Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER"— Utskrift av presentasjonen:

1 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS-TEKNOLOGI SOM VERKTØY I ALLE FAG FOR ALLE SKOLENS ELEVER NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

2 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
ITU - Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Utdanningsdirektøren i Akershus Nesodden videregående skole NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

3 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
UTEN EN TRÅD… NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

4 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
HVOR STÅR VI I DAG? ”Den gamle klasseundervisningen – leksehøring, spørsmål og svar i samlet klasse – er ikke godt egnet til å inte-ressere elevene og tar for mye kostbar tid av skolehverdagen” (Normalplanen… av 1939) NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

5 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
Fakta… NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

6 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
FAKTA - teknologi (NESTEN) HVER ELEV SIN BÆRBARE pc HVER LÆRER ” TRÅDLØST NETTVERK (antennepunkter i tak og antenner i pc koplet mot skolens nettverk og internett – men strøm!!!) NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

7 FAKTA - bruksområder INTERNETT & E-POST FELLESRESSURSER - INTRANETT
FAGSPESIFIKK PROGRAMVARE OFFICE-PROGRAMMENE (word, excel) Læringsplattform!!! NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

8 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
Mål… NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

9 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
PROSJEKTMÅL Å UNDERSØKE HVORDAN ØKT TIL-GANG TIL IKT PÅVIRKER ELEVENES LÆRINGSBETINGELSER - OG HVORDAN DETTE ÅPNER FOR NYE RAMMER FOR ORGANISERING AV OPPLÆRINGEN NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

10 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
MÅL I ORDINÆR DRIFT I STØRRE GRAD Å RUSTE ELEVENE FOR ARBEIDS- OG SAMFUNNSLIV Å ØKE METODISK VARIASJON OG Å VEKTLEGGE ELEVAKTIVISERENDE ARBEIDSFORMER NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

11 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
##%/!!! NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

12 Utviklings-strategi…
NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

13 PUSTET I NAKKEN UTENFRA…
PRIVATISERING - DIGITALISERING FJERNUNDERVISNING – ”NETTGYMNAS” DYNAMISK OG PLASTISK KOMPETANSE-BEGREP > UTFORDRINGER MHT FLEKSI-BILITET DEN OFFENTLIGE SKOLENS RELEVANS FOR ELEVENE (SPESIELT DE SKOLEFLINKE..?) NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

14 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
… OG STEINEN I EGEN SKO HVORDAN UTVIKLE ”RIKTIG” LÆRER-KOMPETANSE? HVORDAN MØTE FORMIDABLE SOSIALPEDAGOGISKE UTFORDRINGER? FRA BELÆRING TIL E-LÆRING(?) NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

15 Vurdering av resultater…
NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

16 BÆRBAR PC I ET SKOLE- UTVIKLINGSPERSPEKTIV
< < < elevenes bruksmuligheter > > > STUDIETEKNISK PEDAGOGISK LEKETØY VERKTØY VERKTØY < < < k o m m u n i k a s j o n s v e r k t ø y > > > lærernes kompetanse NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

17 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
DETTE SKJER SKARPERE FOKUS PÅ LÆRERENS PEDAGO-GISKE PRAKSIS - FLERE METODIKKDRØF-TINGER - TYDELIGERE DEBATT OM NY LÆRERROLLE (veiledning vs. formidling) LÆREPLANEN BLIR VIKTIGERE URO OG SKEPSIS HOS NOEN LÆRERE (til egen mestring, elevers nettbruk, verktøyets verdi) KULTURBRYTNING NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

18 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

19 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
… OG DETTE SKJER FORBEDRET SITUASJON FOR LESE- OG SKRIVESVAKE KREATIVE PRESENTASJONER STRUKTURERER SKOLEARBEIDET FOR ELEVENE: ELEKTRONISK SORTERING, ARKIVERING OG OPPGAVEINNLEVERING MER VARIERTE ARBEIDSFORMER BEDRE TILBAKEMELDING (?) NY TIMEPLANORGANISERING ALLE GK NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

20 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
DETTE SKJER FOR LITE FULL UTNYTTELSE AV DIFFERENSIERINGSMULIGHETER KONTAKT MED OMVERDENEN PROBLEMBASERT LÆRING > VITEN-SKAPELIG ARBEIDSMÅTE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

21 ”MÅLLØS” (?) SURFING CHATTING SKJERMAVHENGIGHET?
OG DETTE SKJER FOR MYE..? ”MÅLLØS” (?) SURFING CHATTING SKJERMAVHENGIGHET? NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

22 KVALITATIV OG KVANTITATIV VARIASJON I BRUK avhengig av...
STUDIERETNING FAG(OMRÅDE) TRINN ELEV LÆRER NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER

23 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER
SPENNENDE BLIR DET FØRST NÅR ALLE ELEVER TILLATES Å BRUKE BÆRBAR PC OG … … den gamle klasseundervisningen – leksehøring, spørsmål og svar i samlet klasse – viser seg ikke å være godt egnet til å interessere elevene og tar for mye kostbar tid av skolehverdagen, slik at de gjennom daglig bruk av IKT selv må an- svarliggjøres i forhold til læring og opp- læring, og lærerne systematisk må legge opp til dette” NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER


Laste ned ppt "NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google