Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommune sitt beredskapsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommune sitt beredskapsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommune sitt beredskapsarbeid
Monica Mæland Byrådsleder

2 Overordnet beredskapsplan for Bergen kommune
Bystyret vedtok beredskapsplanen 5. juni 2000 og reviderte den ved behandling av “Beredskapsmelding 2001" den 7. mai 2001.

3 Beredskapsplan hierarkiet
Overordnet beredskapsplan for Bergen kommune Gjelder for hele kommunekonsernet Beredskap (Del A – Plan for beredskap i fredstid) Kriseplan (Del B – overordnet kriseplan for Bergen kommune)

4 Beredskapsplan hierarkiet
Fagplaner - gjelder for alle relevante deler av kommunekonsernet. Utdrag fra planhierarki: Plan for helsemessig og sosial beredskap Smittevernplan Atomberedskapsplan Jod-distribusjonsplan Beredskapsplan for drikkevann (internkontroll for drikkevannsforsyningen) Beredskapsplan for avløp Brannordning for Bergen kommune Beredskapsplan mot akutt forurensning (IUA Bergen region) Beredskapsplan ved dambrudd (internkontroll for damsikring) Beredskapsplan mot småsøl – akutt forurensing Beredskapsplan for kultur Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole Informasjonsberedskap

5 Beredskapsorganisasjon

6 Administrativ byvakt Førstelinje ved sentral krisehåndtering
Vurdere krisens omfang Om nødvendig varsle vakthavende byråd Eventuelt kalle inn krisestab Etablere og lede krisestab Være tilgjengelig på telefon døgnet rundt Møte frem senest i krisestabens rom 90 minutter etter beslutning om fremmøte

7 Politisk byvakt Har alle fullmakter fra bystyret
Være publikums, medias og administrasjonens politiske kontaktpunkt i alle beredskapsspørsmål Være tilgjengelig på telefon døgnet rundt Møte frem senest 90 minutter etter beslutning om fremmøte Orientere ordfører dersom situasjon tilsier det

8 Krisehåndtering Mange vaktordninger
Alarmsentraler ved fare for liv og helse Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Bergen kommunes vaktsentral for andre hendelser Organisert i vann- og avløpsetaten Døgnbemannet hele året Brannstasjon Brannordning Døgnbemannet Flomsikring/beredskap

9 Krisehåndtering når situasjonen krever det

10 Kriseledelse Ledes av byrådsleder eller vakthavende byråd
Er utstyrt med nødvendige fullmakter fra bystyret Støttes av informasjonsstab

11 Krisestab Ledes av administrativ byvakt Egen organisasjon
Stab settes i egen operasjonssentral Arbeider på oppdrag fra kriseledelse Støttes av informasjonsstab

12 Øvelser

13 Øvelsesnivåer og typer 5-7 øvelser i året
Konferanseøvelser Mobiliseringsøvelser Interne fullskala øvelser Samordnete øvelser med eksterne samarbeidspartnere Regionale øvelser på fylkesnivå


Laste ned ppt "Bergen kommune sitt beredskapsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google