Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting. Regiondirektør Arild Sørum Stana.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting. Regiondirektør Arild Sørum Stana."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting. Regiondirektør Arild Sørum Stana

2 Hva vet vi om årene framover? Offentlig sektor – den største veksten i sysselsetting Offentlig sektor – flere eldre og færre yngre arbeidstakere enn privat sektor Høgt fravær – tilsvarende 40 000 årsverk (12,9 %) Konkurransekraft i arbeidsmarkedet –Populært å arbeide i offentlig sektor Demografisk utvikling – andelen eldre over 80 år øker Økning i innbyggere under 67 år med store omsorgs- og pleiebehov Nye oppgaver – eks samhandlingsreformen For få yrkesaktive i forhold til behov Betydelig kamp om arbeidskraft Situasjonen er den samme i hele Europa

3 Prognoser – noen arbeidstakergrupper I 2020 foreventes avvik mellom tilbud og etterspørsel: –Helsefagarbeidere – ca 16 000 årsverk –Tannleger – 600 årsverk –Allmennlærere – 16 000 årsverk –Sykepleiere – 15.000 årsverk Vi mangler den arbeidskrafta vi trenger mest.

4 Dagens rekrutteringssituasjon Store forskjeller mellom kommuner Kommunene skaffer kompetent arbeidskraft til faste stillinger. I vikariater tilsettes ofte ufaglærte Kompetanse og kapasitet er viktig for kvaliteten på tjenestene og for å styrke fagmiljøet og arbeidsmiljøet Yrkesgrupper det er vanskelig å få tak: –Førskolelærere –Ingeniører og teknisk utdannede –Sykepleiere –Lærere –Rektorer –Leger og tannleger

5 Innsatsområder i kommunal sektor Styrke kommunenes omdømme Rekruttere unge og nyutdannede Beholde arbeidskraft –Lavere sykefravær –Beholde seniormedarbeidere –Mer bruk av heltidsstillinger Benytte arbeidskraftreservene Økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering Økt kompetanse i tjenestene

6 Kartleggingsundersøkelsen 2010 –Oppland Ønske om å innhente informasjon om planer for å inngå lærekontrakter i kommunene i Oppland og Hedmark Gjennomført i mars 2010 Viser at 20 av 21 respondenter ønsker å ta inn lærlinger høsten 2010, mens en respondent vet ikke. Fem av respondentene er medlem av ett opplæringskontor, noen har slått seg sammen, mens andre har egne opplæringskontor 16 kommuner er pr. dags dato ikke medlem av noe opplæringskontor

7 Lærlinger i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget Oppland 161 lærlinger pr mars 2010 Antageligvis 1000 avlagte fagprøver om 10 år innen helse- og barne- og ungdomsarbeiderfaget Hedmark 166 lærlinger pr. april 2010 Antageligvis 800 avlagte fagprøver om 10 år innen de aktuelle fagene.

8 Fordeling av lærlinger i de ulike fagene Sum lærlingerHelse-fagBarn & ungeIKT - driftServ. ElektrInst. KokkKontorRenholdFeierAnnet 20104935163108110 201149353191000 201248341180100 201345323191000 201446321180000 Gjennomsnitt47,433,64,81,48,820,40,20

9 Lærlingens kompetanse etter to år på skole

10 Hva kommunene i Oppland mener bør gjøres for å sikre lærlinger i fremtiden Tilskudd til kommunene Bedre kommuneøkonomi Ta initiativ til felles annonsering Informere elever om hva det å være lærling innebærer Jobbe for å gi offentlig sektor ett godt omdømme

11 Oppfølging av lærlingene internt i kommunene 14 av 21 kommuner har egne ansatte som koordinerer inntak av lærlinger 14 av 21 kommuner har egne veiledere/instruktører til lærlingene sine, gjerne en på hver avdeling 12 kommuner har egne faglige ledere til lærlingene sine Mange av kommunene har både veiledere og faglig ansvarlige.

12 Utdanning for framtidas behov! Unges studievalg – flere til ”velferdsyrkene” Redusere frafallet i videregående og høgere utdanning Dekke behovet for læreplasser Mobilisere arbeidskraft blant innvandrere Overgang mellom sektorer og yrker Realkompetansevurdering Fortløpende kompetanseutvikling Å bli i yrket lengre! Sikre rett innhold i utdanninga for framtidas behov, eks samhandlingsreformen Samspill mellom utdanningsnivåene og arbeidslivet

13 Kommunene som lærebedrifter I følge Statistisk Sentralbyrå vil Norge om 10 år mangle ca 15 000 – 16 000 helsefagarbeidere. På bakgrunn av hvor mange som faktisk rekrutteres til disse yrkene ser vi at flere må oppmuntres til å ta på seg å være gode lærebedrifter slik at vi kan sikre nødvendig rekruttering i fremtiden. Et samfunnsansvar Å sikre egen rekruttering på lang sikt Kvaliteten på opplæringen er best ved opplæring i bedrift Antall som fullfører er større

14 Felles grep! –For bedre resultater i grunnskolen! –For at flere fullfører videregående opplæring! –For å ta i bruk arbeidskraften og å heve kompetansen blant innvandrere! –For en raskere veg til formalisert kompetanse for voksne! –For å heve antallet med høgere utdanning!


Laste ned ppt "Kompetansebehov i offentlig sektor for å levere god tjenesteyting. Regiondirektør Arild Sørum Stana."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google