Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Et friskere Arbeidsliv” 17. oktober 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Et friskere Arbeidsliv” 17. oktober 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 "Et friskere Arbeidsliv” 17. oktober 2013
Den gode prestasjonskulturen – hva kan din arbeidsplass lære av toppidretten? Bjørge Stensbøl

2 Fokusområder – kultur og ledelse
Hva er kultur? Hva preger prestasjonskulturer? Hvordan bygge og lede prestasjonskulturer? Overføringsverdier «Jeg føler at det som skiller meg fra mengden er at jeg tør å gjøre en del råe valg» (Petter Northug)

3 Hva er kultur? Kultur er handlemåter, vaner, tradisjoner, normer og regler Kultur er lært og ikke medfødt Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid Hvem bygger kulturen i din organisasjon?

4 Hva er prestasjonskultur?
Viktige trekk i en prestasjonskultur: Alle har individuelle mål (individfokus) Resultatmål (leveransen vår) Personlige utviklingsmål (utvikle egen atferd) Alle blir målt på egen fremgang (mestringsfokus) Det er tydelige forventningsavklaringer Man blir sett – og hørt (involvering) Man blir verdsatt for den man er (individfokus) Man blir fulgt tett opp, får tilbakemeldinger og nødvendig støtte fra nærmeste leder - og teamet Å ”gå på trynet”/å feile er en del av læringen – feil betraktes som læringsopplevelser Det er mye humor og humør En viktig forskjell på de beste og nest beste er at de beste tåler å bli målt (Vebjørn Rodal)

5 Kultur > Prestasjonskultur Nødvendige forutsetninger for å prestere
Mot Gjennomføringskraft De ”rette” menneskene (Det er de du har) Atferdstrening Egenskaper – bevisstgjøring - roller I en prestasjonskultur spiller du med de kortene du har (Suzann Pettersen )

6 Kultur for åpenhet – også om feil
Vi må tørre å konfrontere virkeligheten Vi må unngå en kultur som skjuler feil Det er lov å gjøre feil – men ikke skjule dem Når det er lov å feile tør du prøve nye ting

7 Prestasjonskultur på andre områder enn toppidrett?
Prestasjonskultur kun et elitefenomen? I en god prestasjonskultur gjør man ikke annet enn det som bør gjøres i enhver organisasjon – hver dag: Se sine medarbeidere, bygge gode relasjoner til dem, bry seg, vise dem omsorg og gi dem støtte Men da kan du ikke lede for mange – maks 8 personer (28 relasjoner) I en trygg utøver-trener relasjon kjenner treneren deg så godt at han vet hvordan du reagerer i alle situasjoner (Tommy Urhaug)

8 Prestasjonskultur fremmer mestringskapasiteten hos den enkelte
Prestasjonskultur handler om å bygge en kultur med sikte på å forbedre egne prestasjoner å mestre på et stadig høyere nivå å vinne over seg selv sette seg utviklingsmål (atferdmål) trene systematisk på å utvikle egen atferd hele tiden ønske å bli utfordret, tilbakemeldinger på utført trening måle egen treningsfremgang Jeg har alltid hatt klare utviklingsmål og terpet mye på detaljer (Solveig Gulbrandsen)

9 Å utfordre seg selv og de rundt seg er et viktig kulturtrekk i en prestasjonskultur
Å utfordre seg selv og hverandre på bl.a. roller, ansvar, kultur samspill, relasjoner arbeidsoppgaver, fokus, prioriteringer arbeidsmåter, ledelse etikk og verdier Å tøye målene og trene egen atferd for å mestre på høyere nivå er sentrale kulturelement Å danse ballett var en utfordring jeg overhodet ikke likte, men jeg vokste som person på den erfaringen (Olaf Tufte)

10 Komfort-/flytsonen Utfordringer FLYTSONEN Ferdigheter ANGST BEKYMRING
KJEDER SEG FRUSTRERT FERDIGHETER Ferdigheter Csikszentmihalyi (1975).

11 Å være ute av komfortsonen skal være en overvinnelse - en kamp
For å utvide flytsonen vår (takle større utfordringer) må vi utfordre det vi er usikre på og redde for Mentalt kan du søke ut av flytsonen ved f.eks å lære deg et nytt språk, Emosjonelt ved å gjøre noe du gruer deg veldig for Fysisk ved for eksempel å løpe en maraton. Det er behagelig å oppholde seg i komfortsonen sin, men det bringer ikke ut det siste lille ekstra som du trenger for å nå helt opp. (Suzann Pettersen)

12 Å øke mestringsevnen – et kulturelement i en prestasjonskultur
Det krever: Vilje til å sette offensive mål Vilje til å ta konsekvensene av målene Evne til å møte utfordringene med en optimistisk, offensiv innstilling Vilje og evne til å være tålmodig Å ha tro på egne ferdigheter Jeg vet jeg er god nok til å ta dem i andre omgang! Anders Bardal Oppfølging og tilbakemelding på prestasjon er avgjørende . En fjellklatrer trenger ikke tilbakemelding på at hun har nådd toppen, men hvordan

13 Helsen på arbeidsplassen din ivaretas i en prestasjonskultur
Dårlig teamklima Dårlig ledelse (urettferdige og uredelige ledere) Usikkerhet om jobben Liten støtte fra leder og medarbeidere Ubalanse mellom innsats og opplevelsen av å bli verdsatt Lite kontroll over arbeidssituasjonen sin Ledere må bli flinkere til å se det enkelte mennesket (Professor Stein Knardahl, Sinnets helse, 2008) Helsen på arbeidsplassen din ivaretas i en prestasjonskultur Alle i teamet får muligheten til å utvikle sitt potensial ut fra egne forutsetninger - uten konstant sammenligning med andre Lederne gjør gode forventningsavklaringer, gir støtte, viser omsorg og bygger gode relasjoner til sine medarbeidere Alle blir verdsatte for den de er (individfokus) Alle vet hva som forventes av dem fordi de blir fulgt tett opp og får tilbakemeldinger Hver enkelt medarbeider blir sett og blir ledet individuelt

14 I en prestasjonskultur tas det ”å tryne” som læring
Man lærer seg å takle nederlag Man motiveres av nederlag Man er gode til å analysere hvorfor man ikke lyktes Man lærer av feil Man skylder ikke på andre, men tar selv ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling Nederlag skaper den aller største motivasjonen hos meg. Jeg tror ikke det hadde gått så bra i min karriere, hvis jeg ikke hadde tryna på fellesstarten på 30 kilometeren i Sapporo (Petter Northug)

15 Prestasjonskultur – ikke ”snilt” klima
Det er tydelige krav Det er ambisiøse mål Det er tydelige forventningsavklaringer Det er stor åpenhet - som skaper dynamikk Det er dristighet – mot til å gi av seg selv Det er ydmykhet og respekt - som ikke lar egne meninger stå i veien for evnen til å vise åpenhet og romslighet Det er mot til å innrømme feil og til å si unnskyld – det svekker aldri en leders autoritet Siden jeg ble verdensener for tre år siden har jeg lært så mye nytt, at jeg ikke kan skjønne hvor lite sjakk jeg kunne for tre år siden. Magnus Carlsen

16 I en prestasjonskultur finner vi to typer klima
Mestringsklima Resultatklima

17 Mestringsklima (1) Vi jobbet kontinuerlig med
I et mestringsklima er det fokus på å bedre ferdighetene for å mestre på høyere nivå Prestasjonen bak resultatet vektlegges i langt større grad enn resultat Man fokuserer på egen forbedring og måles mot egne prestasjoner og egen fremgang Fokus er på arbeidsoppgavene - ikke sluttproduktet Vi jobbet kontinuerlig med mestringsmål allerede i de tidlige årene» (Tommy Urhaug)

18 Mestringsklima (2) Man vektlegger innsats
Man vektlegger personlig fremgang Alle er like mye verd Ikke å få det til er en helt naturlig del av å lære Da blir det ikke truende og angstvekkende å gjøre feil Da tør man ta nye og krevende utfordringer Man gir tilbakemeldinger på prestasjonen bak resultatet Den viktigste motivasjonsfaktoren har vært å mestre nye ting - å sette triksene perfekt (Andreas Ygre Wiig)

19 Resultatklima Fokus er på resultat - langt sterkere enn på prestasjon bak resultatet Fokus hviler på hvordan en blir oppfattet av andre, mer enn hva en lærer (Skaalvik 2005) I resultatklima ytes høy innsats bare når en forventer å mestre aktiviteten , eller når en venter å vinne (Skaalvik 2005) Med fokus på resultatet - ikke på arbeidsoppgavene - kan du lett få angst, bli utrygg og redd for ikke å nå resultatet Anerkjennelse og oppmerksomhet gis i resultatklima bare til dem som presterer best

20 Resultatklima (2) Ledere i resultatklima er ofte dirigerende, autoritære og gir lite rom for medbestemmelse Det er liten aksept for prøving og feiling De ser ikke egen fremgang - det er bare resultatet som teller Resultatklima er sårbart i motgang når man ikke forbedrer egne prestasjoner og resultater når man ikke er best

21 Fokus skal ikke være på målet
Er du redd for å skuffe - samtidig som du har et sterkt ønske om å lykkes, reduserer du muligheten for å lykkes fordi målet fanger oppmerksomheten din Å øve på å ha oppmerksomheten på arbeidsoppgavene (mestringsfokus) i stedet for å være opptatt av utfallet (resultatfokus), er sentralt i den mentale treningen i en prestasjonskultur En forutsetning for å lykkes var at jeg jobbet mye med det mentale (Liv Grete Skjelbreid Poirèe)

22 Hvordan leder man i en prestasjonskultur
Noen stikkord på ledelse i en god prestasjonskultur: Lederne har individfokus Leder hver enkelt individuelt – de behandler sine medarbeidere forskjellig De er tydelige i all kommunikasjon og gir klare tilbakemeldinger De driver transformasjonsledelse Det var alltid tydelige beskjeder, og klare tilbakemeldinger fra treneren min, Audun Kolstad Petter Northug

23 Flere trekk ved gode ledere i en prestasjonskultur
De er omtenksomme og positive De gir medarbeiderne tro på egne ferdigheter De bygger trygge relasjoner til dem De er forutsigbare, stiller krav og utfordrer De følger tett opp gjennom dialog (f,eks er jobben din utfordrende nok i forhold til karriereløp/ambisjoner) Gir tilbakemeldinger - på prestasjon Det var viktig at jeg fikk nettopp Audun som trener,for han lærte meg å leve strukturert som toppidrettsutøver. Alt var punktlig, ordentlig, og satt i system Petter Northug De er utholdende

24 Kan god ledelse læres? Forskning hevder at det er mulig - i hvert fall at en kan bli gradvis bedre til å lede. En kan bli mer og mer seg selv – med større ferdighet Det de fleste forskere synes imidlertid å være enige om er at ikke alle er lederemner og passer til å bli ledere Å lede krever noen kvalifikasjoner og ferdigheter. Spørsmålet blir hva må du trene på for å bli en bedre leder? Du blir bare god på det du trener mye på (Robert Sørlie) Goffee og Jones (2007)

25 Hilde.Kristoffersen@ Fagbokforlaget.no
Deltagerne på Et friskere arbeidsliv får 30 % rabatt på boken ut denne måneden (boken koster da kr 279,- ordinært kr 398,-) ved å sende en mail til: Fagbokforlaget.no Mailen inneholde: navn og leverings-/fakturaadresse og stikkord: Foredrag Bjørge


Laste ned ppt ""Et friskere Arbeidsliv” 17. oktober 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google