Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole – hjem samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole – hjem samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole – hjem samarbeid

2 Fra Dysleksivennlig Skole:
Foreldres engstelse tas på alvor Foreldre sees på som en ressurs Jevnlige møter mellom hjem/skole Skolen arrangerer kurs for foresatte innen dysleksirelaterte  tema Skolen legger til rette for kontakt mellom foresatte Skolen formidler kontakt til den lokale dysleksiforeningen

3 Forventningsavklaring
Forveningsavklaring elev-heim-skole-skoleeier-Dysleksi Brønnøy Målet med forventningsavklaringen er å tydeliggjøre hva partene kan forvente av hverandre. Det er viktig å minne om at forholdet mellom skole og hjem er basert på gjensidig respekt og tillit, og at målet er å sette barnets interesser først. Forventningsavklaringen omfatter følgende parter: eleven, heim, skole, skoleeier og Dysleksi Brønnøy.

4 Eleven tar imot tilrettelagte tiltak
tar i bruk hjelpemidler og verktøy tar godt vare på pc og andre hjelpemidler bidrar i tilrettelegging for egne behov

5 Hjemmet setter alltid barnets interesse først
følger opp at skolen tilrettelegger i forhold til rettigheter etterstreber å opprettholde en god dialog med skolen, og tar opp problemstillinger på en saklig måte lar ikke eventuelle uenigheter med skolen gå ut over eleven slik at misnøye smitter over støtter og motiverer eleven i bruk av metoder og verktøy skanner skolebøker gjerne i samarbeid med andre foresatte på trinnet sørger for utstyr som er av personlig karakter(c-pen/elektroniske ordbøker etc) som ikke dekkes av kommunen eller Hjelpemiddelsentralen

6 Skolen Har som mål at skolen skal bli en ”Dysleksivennlig skole” ut ifra Dysleksi Norges kriterier Setter alltid barnets interesse først Anerkjenner at foreldrene kjenner sine barn best, og lytter til foreldrenes eventuelle bekymringer Forstår betydningen av å forklare hva som skal gjøres i stede for å si: ”Vi gjør det vi kan” Arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø Har ressurspersoner med spesielt ansvar for tilrettelegging for dyslektiske elever hjelpemidler og verktøy å bistå lærere i bruk av verktøy, hjelpemidler og metoder Har rutiner for kartlegging av elevene som gjør at elevenes leseutvikling eller mangel på utvikling kan overvåkes

7 Skolen Iverksetter passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutvikling Gir informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven Har et læremiddeltilbud til elever med lese- og skrivevansker (lydbøker/digitale bøker) Sørger for å ha nødvendig hjelpemidler tilgjengelig (pc, elektroniske tavler, bokskanner, arksanner osv)! Setter av ressurser til kompetanseheving for lærerne innen bruk av verktøy, hjelpemidler og metoder Ser til at lærerne bruker dysleksivennlige metoder i undervisningen Gir dyslektikere muligheter til å få vist hva de kans i det daglige og gjennom tilrettelegging på prøver og eksamen (elektroniske prøver, pc, hodetelefoner, muntlige besvarelser, lesehjelp underveis mm)

8 Skoleeier Har et overordnet mål om at grunnskolene i Brønnøy kommune skal tilfredsstille kravene til ”Dysleksivennlig skole” satt av Dysleksi Norge Er klar over sitt ansvar for finansiering av ordinært datautstyr Er mottaker for søknad om ordinært datautstyr fra elever Sørger for at elever som har dysleksi får tilgang til pc Har planer som sikrer kompetanseheving av kommunens lærere innen IKT og spesialpedagogikk som omfatter dysleksi Sørger for at skolene i kommunen gir like rettigheter i bruk av hjelpemidler/verktøy i skolearbeidet, under prøver og på eksamen Tilrettelegger for lik tilgang til utstyr og elektroniske hjelpemidler i klasserommet ved kommunens skoler (pc, elektroniske tavler, bok/arkskannere etc) Velger programvare som skal benyttes ved kommunens skoler

9 Lokallaget driver likemannsarbeid
bidrar til økt mestrings- og selvfølelse for barn og ungdom gjennom å arrangere kurs, studieringer og mestrings- og sosiale aktiviteter skal bidra til å fronte dysleksisaken i lokalsamfunnet

10 Takk for meg! Min e-postadresse: Mitt telefonnummer:


Laste ned ppt "Skole – hjem samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google