Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole – hjem samarbeid. Fra Dysleksivennlig Skole: • Foreldres engstelse tas på alvor • Foreldre sees på som en ressurs • Jevnlige møter mellom hjem/skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole – hjem samarbeid. Fra Dysleksivennlig Skole: • Foreldres engstelse tas på alvor • Foreldre sees på som en ressurs • Jevnlige møter mellom hjem/skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole – hjem samarbeid

2 Fra Dysleksivennlig Skole: • Foreldres engstelse tas på alvor • Foreldre sees på som en ressurs • Jevnlige møter mellom hjem/skole • Skolen arrangerer kurs for foresatte innen dysleksirelaterte tema • Skolen legger til rette for kontakt mellom foresatte • Skolen formidler kontakt til den lokale dysleksiforeningen

3 Forventningsavklaring • Forveningsavklaring elev-heim-skole-skoleeier- Dysleksi Brønnøy Målet med forventningsavklaringen er å tydeliggjøre hva partene kan forvente av hverandre. • Det er viktig å minne om at forholdet mellom skole og hjem er basert på gjensidig respekt og tillit, og at målet er å sette barnets interesser først. • Forventningsavklaringen omfatter følgende parter: eleven, heim, skole, skoleeier og Dysleksi Brønnøy.

4 Eleven • tar imot tilrettelagte tiltak • tar i bruk hjelpemidler og verktøy • tar godt vare på pc og andre hjelpemidler • bidrar i tilrettelegging for egne behov

5 Hjemmet • setter alltid barnets interesse først • følger opp at skolen tilrettelegger i forhold til rettigheter • etterstreber å opprettholde en god dialog med skolen, og tar opp problemstillinger på en saklig måte • lar ikke eventuelle uenigheter med skolen gå ut over eleven slik at misnøye smitter over • støtter og motiverer eleven i bruk av metoder og verktøy • skanner skolebøker gjerne i samarbeid med andre foresatte på trinnet • sørger for utstyr som er av personlig karakter(c-pen/elektroniske ordbøker etc) som ikke dekkes av kommunen eller Hjelpemiddelsentralen

6 Skolen • Har som mål at skolen skal bli en ”Dysleksivennlig skole” ut ifra Dysleksi Norges kriterier • Setter alltid barnets interesse først • Anerkjenner at foreldrene kjenner sine barn best, og lytter til foreldrenes eventuelle bekymringer • Forstår betydningen av å forklare hva som skal gjøres i stede for å si: ”Vi gjør det vi kan” • Arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø • Har ressurspersoner med spesielt ansvar – for tilrettelegging for dyslektiske elever – hjelpemidler og verktøy – å bistå lærere i bruk av verktøy, hjelpemidler og metoder • Har rutiner for kartlegging av elevene som gjør at elevenes leseutvikling eller mangel på utvikling kan overvåkes

7 Skolen • Iverksetter passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutvikling • Gir informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven • Har et læremiddeltilbud til elever med lese- og skrivevansker (lydbøker/digitale bøker) • Sørger for å ha nødvendig hjelpemidler tilgjengelig (pc, elektroniske tavler, bokskanner, arksanner osv)! • Setter av ressurser til kompetanseheving for lærerne innen bruk av verktøy, hjelpemidler og metoder • Ser til at lærerne bruker dysleksivennlige metoder i undervisningen • Gir dyslektikere muligheter til å få vist hva de kans i det daglige og gjennom tilrettelegging på prøver og eksamen (elektroniske prøver, pc, hodetelefoner, muntlige besvarelser, lesehjelp underveis mm)

8 Skoleeier • Har et overordnet mål om at grunnskolene i Brønnøy kommune skal tilfredsstille kravene til ”Dysleksivennlig skole” satt av Dysleksi Norge • Er klar over sitt ansvar for finansiering av ordinært datautstyr • Er mottaker for søknad om ordinært datautstyr fra elever • Sørger for at elever som har dysleksi får tilgang til pc • Har planer som sikrer kompetanseheving av kommunens lærere innen IKT og spesialpedagogikk som omfatter dysleksi • Sørger for at skolene i kommunen gir like rettigheter i bruk av hjelpemidler/verktøy i skolearbeidet, under prøver og på eksamen • Tilrettelegger for lik tilgang til utstyr og elektroniske hjelpemidler i klasserommet ved kommunens skoler (pc, elektroniske tavler, bok/arkskannere etc) • Velger programvare som skal benyttes ved kommunens skoler

9 Lokallaget • driver likemannsarbeid • bidrar til økt mestrings- og selvfølelse for barn og ungdom gjennom å arrangere kurs, studieringer og mestrings- og sosiale aktiviteter • skal bidra til å fronte dysleksisaken i lokalsamfunnet

10 Takk for meg! Min e-postadresse: Mitt telefonnummer:


Laste ned ppt "Skole – hjem samarbeid. Fra Dysleksivennlig Skole: • Foreldres engstelse tas på alvor • Foreldre sees på som en ressurs • Jevnlige møter mellom hjem/skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google