Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommunen Porsgrunn Reduksjon av sykefravær Trine Larsen Arbeidsgiverstrategi Erland Berberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommunen Porsgrunn Reduksjon av sykefravær Trine Larsen Arbeidsgiverstrategi Erland Berberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommunen Porsgrunn Reduksjon av sykefravær Trine Larsen Arbeidsgiverstrategi Erland Berberg

2 Reduksjon av sykefravær •Mai 2004: Tiltaksplan for oppfølging av sykefravær godkjennes og iverksettes. •Juni 2006: Ny plan for sykefraværsoppfølging blir vedtatt i Porsgrunn Kommune, såkalte 12 punktsplan. •Januar 2008: Porsgrunn starter sitt arbeid med Kvalitetskommuneprogrammet

3 Reduksjon av sykefravær 12 punktsplan 2006 1.Fast, obligatorisk opplæring, min. 1 gang/år 2.Erfaringskonferanse høsten 2006 3.Oppfølging av fraværstall/-tiltak i linja 4.Kvartalsvis HMS-rapport 5.HMS-systemet revideres og oppdateres 6.Utstyr og hjelpemidler til institusjonene 7.Forsterket tilbud om veiledning og hjelp til å håndtere personalkonflikter med mer 8.Seniorpakke til ansatte over 62 år 9.Årlig arbeidsmiljøpris – 50 000 kr 10.Fond til tiltak for å redusere sykefraværet - 2,5 mill 11.Styringsgruppe for å følge sykefraværsarbeidet 12.Sammen om Porsgrunn – bedriftskultur

4 Ny 12 pkt.tiltaksplan 1.Fast, obligatorisk opplæring, min.1 gang/år 2.Kvartalsvis HMS-rapport 3.Forsterket tilbud om veiledning og hjelp til å håndtere personalkonflikter med mer 4.Årlig arbeidsmiljøpris – 50 000 kr 5.Fond til tiltak for å redusere sykefraværet - 2,5 mill

5 Ny 12 pkt.tiltaksplan 6. Intensivere rusarbeidet i kommunen. –opplæring av utvalg våren 09 –opplæring av virksomhetsledere høsten 09 –avdekke problematikk –våge å hjelpe

6 Ny 12 pkt.tiltaksplan 7.Iverksette tiltak mot aggresjon, trusler og vold. –Lage retningslinjer april 09 –Forebygge og håndtere ulike situasjoner –Rullerende opplæring

7 Ny 12 pkt.tiltaksplan 8.Dialog med fastleger –Dialogmøte 1 og 2 (12 og 26 uker) –HMS avd. deltar på NAV sine møter med fastlegene –Samarbeide om tilrettelegging –Oppfølging og opplæring av ledere

8 Ny 12 pkt.tiltaksplan 9.Søke å utvide bruk av IA- plasser –Er dette et tiltak som Porsgrunn kommune kan nytte seg av? –Komme i dialog med NAV –Opprette egne IA plasser og samarbeide med eksterne.

9 Ny 12 pkt.tiltaksplan 10.Friskvernstiltak –Egen ordning med medlemskap i bedriftsidrettslaget –Aerobic –Gratis bruk av svømmehall –Swingkurs –Kostholdskurs –Grunnkurs golf –Håndball –Fotball –Trimgruppe –Bowling –Innebandy –Sykkelgruppe –Sola –SSR i Bedrift

10 Ny 12 pkt.tiltaksplan 11.Øke bruken av egenmeldt sykefravær. –Utvide egenmeldingsperioden til 16 dager –Opplæring av virksomhetsledere, fastleger –Holdningsskapende arbeid – det er lov å være syk, tillit. –Tilrettelegging

11 Ny 12 pkt.tiltaksplan 12.Utarbeide nærværsplan –Virksomhetenes utviklingsplaner skal ha fokus på nærværstiltak –Hva skal vi gjøre for at ansatte trives så mye at de velger å være på arbeid istedenfor å være hjemme?

12 Reduksjon av sykefravær Resultater 1. kv.2. kv.3. kv.4. kv. Totalt pr. år 20058,7%9,0%8,8%9,6%9,0% 200611,0%9,1%8,9%10,4%10,0% 200710,9%9,5%8,8%9,2%9,7% 20089,3%8,5%7,4%8,1%8,7%

13 Reduksjon av sykefravær Mål for reduksjon 2008Ønsket maks8,5 %Godt nok maks8,8 % 2009Ønsket maks7,7 %Godt nok maks8,2 % 2010Ønsket maks7,0 %Godt nok maks7,6 % 2011Ønsket maks6,4 %Godt nok maks7,1 % 2012Ønsket maks6,0 %Godt nok maks6,8 %

14 Fokus på – tiltak i linja – tiltak som gir størst/raskest effekt – god virksomhetsstøtte fra HMS avdeling – motivere til arbeid, avmystifisere – samarbeide med NAV i de virksomheter som har hatt høyt fravær over tid – opplæring

15 Arbeidsgiverstrategi •Arbeidsgiverstrategi fram mot 2015 for Porsgrunn kommune •Utgangspunkt i KS’ "Stolt og unik - arbeidsgiverstrategi mot 2020”. •Mål: Beholde og rekruttere medarbeidere for å møte konkurransen om arbeidskraften.

16 Arbeidsgiverstrategi •Strategiformuleringer •Tiltak •Forprosjekt beholde og rekruttere

17 Arbeidsgiverstrategi •Oppdraget •Organisasjonen •Medarbeiderne •Ledelsen Strategiformuleringer i fire perspektiver:

18 Arbeidsgiverstrategi Eksempler på tiltak: •Livsfasepolitikk •Seniorpolitikk •Lønnspolitisk plan •Bedriftskultur •Fjerning av uønsket deltid •Kompetansekartlegging •Varslingssystem •Temamøter om arbeidsgiverpolitikk

19 Arbeidsgiverstrategi Måling av resultater: •Antall søkere på stillinger •Antall turn-over •Riktig kompetanse

20 Arbeidsgiverstrategi •Fokus på beholde og rekruttere •Eget forprosjekt •Samarbeid med NAV og HiT. •Kartlegge situasjonen og beskrive de viktigste utfordringene mot 2015.

21 Arbeidsgiverstrategi •Befolkningsutvikling •Etterspørsel etter tjenestene •Bemanningssituasjonen i dag •Situasjonen i arbeidsmarkedet •Utdanningssituasjonen •Lokale og sentrale tiltak •Konklusjoner og forslag til tiltak

22 Arbeidsgiverstrategi Prognoser befolkningstall: –Barnehage (1 - 5 år) –Grunnskole (6 - 15 år) –Omsorgstjenester for unge funksjonshemmede (0 - 66 år) –Omsorgstjenester for eldre (80 år og eldre)

23 Arbeidsgiverstrategi

24

25

26

27

28

29

30

31 •Bemanningssituasjonen i Porsgrunn kommune i dag. •Dekningsgrad (forholdet mellom antall brukere og antall ansatte) K •Kompetanse (ufaglærte, faglærte, høyskoleutdannede) K •Fordeling på alder NLP

32 Arbeidsgiverstrategi

33

34

35

36

37 Arbeidsgiverstrategi konklusjoner –Befolkning: Ikke økt etterspørsel. –Bemanning: Alder ? Kompetanse ? –Arbeidsmarked: Tja ? –Utdanning: Godt tilbud lokalt –Tiltak: Noe, men ikke nok.

38 Arbeidsgiverstrategi

39 •Kartlegging av medarbeidernes kompetanse. •Plan for kompetanseutvikling innenfor hver enkelt virksomhet. •Sette av midler til kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) •Årlige kontaktmøter med avdelingene ved HiT •Årlig informasjonsmøter for studenter ved HiT •Være praksisarena for lærerstudenter •Personale fra PK delta i undervisningen ved HiT •Fjerning av uønsket deltid •Øke antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget til 25 pr. år •Samarbeid med NAV om rekruttering av innvandrere


Laste ned ppt "Kvalitetskommunen Porsgrunn Reduksjon av sykefravær Trine Larsen Arbeidsgiverstrategi Erland Berberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google