Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte lærerrollen mht ungdomsbedrift? - Coaching og coachende væremåte - Praktiske øvelser/oppskrifter © Anne Grethe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte lærerrollen mht ungdomsbedrift? - Coaching og coachende væremåte - Praktiske øvelser/oppskrifter © Anne Grethe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte lærerrollen mht ungdomsbedrift? - Coaching og coachende væremåte - Praktiske øvelser/oppskrifter © Anne Grethe Brandtzæg

2 Anne Grethe Brandtzæg www.lifegarden.nowww.lifegarden.no annegrethe@lifegarden.no Tlf 997 53 154annegrethe@lifegarden.no Utdanning • Masterprogram i organisasjonspsykologi, BI 2007 • Emosjonell intelligens testverktøy 2007 • Coaching - sertifisert utdanning Erickson College 2006 • Livsveileder/psykoterapeut 2000 • Handelsøkonom 1991 Erfaring • 2007-08 Coach i forskningsprosjekt om coachende ledertrening for en toppledergruppe m/NTNU - dr.gradsstipendiat Frode Moen • 2000-08 Coach og livsveileder/psykoterapeut • 2006-08 Prosjektleder Inkluderende Arbeidsliv i Ungt Entreprenørskap • 1991-99 Prosjektleder, leder og rådgiver i bank/forsikring • 1996-97 Coach i leder-/medarbeiderutviklingsprogram i bank/forsikring

3 Coaching – å banke på dørene til ressursene, mulighetene og livskreftene © Anne Grethe Brandtzæg

4 Forventninger / Mål Hva ønsker du å gå ut med når vi er ferdige med denne sesjonen? Hvor er du nå på en skala fra 1-10? Hvor vil du være på en skala fra 1-10? Hva vil du selv bidra med for å oppnå dette? © Anne Grethe Brandtzæg

5 Mål - Kriterier • Positivt uttrykt • Realistisk • Angitt i tid • Konkret • Spenstig • Innenfor din kontroll • Sosialt balansert Kilde: Turningpoint Academy © Anne Grethe Brandtzæg • Spesifikt • Målbart • Akseptert • Realistisk • Tidsbestemt • Essensielt

6 Selvtillit og selvfølelse © Anne Grethe Brandtzæg Historie Kultur Den jeg er Tanker Følelser Handlinger Ønsket resultat ? Bevisstgjøring av Verdier Mål Ressurser

7 ”Mennesker blir hva de tror de er. Jeg kan tro at jeg ikke kan gjøre noe, og jeg kan ikke. Jeg kan tro at jeg kan, og jeg får evnen til å gjøre det.” Mahatma Gandhi © Anne Grethe Brandtzæg

8 Mange trenger gode hjelpere som kan: • Stille gode spørsmål • Lytte aktivt • Observere fremfor tolke • Gi aksept til mål og drømmer • Oppfordre til handling Gode hjelpere © Anne Grethe Brandtzæg

9 Faglig og personlig lærings- og utviklingsprosess • Styrker andres ressurser • Fokus på muligheter • Fokus på løsninger • Nåtid og fremtid • Blir mer bevisst på sine ressurser, mål og drømmer • Gir selvtillit og tro på at du kan mestre • Gir et positivt løft Hva er coaching? © Anne Grethe Brandtzæg

10 Sokrates: ”Jeg kan ikke svare, kun stille spørsmål. Ekte erkjennelse og læring kommer innenfra” Inspirert av filosofi, psykologi, kommunikasjonsteori og veiledning. Er ikke terapi eller rådgivning © Anne Grethe Brandtzæg

11 • Hvordan • Hva • Hvem • Når • Hvor • Hvilken / Hvilke • Hvorfor er dette viktig for deg? • Hva mer? Åpne spørsmål © Anne Grethe Brandtzæg

12 • Er det sånn at … • Tror du at … • Har jeg forstått deg riktig når du sier at...  Kan besvares med ja eller nei  Velger mellom alternativer Lukkede spørsmål © Anne Grethe Brandtzæg

13 Verdiord • Ord med energi, trykk, positivt ladet, utmerker seg • Personlig / individuelt innhold • Gi verdiord tilbake til avsender!

14 • Hvem er du på ditt beste som UB-lærer? • Hvorfor er dette viktig? • Hvordan er du på ditt beste som UB-lærer? Hva gjør du? • Hva kan du gjøre for å skape mer av dette? • Hvordan vil du selv og andre merke det? Hvem er du på ditt beste som UB-lærer? © Anne Grethe Brandtzæg

15 1.Hvor er du nå på en skala fra 1 til 10, der 1 er veldig dårlig og 10 er fantastisk? 2.Hvilken følelse er det? Energinivå 110  Skalaspørsmål Kilde: Turningpoint Academy © Anne Grethe Brandtzæg

16 Coachende væremåte ”Anvender hovedtrekkene fra coaching som metode, og henter gjerne elementer fra andre og mer styrende veiledningstradisjoner, og bruker disse situasjonsbetinget” - fra ”Profesjonelle dialoger”, Riis/Kristiansen, 2008 © Anne Grethe Brandtzæg Rådgivning - diktering Rådgivningsfri - coachende

17 Coachende væremåte når: • Det finnes føringer • Noen mål og fokusområder er forutbestemt • Coachende samtale • Coachende kommunikasjon • Coachende ledelse • Coachende elevsamtale © Anne Grethe Brandtzæg

18 1.Hvor motivert er du på en skala fra 1 til 10, der 1 er veldig dårlig og 10 er 100% motivert? 2.Hva er en ting som kan gjøre deg mer motivert? 3.Hva skal til for at du kommer litt høyere opp på skalaen? Motivasjon 110

19 1.Hvor fornøyd er dere med fremdiften i UBen på en skala fra 1 til 10, der 1 er veldig dårlig og 10 er fantastisk? 2.Hvor ønsker dere å være? 3.Hva kan dere gjøre for å få det til? Fremdrift © Anne Grethe Brandtzæg 110

20 1.Sett at det allerede fungerer, hva gjør du annerledes da? 2.Sett at om 3 måneder så er du der, hva gjorde du for å komme dit? 3.Sett at mens du sov i natt så skjedde det et mirakel. Hva gjør du annerledes da? Mirakelspørsmål © Anne Grethe Brandtzæg

21 1.Sett at kommunikasjonen fungerer veldig bra hos dere, hvordan kommuniserer dere da? 2.Hvorfor er det viktig? 3.Hva er en ting du kan gjøre som kan forbedre kommunikasjonen? 4.Hvordan vil du og de andre merke det? Kommunikasjon © Anne Grethe Brandtzæg

22 •Sett at det finnes flere måter å se dette på. Hvilke er det? •Hvilke perspektiv støtter deres mål best? Hvordan få frem flere perspektiver © Anne Grethe Brandtzæg

23 IA i ungdomsbedrift • Et konsept for hvordan elever kan arbeide for å forbedre miljø, trivsel, inkludering og redusere fravær • Samarbeid mellom skole, UE og NAV i fylket om skolebesøk, oppfølging, kurs og konkurranser • IA-veiledningshefte bestilles hos Ungt Entreprenørskap

24 Vi er kallet til å være fremtidens arkitekter, ikke dens ofre - Buckmeister


Laste ned ppt "Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte lærerrollen mht ungdomsbedrift? - Coaching og coachende væremåte - Praktiske øvelser/oppskrifter © Anne Grethe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google