forholdsmessige andel de enkelte produktene utgjør av bedriftens samlede salg. •Endring i produktsammensetning kan slå ut på resultat, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 27 Rasmus Rasmussen

28 Produktsammensetning BØK100 Bedriftsøkonomi 1 28 Omsetningen er den samme begge år, men resultatet er lavere i år 2. Hvorfor ? Rasmus Rasmussen

29 Effektene av endret produktmiks BØK100 Bedriftsøkonomi Overskudd kr Underskudd kr mill 10 mill Resultatlinje 20x0 Resultatlinje 20x1 Overskudd 20x0 kr TI FK Rasmus Rasmussen

30 Begrensende forutsetninger ved bruk av KRV- og nullpunktsanalyser •Både kostnads- og inntektsforhold er lineære i hele det relevante kapasitetsområdet. •Kostnader splittes nøyaktig opp i variable og faste kostnader. •Produktmiksen er konstant. •For tilvirkningsbedrifter: –Det må eventuelt korrigeres for beholdningsendringer. BØK100 Bedriftsøkonomi 1 30 Rasmus Rasmussen

31 Driftsgiring •Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader. •Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer: •Driftsgiringstallet = •alternativt = BØK100 Bedriftsøkonomi 1 31 Totalt dekningsbidrag Totalt overskudd Dekningsgrad Overskudd i % Rasmus Rasmussen

32 Driftsgiring •Eksempel •Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10%? BØK100 Bedriftsøkonomi 1 32 Rasmus Rasmussen


Laste ned ppt "Kapittel 15 Kostnad –resultat–volumanalyser •Læringsmål: –nullpunktanalyser –nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram –sikkerhetsmargin –produktmiks BØK100."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google