Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruker- med- virkning Presentasjon i Helse Nord 05.11.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruker- med- virkning Presentasjon i Helse Nord 05.11.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruker- med- virkning Presentasjon i Helse Nord 05.11.08

2 ”Hjelp!” ”Jeg er blitt brukerrepresentant”  Rekruttering - armer og bein  Ukjent arena for brukermedvirkning  Hvem representerer jeg?  Hvilket ansvar har jeg påtatt meg?  Varierende erfaringer med arbeidet som brukerrepresentant  Dårlig oppfølging fra organisasjonene

3 Medvirkning på forskjellige nivåer Medvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine egne behov.Medvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine egne behov. Medvirkning på systemnivå er rettet mot dem som planlegger tiltakene/tjenestene og har myndighet til å vedta iverksettelse.Medvirkning på systemnivå er rettet mot dem som planlegger tiltakene/tjenestene og har myndighet til å vedta iverksettelse.

4 Brukerrollen  Hva gjør akkurat meg egnet til å være brukerrepresentant?  Hva betyr brukerkompetanse på systemnivå?  Hvem representerer jeg?  Hvordan holder jeg meg oppdatert?  Hvordan kan jeg utnytt min tilhørighet til organisasjonene?

5 Modulbasert opplæring i brukermedvirkning

6 Programutviklng SAFO/FFO  Initiativ fra SAFO Øst og FFO Region Øst  Samordnet programutvikling  Separate gjennomføringer av Modul 1  Felles gjennomføring av Modul 1  Etablering av felles prosjektgruppe for videreutvikling av programmet

7 Modulene  Modul 1 – Introduksjon - 2 dager  Internkurs i egen organisasjon – sikre rekrutteringen  Obligatorisk for alle brukerrepresentanter  Modul 2 – Grunnopplæring HF – 2 dager  Bli kjent med eget HF  Obligatorisk for alle Brukerutvalg  Modul 3 -6 – Spesialopplæring  Frivillig fordypning

8 Modul 1 - dag 1  Brukerrollen  Brukerkompetanse  Representative brukermedvirkere  Gissel eller påvirker  Brukerrollen i praksis  Slik opplever jeg det  Arenaer for brukermedvirkning  Helseregionen  Fylke - kommune - NAV

9 Modul 1 - dag 2  Teamarbeid  Roller og adferd  Hvordan tolker vi signaler  Når blir det samspill  Bli kjent med organisasjonene  SAFO og FFO  Modulbasert opplæring  Hva er det?  Administrative rutiner  Brukernettverket  Evaluering

10 Modul 2 – dag 1  Avklare forventninger  Presentasjon av Helse Sør-Øst  Lovverk  Struktur og organisering  Presentasjon av eget HF  Struktur og organisering  Forventninger til Brukerutvalget  Erfa-utveksling

11 Modul 2 – dag 2  Teamarbeid  Hva kjennetegner vårt team  Roller og atferd  Samspill i praksis  Tilbud spesialopplæring  Aktuelle fordypningsmoduler  Evaluering

12 Frivillig spesialopplæring  Modul 3 - Personlig videreutvikling  Bli kjent med deg selv  Tale og debatteknikk  Presentasjonsteknikk  Modul 4 - Mentoropplæring  Innføring i veiledningspedagogikk  Modul 5 - Fagfordypning  Brukermedvirkning i helsetjenesten  Modul 6 - Erfaringsutveksling  Erfa-møter

13 Status opplæring  Gjennomført Modul 1  SAFO Øst: 81 personer  FFO Region Øst: 75 personer  SAFO Sør: 58 personer  Gjennomført Modul 2  Helse Sør-Øst  A-Hus  Aker  Sunnaas

14 Organisering  Rekruttering  Løpende dialog med brukerorganisasjonene  Innstilling på kandidater med obligatorisk grunnopplæring  Oppnevning  HF-styret foretar oppnevning  Konstituering  Oppdragsgiver konstituerer  Brukerutvalget konstituerer seg selv

15 Status drift  Alle HF har etablert Brukerutvalg  Varierende sammensetning og antall  Bruk av arbeidsutvalg  Andre utvalg ved HF  Prosjektoppdrag  Begrenset ressurs/krever prioriteringer

16 Status brukermedvirkning  Brukermedvirkning  Brukerutvalget må forankres i toppledelsen  Mandater for Brukerutvalg  Standardisering?  Brukermedvirkning i styrerommet  Tilhører/observatør status  Talerett  Forslagsrett

17 Vegen videre….

18 Synliggjøring  Brukerperspektivet internt  Gjøres bedre kjent – intern brosjyre  Større samspill med fagmiljøene  Etablere kontakt med tillitsvalgte  Brukerperspektivet eksternt  Pasientundersøkelser

19 Samhandling  Brukerfokuset må følge pasientbehandlingen gjennom spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten

20 Befeste Modulbasert opplæring  Møte med alle HF i Helse Sør-Øst  Adm.dir  Leder av Brukerutvalget  Sekretær for Brukerutvalget  Modul 1 for helsepersonell  Et tydelig behov  Programtilrettelegging  Finansiering  Årlige dialogmøter  Paraplyorganisasjonene og ledelsen i Helse Sør-Øst

21 Aktivitetsplan  Brukeropplæring i organisasjonene  Vi gjennomfører fire Modul 1-seminar spesielt rettet mot Brukerutvalgene  Introduksjon også til de andre Helseregionene  Ferdigstille spesialmodulene  Introduksjon av programmet i HF  Avtale besøksprogram i tidligere Helse Sør  Avklare gjennomføring av Modul 2  Oppfølging av programmet i HF  Avtale besøksprogram i tidligere Helse Øst  Erfaringsutveksling

22 Et godt sykehustilbud til alle…  Brukererfaring – en anerkjent kompetanse  ”Vi er avhengig av hverandres kompetanse” ( Bente Mikkelsen, HSØ)  Brukerkompetanse - et viktig styringsparameter  ”Brukermedvirkning gir helseforetakene et nødvendig korrektiv i en travel medisinsk hverdag”. (Anne Grethe Erlandsen SØ)  Brukerutvalg - et reelt samarbeidsforum  ”Er organisasjonene egentlig klar over hvilken påvirkningsmulighet de har?” (Torbjørn Almlid SI)


Laste ned ppt "Bruker- med- virkning Presentasjon i Helse Nord 05.11.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google