Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter 1 Et samarbeid mellom: Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Mental Helse Finnmark LPP Troms ADHD Norge Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter 1 Et samarbeid mellom: Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Mental Helse Finnmark LPP Troms ADHD Norge Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter 1 Et samarbeid mellom: Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Mental Helse Finnmark LPP Troms ADHD Norge Troms Ressursbase for brukerkompetanse og opplæring

2 2 Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark. Bikuben har base på Borkenes i Kvæfjord kommune Som ligger i Troms - sentralt midt i Nord Norge

3 3

4 Bikubens visjon 4 Bikuben skal være et opplæringstilbud for hele Nord Norge som ved hjelp av brukerressurser bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring

5 Bikuben primært • Utvikler kurs og opplæringspakker med fokus fra brukerperspektivet • Tilrettelegger og arrangerer opplæring og kurs i aktuelle tema innen folkehelsearbeid • Vi er en ressursbase for brukere, pårørende, interesseorganisasjoner og andre • Vi bygger nettverk for brukere og pårørende • Tilrettelegge og arrangere andre tiltak som bidrar til å fremme brukermedvirkning, brukerinnflytelse, brukerstyrking og brukerstyring 5

6 Bikubens målgrupper 6 •Brukere •Pårørende •Ansatte i kommuner - NAV •Ansatte i Helsetjenestene •Undervisningsinstutisjoner - lærere, studenter, elever Aldergruppe 0 – 148 år

7 Noen samarbeidspartnere • Organisasjoner, lag og foreninger • Andre brukerstyrte sentra • Nasjonale kompetansesentra • Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevernet NAV • Funksjonshemmedes studieforbund • Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS • Fylkesmenn • Fylkeskommunene, VGS • Høgskoler, universiteter, forskningsmiljø • Helsedirektoratet • Og mange flere 7

8 Regional aktivitet 1. halvår 2010 (aktiviteten i selve basen er ikke listet her) Kompetanse ut - innAnt Ant deltakere Merk Kurs 2 dager +561Bikuben regi Kurs 1 dag8269Bikuben regi Helgesamlinger kurs594Bikuben regi Veiledningsmøte pårørende14-Hver tirsdag på Bikuben Veiledningsmøte pårørende3-Regionale møter, regi Bikuben Styremøte112Bikuben regi AU møte210Bikuben regi Nettverksmøter32 - Div samarbeidspartnere brukerorg og tjenesteapparatet Deltakelse i konferanser1019Deltakelse fra Bikuben representanter MH -VD Dialogkonferanse49Deltakelse fra Bikuben representanter Møte med alle fylkeslederne og region- sekretærer i NN 112Bikuben regi 8

9 Foreløpig planer for regional aktivitet 2. halvår 2010 Kompetanse utFormMerk Fattigdom stigmatiseringKonferanse, 1 dagHarstad Fattigdomshøring i HarstadPaneldebatt 1 kveldOrganisasjoner - politikere Arbeid og psykisk HelseKonferanse 1 dagHarstad Barn som pårørende3 KonferanserAlta, Bodø, Harstad Pårørende en ressurs – pårør.5 kursPårørende i Nordland, Troms, Finnmark Pårørender ressurs - tj. app2 kursTjenesteapparatet, Troms Finnmark Pårørende ressurs - Høgskole2 kursNordland, Finnmark ADHD, TS, OCD4 kursHøgskoler + åpne møter Individuell plan1 kuraVesterålen Organisasjonskurs1 kursNordland Motivasjonskurs ungdomHelgesamlingNarvik Brukerrepresentant syst.nivå2 kursFFO i Finnmark og Nordland 2x 21 t Brukerrepresentant syst.nivå1 kursMH Harstad Hjelp mitt barn ruser seg1 konferanseMH Ørnes Veiledningsmøter pårørende + regionale veiledningsmøter Hver TirsdagPå Bikuben Nordland, Troms Finnmark 9

10 Kvalitetssikring • Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører • Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking • Godkjenning av instruktører og kursinnhold • Evaluering 10

11 Bikuben – epilog • Det er viktig å øke kunnskap om bruker- medvirkning og å styrke brukerne slik at vi kan være pådrivere i tjenesteutviklingen. • Brukerkunnskap/erfaringskompetanse må gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning. • Vi ber derfor organisasjonene på alle nivå om å tilrettelegge for brukeropplæring, støtte brukere og lag samt styrke utdanning av brukerrepresentanter for systemnivå. 11

12 Bikuben – epilog • Bikuben kommer i tillegg til – ikke istedenfor allerede godt etablert aktivitet i miljøet • Vi ønsker kun å samarbeide – ikke å konkurrere • Det er brukerne – organisasjonene som eier Bikuben og vi savner en større ”aksept/ engasjement/oppmerksomhet” fra de sentrale ledd i MH, ADHD og LPP. Dette handler også om å være brukerstyrt og forankret. • Vi har ressurser som kan nyttegjøres av de sentrale ledd - bedre enn hva som skjer i dag. 12


Laste ned ppt "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter 1 Et samarbeid mellom: Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Mental Helse Finnmark LPP Troms ADHD Norge Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google