Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERDIGHETSPRINSIPPER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERDIGHETSPRINSIPPER"— Utskrift av presentasjonen:

1 VERDIGHETSPRINSIPPER
LAFY Høstkonferanse 2013 ” Det er meg det gjelder, jeg er klar for nye oppgaver “ Foredragsholder: Geir Smeby

2 HVEM ER GEIR SMEBY? Sosionom ++
Generalsekretær i Special Olympics Norge Veileder for Global Dignity Arbeidserfaring: ungdom med rus og atferdsproblematikk fysisk funksjonshemmede utviklingshemmede næringslivet

3 OM VERDIGHET Begrepet ”verdighet” stammer fra prinsippet om at alle mennesker har sitt iboende, medfødte menneskeverd. Denne umistelige verdien har man utelukkende i kraft av å være et menneske. Vår verdighet kan styrkes når vi opplever at våre rettigheter og frihet respekteres og når vi lever i en situasjon der vi kan gjøre valg og handlinger som bygger opp vår selvrespekt, integritet og nestekjærlighet.

4 5 verdighetsprinsipper
1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv 2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester,   utdanning, inntekt og sikkerhet  3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt  4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger  5. Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet

5 Ordet ”verdighet” Verdighet er et stort ord. Det er et høytidelig ord.
Det er et begrep som på mange måter er vanskelig å definere presist og være konkret om. Verdighet er viktig for oss alle, hver eneste dag og i alle valg og handlinger vi gjør.

6 Slik jeg ser det, dreier verdighet seg om tre ting:
Verdighet henger sammen med menneskeverd. Menneskeverdet er den verdien hver og en av oss har, bare fordi vi er mennesker. Alle mennesker har et menneskeverd, uansett om vi lever i velstand og frihet, slik de fleste av oss gjør her i Norge, eller om man lever i ytterste fattigdom eller slaveri. Denne verdien har vi alltid med oss – den er umistelig og ukrenkelig.

7 2 Mange mennesker føler at deres verdighet ikke
blir anerkjent og at de ikke blir behandlet på en verdig måte. Den andre delen av verdighet dreier seg derfor om menneskerettighetene. Dette er rettigheter alle mennesker har til å bli behandlet på en ordentlig måte. Vi har rett til utdannelse og helse, nok mat og et trygt sted å bo. Vi har rett til ikke å bli satt i fengsel uten lov og dom og ikke bli torturert. Vi har rett til å ytre våre meninger å utøve religiøs tro. Menneskerettighetene omfatter det vi har krav på som enkeltmennesker overfor samfunnet.

8 3. Den tredje tingen er hva hver og en av oss kan gjøre med våre
egne liv og for andre. Det dreier seg om den muligheten jeg og alle dere som sitter her har til å påvirke verden rundt oss på en slik måte at vår opplevelse av verdighet styrkes. Vi tar alle sammen valg hver eneste dag om hvordan vi behandler folk rundt oss og om handlingene våre i hverdagen er med på å styrke andre mennesker. Dette kan være arbeidskameratene dine, de andre på treningen, personen i kassen på butikken, eldre på trikken, bussen osv. Det er dette siste vi bør fokusere mest på; hva kan hver enkelt av oss gjøre for å skape en bedre hverdag for oss selv og de andre vi deler den med”.

9 VERDIBASERT LEDERSKAP
Ayn Rand: Verdier er det man arbeider for å oppnå/og eller beholde I denne definisjonen blir visse ting veldig klart, som for eksempel at det er lett å vite hvilke verdier du har, det oppnår vi ved å observere hva du gjør. Så dersom du sier er helse er viktig for deg, og du ser på TV i stedet for å trene, du spiser særlig usunt eller røyker, så sier handlingene dine sannheten om dette. Så verdiene dine vet vi ikke gjennom hva du sier, men gjennom hva du gjør. Det er alltid hva et menneske gjør som viser hvilke verdier man har. Hva har nå dette med verdibasert ledelse å gjøre?

10 Organisasjonen må gjennom de ansatte ha et godt egenverd
Organisasjonen må gjennom de ansatte ha et godt egenverd!

Organisasjonens virksomhet baseres på følgende moralske prinsipper: 
- Rasjonalitet (fornuftighet)
- Ærlighet - Selvstendighet
- Integritet
- Produktivitet - Rettferdighet Intensjonen er å lede andre mennesker på en effektiv og best mulig måte. Poenget er å utvikle hver enkelt medarbeider til å sitt maksimale potensiale og se sammenhengen med bedriftens arbeidsoppgaver og rammebetingelser.

11 Fremtidens lederrolle blir gartnerens arbeide med å vanne og gjødsle medarbeiderne slik at de vokser og gror. Vanningen vil være å skape gode utviklings- og læremuligheter gjennom: - Omsorg
- Oppmuntring
- Rettskaffenhet
- Rettferdighet Lederen må utøve tilretteleggende lederskap hvor han eller hun er en støttespiller, Coach og trener for hver enkelt medarbeider. Denne rollen krever en ydmykhet og respekt for mennesker rent generelt.

12 Menneskesynet hos en verdibasert leder preges av respekt, sannferdighet, rettferdighet, kjærlighet og visdom. Mennesket blir et mål i seg selv, og ikke kun et middel for å nå andre mål. En verdibasert leder er klar over sin egen rolle som påvirker og rollemodell, og vet at det menneskesyn han eller hun står for vil påvirke medarbeiderne i organisasjonen. Tankesettet en verdibasert leder benytter preges av et helhetssyn. En verdibasert leder ser på mennesker ut fra en integrert modell: ”Vi er alle mennesker med ulike ferdigheter, og min oppgave som leder er å utnytte disse ferdighetene på en best mulig måte”.

13 En verdibasert leder styrer sine medarbeidere gjennom involvering, ansvarlig- og myndiggjøring.
Han eller hun tar ofte sine medarbeidere med på rådslagning hvis denne muligheten er tilstede. Målet er her å finne det beste svaret på problemet gjennom dialog, idéutvikling og involvering. Hovedmålet med verdibasert ledelse er å skape! Dette kan være å få utnyttet sin kreative skaperevne på individnivå eller skape noe sammen i et arbeidsfellesskap. Å kunne være med på å skape noe er en drivkraft i alle mennesker. Vi kjenner alle til hvor mye bedre vi fungerer når vi kan være med på å skape et eller annet, dette være seg både på det private plan eller i arbeidslivet.


Laste ned ppt "VERDIGHETSPRINSIPPER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google