Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukernes talerør i Helse Nord-Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukernes talerør i Helse Nord-Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukernes talerør i Helse Nord-Trøndelag
På lag med deg Helse Nord-Trøndelag er på lag med deg for din helse. En slik visjon forplikter. Derfor er jeg glad for å ha brukerne med på laget når vi former dagens og morgendagens sykehustilbud i vårt fylke. Brukerne har en helt annen plass i beslutningssystemet nå enn før. Det er ikke uten grunn. Brukerne har unik kunnskap om sykehusene våre sett utenfra. Selvfølgelig må vi dra nytte av det. For å skape gode, moderne og trygge sykehus også i framtida, må vi ha brukerne på laget. Brukerutvalgets ris, ros og innspill hjelper oss til å bli bedre. Slik kan vi jobbe sammen for enda bedre sykehustjenester som gir trygghet for befolkningen vi skal betjene. Arne Flaat Administrerende direktør Helse Nord-Trøndelag Medlemmer i Brukerutvalget Øystein Bjørnes (leder) Furumovg 6b, 7970 Kolvereid FFO, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Vigdis Thrane Aune Dullumsvg 18, 7500 Stjørdal FFO, Norsk Forbund for Utviklingshemmede Liv Eidsmo 7977 Høylandet Mental Helse Nord-Trøndelag Bjørn Falch Eidsvollsgt. 3, 7800 Namsos FFO, Astma- og allergiforbundet Mariann Green Ulvillvn. 150, 7660 Vuku Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Sigmund Lian 7633 Frosta Eldrerådet i Nord-Trøndelag Per Sund Stod, 7716 Steinkjer FFO, Norsk revmatikerforbund Arne Flaat, adm dir HNT, Kristian Eldnes, sekretær, Brukerutvalget Brukernes talerør i Helse Nord-Trøndelag

2 Hva er brukerutvalget? - Bruk oss!
Brukerutvalget i HNT skal arbeide for at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring av spesialisthelsetjenesten i HNT ved å Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid Ta initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende. Foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg. Medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid. Være et forum for tilbakemelding fra brukere, pårørende og brukerorganisasjoner. Noen av hovedoppgavene er - å bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom bruker og behandler å spre informasjon til brukerne om brukerutvalget gjennom etablerte informasjonskanaler som hjemmeside og brosjyrer å holde seg orientert om pasientrettigheter og plikter og følge opp hvordan foretaket ivaretar informasjonen om pasientrettigheter å arbeide for en åpen gjensidig dialog med direktøren både på brukerutvalgets møter og ved aktuelle saker å delta i prosjekter og arbeidsgrupper å delta på regionale brukersamlinger og være i dialog med det regionale brukerutvalget å orientere styret i HNT om aktuelle saker gjennom at leder deltar på styremøter samarbeide med læring og mestringssentrene i aktuelle saker samarbeide med pasientombudet i aktuelle saker Brukerutvalget har sju medlemmer. Direktøren i Helse Nord-Trøndelag er fast medlem av utvalget. De øvrige seks medlemmene oppnevnes av styret i Helse Nord-Trøndelag, etter innstilling fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Nord-Trøndelag og Fylkets Eldreråd. - Bruk oss! Helsa er det viktigste. Derfor er jeg glad for at brukerne har ei hand på rattet i de kraftige omstillingene som skjer i sykehussektoren. Vi har to gode sykehus her i Nord-Trøndelag. Vi skal ta vare på det gode, og satse på å bli enda bedre. Til det trengs vi som er brukere. Vi har en unik kunnskap om hvordan møtet med sykehusene våre oppleves. Hvis vi skal lykkes i jobben vår, trenger vi innspill fra dere. Brukerutvalget møter foretakets øverste ledelse jevnlig, blant annet med møte og talerett i Helse Nord-Trøndelags styre. Nettopp derfor har vi muligheten til virkelig å gjøre en forskjell. Men vi trenger innspill, så det avhenger av deg også. Øystein Bjørnes Leder Brukerutvalget Kontaktinformasjon Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag Kirkegata 7600 Levanger E-post: Telefon:


Laste ned ppt "Brukernes talerør i Helse Nord-Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google