Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak” Olav Bremnes, prosjektleder Mental Helse - Kommunene i Namdalen / KS – Helse Nord-Trøndelag - Helsedirektoratet

2 Bakgrunn Helsedirektoratet, jfr rapport IS-1554 ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud” Styringsdokumenter Samarbeidsutvalget mellom kommunen i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag Samhandlingsreformen

3 Bindal Osen Leka Vikna Nærøy Bindal Røyrvik Namsskogan Grong Lierne Høylandet Fosnes Flatanger Namdalseid Namsos Overhalla Verran Osen 23.105 innb. 5.101 innb. 10.702 innb. 3Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

4 Organisering av prosjektarbeidet Prosjekt- gruppe Indre NamdalYtre NamdalMidtre Namdal Sykehuset Namsos / DPS Kolvereid Mental HelseNAPHA HINT / EINA / Fylkesmannen /NAV 4 Arbeids- grupper Ressurs- grupper Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse Styringsgruppe Prosjektansvarlig

5 Prosjektgruppe Tilsetting 1. des.09 – 30.06.2010 o Olav Bremnes 60% (Sykehuset Namsos / HNT) o Bodil Hannsen 40% (Overhalla / Midtre Namdal) o Aage Stenseth 40% (Grong / Indre Namdal) o Bente Finnestrand 40% (DPS Kolvereid / Ytre Namdal) 5Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

6 Beslutningspunkt - BP Hvor er vi i dag? BP2 ForstudieForprosjekt BP1BP3 Hoved- prosjekt Idé BP4 Imple- mentering STOP Nei Ja Nei Ja Nei Ja Fase 1 Fase 4 Fase 3Fase 2 Fase 5 6Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

7 Målsetting Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak, for mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helsefelt og rus. 7Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

8

9 9 Framdriftsplan 2009 2010 DesJanFebMarsAprilMaiJuni Etablere prosjektgruppe / framdriftsplan/milepælsplan Delmål 1 Kartlegging av målgruppen Delmål 2 Beskrive behandlings- / samhandlings prosessen på individnivå Delmål 3 Beskrive samhandlingsprosessen på systemnivå Delmål 4 Utvikle en felles faglig forståelse for behandling og tilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov Delmål 5 Prosjektet er forankret i 1.- og 2.linjetjeneste, og Mental Helse Delmål 6 Kartlegging av eksisterende tilbud for målgruppen i 1.- og 2.linjetjenesten Delmål 7 Utvikle nye tiltak og samarbeidsmodeller i og mellom 1.- og 2.linjetjenesten Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse Status framdriftsplan

10 Aktivitetsoversikt  Regionsvise møter med kommunene  Interkommunale arbeidsgrupper  Kontaktpersoner i hver kommune  Kartlegging i kommuner og sykehus fra til 15. mars  Møte med lokallag av Mental Helse 10.03.2010  Møter med referansegrupper i prosjektet:  Møte med DPS Stjørdal, Stjørdal kommune og Mental Helse Stjørdal 19.02.2010  Møte med NAV – distriktskontorer i Namdalen 16.04.2009  Psykiatrisk klinikk Steinkjer / Levanger i april  Fylkesmannen / NAPHA / HINT  Planlegger møte med tilsvarende prosjekter vedrørende Samhandlingsreformen i Nord- Trøndelag

11 Avklaringer i styringsgruppa Søknadsfrist for hovedprosjekt er 01.04.2010 Kan vi sende søknad på vegne av samarbeidsutvalget Rollen til prosjektansvarlig Tilbakemelding til styringsgruppa i mai på status for resultater av kartlegging, økonomi, framdriftsplan og videreføring av prosjektet

12 ….ambulant team….on the road ”Helsehuset……….”


Laste ned ppt "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google