Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål • Skape en nye erkjennelse om hva læring er • Gi deg konkrete verktøy som du kan bruke når du kommer tilbake til jobb Læringsprinsippene: • Oversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål • Skape en nye erkjennelse om hva læring er • Gi deg konkrete verktøy som du kan bruke når du kommer tilbake til jobb Læringsprinsippene: • Oversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål • Skape en nye erkjennelse om hva læring er • Gi deg konkrete verktøy som du kan bruke når du kommer tilbake til jobb Læringsprinsippene: • Oversikt detaljer oversikt • All effektiv læring bygger på noe du kan i fra før av

2 Min første dysleksidefinisjon Et uhelbredelig handikap  Skolen gjør hva de kan, grunnen til at jeg ikke lærer er min uhelbredelig dysleksi  Uansett hvor mye jeg leser så lærer jeg ikke noe mer  Dysleksi er et medfødt handikap som ikke kan behandles Lat:  Grunnen til at enn ikke lærer er at en ikke jobber nok  Dysleksi gir godt grunnlag for medlidenhet

3 Hva er dysleksi Dysleksi er et medfødt handikap  Det er ofte en sammenheng mellom dysleksi og språkvansker  Dysleksi kan forårsake konsentrasjonsvansker  Dysleksi kan forårsake motivasjonsproblemer  Dysleksi er et medfødt handikap og et dynamisk handikap  Dyslektikere har 10 ganger så stor sannsynlighet for å bli en gründer enn skoleflinke Bortlæringsvansker  En god lærer er i stand til å undervise de elevene enn har  Dysleksi handler om å lære på en annen måte  28 av 30 lærere innrømmer at de ikke vet hvordan de skal undervis elever med dysleksi  I Norge går det ut over 3 ganger så mange elever med lese og skrivevansker som i Finland Dyslektikerens Strategivansker  God metode kan kompensere for mye  Dette handler om studieteknikk  Det er ofte viktigere hva en tenker om sitt eget handikap en hvor alvorlig handikapet er

4 Drøm X Tro = Motivasjon Hvorfor er det viktig å drømme  På Yail universitet gjorde de enn undersøkelse som viste at 3% av studenter har skrevet ned sine mål. 20 år senere tente disse tre % like mye som 97 personene til sammen  Forskjellen mellom mål og drømmer  Laban tanker

5 Tro Sannhetens betydning Hva hjelper det med drømmer om du ikke har tro på å lykkes med de Trossetninger  De som lykkes begynner med det de kan, mens de som mislykkes begynner å tenke på det en ikke kan.  Drømmer skaper tro  Historier skaper tro  Metoder og erfaringer skaper tro

6 Læringsprinsipper  All effektiv læring bygger på prinsippet oversikt detaljer oversikt. Nesten alle bøker og undervisning bygger på at studenten går fra detaljer til oversikt  All effektiv læring bygger på at du tar utgangspunkt hva en kan i fra før når en skal lære seg noe nytt  Du lærer 12% av det du leser og 20% av det en hører og 80% av det du gjør

7

8

9 Alle fag er sted i mellom 2-5 basisbegreper som du må kunne og ikke 100 Elektro faget som eks  På elektrofaget er 768 sider med forskrifter og normer som en må kunne  Det å bare gi en dyslektikere disse to bøkene kan best sammenlignes med å gi en telefonkatalog til enn funksjonsfrisk

10 Hva vil det si å skrive godt Før trodde  Det er skj, kj sj lyder  Det er stumme bokstaver  Det er dobbelt konsonanter  Det er komma regler  Det er preposisjoner  Det er grammatikk  Stumme bokstaver  Innledning hovedel og en avsluttning Nå vet jeg  Det handler om å vise det jeg kan  Det handler om å anvende det jeg kan  Det handler om å kunne overbevise andre  Det handler om å tenke  Det handler om å lære  Det handler om å huske

11 Å skrive handler om å kunne skille det viktige fra det uviktige 10 til 15% av det som står i en lærerbok er viktig resten er uviktig eller bare nøkkelord Øvelse  Skriv nøkkelord av dagsnytt 18 i 10 min Hvorfor  Det går så fort at vi kan skrive ned alt  Det går så fort at du ikke kan skrive setninger  Det er en viktig øvelse for å kunne skille det viktige fra det uviktige

12 Skrive godt handler om å svare på gode spørsmål Hvorfor  For når du skriver så svarer du på spørsmål  Fordi når du stiller spørsmål så rydder du opp Hjelpespørsmål  Hva er saken ?(overskrift)  Hvorfor er dette en viktig sak ?(ingress)  Hva er barkrunn for saken ?  Hva er å årsaken til det som har skjedd ?  Hva er utspillet ?  Hva er reaksjonene på utspillet?

13 Det å skrive godt handler om å skrive overbevisende Hva er det å skrive overbevisende  Det er at leseren blir overbevist om at du har rett  Det er at leseren er overbevist om at du kan ditt fag godt  Det å overbevise vil si at du også er i stand til å kunne ta hensyn til motforestillinger (drøfte, Redegjøre) Hvordan  Gruppere argumentene  For det første for det andre for det trede  Være en god advokat  Argumenter er det samme som avsnitter

14 Det å skrive godt handler om å ha et godt nedslag Hva er en god avslutning  Det er riktig konklusjon på bakgrunn av enn overbevisende argumentasjon  Leseren skal tenke at dette det virker fornuftig  Nå skal du vise at du er i stand til å anvende det du tidligere har redegjort for  Det er det som skal få brikkene til å falle på plass  All god læring og skriving bygger på prinsippet på oversikt detaljer oversikt

15 Studieteknikk Hvorfor er det å kunne stille spørsmål noe av det viktigste du kan lære deg

16 Kunsten å stille spørsmål  Roma og Folkemuset  Å lese uten å tenke er det samme som å pløye uten å forstå  Når en leser er er en dårlig kopimaskin som register ca 12% av det en leser. Når en stiller spørsmål kan en gå utover det som står i pensum  Det er forskjell på å gjengi et pensum og det å kunne anvende et pensum. Når du stiller spørsmål så anvender du pensum

17 Kunsten å stille gode spørsmål Strukturert ide dugnad S Oppgave: svineinfuensa  Hva  Hvem  Hvorfor  Når  Hvordan  Hvilke

18 Disponering Hva er disponering  Det er det samme som vi gjorde i sted  Det er å finne overskriftene  Det er å finne argumentene Hvordan  Se over det du skrev på ide dugnaden  Se etter poenger som ligner på hverandre  Bruk hjelpespørsmålene  Finn overskriften

19 Tanker om tid  Viktig og haster (henge med)  Viktig og ikke haster ( ta igjen)  Ikke viktig og haster ( feilprioriteringene)  Ikke viktig og ikke haster ( tidssløsing og den bedagelige nødvendighet)

20 Dagens indigrenser Planlegging  Hva skal jeg kunne når dagen er over  Hvor lang tid skal jeg bruke på å lære meg det Ferdighetsutvikling ( viktig og ikke haster) 20 min Innlæring ( viktig  Strukturert idedugnad 10 min  Disponering ( oversikt)  Innlæring og lesing (detaljer)  Disponering 2 oversikt og reppeitsjon


Laste ned ppt "Mål • Skape en nye erkjennelse om hva læring er • Gi deg konkrete verktøy som du kan bruke når du kommer tilbake til jobb Læringsprinsippene: • Oversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google