Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 1 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI SOM VERKTØY I ALLE FAG FOR ALLE SKOLENS ELEVER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 1 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI SOM VERKTØY I ALLE FAG FOR ALLE SKOLENS ELEVER."— Utskrift av presentasjonen:

1 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 1 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI SOM VERKTØY I ALLE FAG FOR ALLE SKOLENS ELEVER

2 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 2 ITU - Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Utdanningsdirektøren i Akershus Nesodden videregående skole

3 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 3 UTEN EN TRÅD…

4 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 4 HVOR STÅR VI I DAG? ”Den gamle klasseundervisningen – leksehøring, spørsmål og svar i samlet klasse – er ikke godt egnet til å inte- ressere elevene og tar for mye kostbar tid av skolehverdagen” (Normalplanen… av 1939)

5 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 5 Fakta…

6 6 FAKTA - teknologi (NESTEN) HVER ELEV SIN BÆRBARE pc HVER LÆRER - - - - - - - - ” - - - - - - - - TRÅDLØST NETTVERK (antennepunkter i tak og antenner i pc koplet mot skolens nettverk og internett – men strøm!!!)

7 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 7 FAKTA - bruksområder INTERNETT & E-POST FELLESRESSURSER - INTRANETT FAGSPESIFIKK PROGRAMVARE OFFICE-PROGRAMMENE (word, excel)

8 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 8 Mål…

9 9 PROSJEKTMÅL Å UNDERSØKE HVORDAN ØKT TIL- GANG TIL IKT PÅVIRKER ELEVENES LÆRINGSBETINGELSER - OG HVORDAN DETTE ÅPNER FOR NYE RAMMER FOR ORGANISERING AV OPPLÆRINGEN

10 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 10 MÅL I ORDINÆR DRIFT I STØRRE GRAD Å RUSTE ELEVENE FOR ARBEIDS- OG SAMFUNNSLIV Å ØKE METODISK VARIASJON OG Å VEKTLEGGE ELEVAKTIVISERENDE ARBEIDSFORMER

11 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 11 ##%/!!!

12 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 12 Utviklings- strategi…

13 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 13 PUSTET I NAKKEN UTENFRA… PRIVATISERING - DIGITALISERING FJERNUNDERVISNING – ”NETTGYMNAS” PRIVATISERING - DIGITALISERING FJERNUNDERVISNING – ”NETTGYMNAS” DYNAMISK OG PLASTISK KOMPETANSE- BEGREP > UTFORDRINGER MHT FLEKSI- BILITET DYNAMISK OG PLASTISK KOMPETANSE- BEGREP > UTFORDRINGER MHT FLEKSI- BILITET DEN OFFENTLIGE SKOLENS RELEVANS FOR ELEVENE (SPESIELT DE SKOLEFLINKE..?) DEN OFFENTLIGE SKOLENS RELEVANS FOR ELEVENE (SPESIELT DE SKOLEFLINKE..?)

14 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 14 … OG STEINEN I EGEN SKO HVORDAN UTVIKLE ”RIKTIG” LÆRER- KOMPETANSE? HVORDAN UTVIKLE ”RIKTIG” LÆRER- KOMPETANSE? HVORDAN MØTE FORMIDABLE SOSIALPEDAGOGISKE UTFORDRINGER? HVORDAN MØTE FORMIDABLE SOSIALPEDAGOGISKE UTFORDRINGER? FRA BELÆRING TIL E-LÆRING(?)

15 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 15 Vurdering av resultater…

16 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 16 BÆRBAR PC I ET SKOLE- UTVIKLINGSPERSPEKTIV > > STUDIETEKNISKPEDAGOGISK LEKETØY VERKTØY VERKTØY > > lærernes kompetanse

17 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 17 DETTE SKJER PEDAGO- GISKE PRAKSIS - FLERE METODIKKDRØF- TINGER •SKARPERE FOKUS PÅ LÆRERENS PEDAGO- GISKE PRAKSIS - FLERE METODIKKDRØF- TINGER - TYDELIGERE DEBATT OM NY LÆRERROLLE (veiledning vs. formidling) •LÆREPLANEN •LÆREPLANEN BLIR VIKTIGERE •URO OG SKEPSIS HOS NOEN LÆRERE (til egen mestring, elevers nettbruk, verktøyets verdi) •KULTURBRYTNING

18 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 18

19 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 19 … OG DETTE SKJER LESE- OG SKRIVESVAKE •FORBEDRET SITUASJON FOR LESE- OG SKRIVESVAKE •KREATIVE PRESENTASJONER •STRUKTURERER SKOLEARBEIDET FOR ELEVENE: •STRUKTURERER SKOLEARBEIDET FOR ELEVENE: ELEKTRONISK SORTERING, ARKIVERING OG OPPGAVEINNLEVERING VARIERTE ARBEIDSFORMER •MER VARIERTE ARBEIDSFORMER •BEDRE TILBAKEMELDING (?) TIMEPLANORGANISERING •NY TIMEPLANORGANISERING ALLE GK

20 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 20 DETTE SKJER FOR LITE •FULL UTNYTTELSE AV DIFFERENSIERINGSMULIGHETER •KONTAKT MED OMVERDENEN •PROBLEMBASERT LÆRING > VITEN- SKAPELIG ARBEIDSMÅTE

21 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 21 OG DETTE SKJER FOR MYE..? ”MÅLLØS” (?) SURFING CHATTING SKJERMAVHENGIGHET?

22 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 22 KVALITATIV OG KVANTITATIV VARIASJON I BRUK avhengig av... •STUDIERETNING •FAG(OMRÅDE) •TRINN •ELEV •LÆRER

23 NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 23 SPENNENDE BLIR DET FØRST NÅR ALLE ELEVER TILLATES Å BRUKE BÆRBAR PC OG … … den gamle klasseundervisningen – leksehøring, spørsmål og svar i samlet klasse – viser seg ikke å være godt egnet til å interessere elevene og tar for mye kostbar tid av skolehverdagen, slik at de gjennom daglig bruk av IKT selv må an- svarliggjøres i forhold til læring og opp- læring, og lærerne systematisk må legge opp til dette”


Laste ned ppt "NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - ERIK HEIER 1 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI SOM VERKTØY I ALLE FAG FOR ALLE SKOLENS ELEVER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google