Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisningsavdelingen KOMMUNE Informasjon om plan for SAMARBEID SKOLE – NÆRINGSLIV i Askøy kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisningsavdelingen KOMMUNE Informasjon om plan for SAMARBEID SKOLE – NÆRINGSLIV i Askøy kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Informasjon om plan for SAMARBEID SKOLE – NÆRINGSLIV i Askøy kommune

2 Undervisningsavdelingen KOMMUNE •Kommunestyret i Askøy fattet i forbindelse med behandling av Budsjett for 2009, følgende vedtak, som ble fulgt opp av Formannskapet, som kommunens næringspolitiske utvalg: –Samarbeid skole- næringsliv. Næringslivet på Askøy og i regionen står foran store utfordringer i forhold til rekruttering av kompetent arbeidskraft. Det er utfordrende å få til et samarbeid mellom skole og næringsliv. I ungdomsskolen er det opprettet et nytt obligatorisk fag, Utdanningsvalg, fra skoleåret 2008/2009. Timetallet 152 skoletimer fordelt på 3 år. Formannskapet ønsker at dette blir satt fokus på, slik at en får til gode samarbeidsformer mellom skole-næringsliv. Det vurderes derfor at det avsettes 50% ressurs innenfor eksisterende ramme til å koordinere dette arbeid mellom de ulike ungdomsskolene og bedrifter på Askøy. Askøymodellen - Bakgrunn

3 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Askøymodellen - Bakgrunn •Rådmannen fikk slik et oppdrag å sette dette på dagsorden og å prioritere ressurser. •For å sikre at Askøy kommune skulle treffe de behov som næringslivet hadde, ble det etablert en prosjektgruppe, bestående av representanter fra næringsliv, undervisning og kommunens næringsforvaltning. Det ble konkludert med å arrangere en erfaringskonferanse, for å få oversikt over andres erfaringer på feltet.

4

5 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Askøymodellen - Bakgrunn •Prosjektgruppen konkluderte etter konferansen med å etablere ”Askøymodellen”, med fokus på faget Utdanningsvalg. •Det ble rekruttert en koordinator for arbeidet. •Det ble etablert et samarbeid med Hordaland Fylkeskommune; Senter for Yrkesrettleiing (SYR)

6 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Samarbeidsparter

7 Undervisningsavdelingen KOMMUNE

8 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Lunsjmøte i kommunestyresalen

9 Undervisningsavdelingen KOMMUNE

10 Mittyrke bedriftsmodul Brukerveiledning

11 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Kurs i brukermanualen Askøy10.februar 2011

12 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Felles tiltak på 8.trinn •Målsetting: Få kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv og informasjon om utvalgte bedrifter og yrker •Bedriftsbesøk med buss: Ravnanger ung.skole 21.05.12 Kleppestø ung.skole 23.05.12 Erdal ung.skole 24.05.12 Fauskanger b./ u.sk 31.05.12 •Jobbskygging: Juni (Den dagen 10.trinn har muntlig eksamen)

13 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Felles tiltak på 9.trinn •Informasjon om 3 selvvalgte utdanningsprogram i regi av Senter for yrkesrettleiing: Høsten 2011 •Yrkesdager i bedrift (en uke): Kleppestø ungdomsskole uke 40 Fauskanger barne- og ungdomsskole uke 6 Erdal ungdomsskole uke 7 Ravnanger ungdomsskoleuke 11 •Hospitering en dag i videregående skole: uke 4, 5, 8 •Fagdag i bedrift: uke 16 •Refleksjon rundt valg av utdanning. Elever fra AVS april/mai

14

15 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Felles tiltak på 10.trinn •Fagdag i bedrift: uke 42 •Hospitering i vid.skole okt. •Yrkesdager i bedrift (3 dager) / •Prosjekt om yrker og utdanning med mulighet for jobbskygging des. • •Utdanningsmessen på Askøy: 19.jan

16 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Utfordringer i samarbeid skole/næringsliv •Å få ”hele skolen” til å se verdien av faget utdanningsvalg •Å sette ulike aktiviteter i faget inn i en faglig sammenheng og sikre oppfølging i klasserommet •Å skaffe bedrifter som dekker alle utdanningsprogrammene •Å få bedrifter til å legge inn stillinger i dataverktøyet •Å få samlet hospitering i vgs og fagdager i bedrift på færrest mulig datoer •Å få frigjort lærere til å følge store elevgrupper til fagdager og andre aktiviteter

17 Undervisningsavdelingen KOMMUNE Positive faktorer i ”Askøymodellen” •Politisk vedtak om satsing på samarbeid skole/næringsliv •Styringsgruppe med representanter fra ANF, Askøy kommune (næringsavdeling, undervisning, lærlingeansvarlig), SYR •Utprøvingskommune for logistikkverktøyet til SYR •Positive bedrifter og vid. skoler som bidrar •Forsøk på å samle aktiviteter i praktisk utprøving på færrest mulig datoer.

18 Undervisningsavdelingen KOMMUNE SAMARBEID SKOLE – NÆRINGSLIV i Askøy kommune -skape forbindelser mellom skole og arbeidsliv -hjelpe elevene til bevisste og riktige valg av utdanning -redusere frafall i vidergående skole -sikre god rekruttering til lokalt næringsliv

19

20 Mittyrke bedriftsmodul Brukerveiledning


Laste ned ppt "Undervisningsavdelingen KOMMUNE Informasjon om plan for SAMARBEID SKOLE – NÆRINGSLIV i Askøy kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google