Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommune sitt beredskapsarbeid Monica Mæland Byrådsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommune sitt beredskapsarbeid Monica Mæland Byrådsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommune sitt beredskapsarbeid Monica Mæland Byrådsleder

2 Overordnet beredskapsplan for Bergen kommune Bystyret vedtok beredskapsplanen 5. juni 2000 og reviderte den ved behandling av “Beredskapsmelding 2001" den 7. mai 2001.

3 Beredskapsplan hierarkiet  Overordnet beredskapsplan for Bergen kommune  Gjelder for hele kommunekonsernet  Beredskap (Del A – Plan for beredskap i fredstid)  Kriseplan (Del B – overordnet kriseplan for Bergen kommune)

4 Beredskapsplan hierarkiet  Fagplaner - gjelder for alle relevante deler av kommunekonsernet. Utdrag fra planhierarki:  Plan for helsemessig og sosial beredskap  Smittevernplan  Atomberedskapsplan  Jod-distribusjonsplan  Beredskapsplan for drikkevann (internkontroll for drikkevannsforsyningen)  Beredskapsplan for avløp  Brannordning for Bergen kommune  Beredskapsplan mot akutt forurensning (IUA Bergen region)  Beredskapsplan ved dambrudd (internkontroll for damsikring)  Beredskapsplan mot småsøl – akutt forurensing  Beredskapsplan for kultur  Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole  Informasjonsberedskap

5 Beredskapsorganisasjon

6 Administrativ byvakt  Førstelinje ved sentral krisehåndtering  Vurdere krisens omfang  Om nødvendig varsle vakthavende byråd  Eventuelt kalle inn krisestab  Etablere og lede krisestab  Være tilgjengelig på telefon døgnet rundt  Møte frem senest i krisestabens rom 90 minutter etter beslutning om fremmøte

7 Politisk byvakt  Har alle fullmakter fra bystyret  Være publikums, medias og administrasjonens politiske kontaktpunkt i alle beredskapsspørsmål  Være tilgjengelig på telefon døgnet rundt  Møte frem senest 90 minutter etter beslutning om fremmøte  Orientere ordfører dersom situasjon tilsier det

8 Krisehåndtering  Mange vaktordninger  Alarmsentraler ved fare for liv og helse  Brann 110  Politi 112  Ambulanse 113  Bergen kommunes vaktsentral for andre hendelser  Organisert i vann- og avløpsetaten  Døgnbemannet hele året  Brannstasjon  Brannordning  Døgnbemannet  Flomsikring/beredskap

9 Krisehåndtering når situasjonen krever det

10 Kriseledelse  Ledes av byrådsleder eller vakthavende byråd  Er utstyrt med nødvendige fullmakter fra bystyret  Støttes av informasjonsstab

11 Krisestab  Ledes av administrativ byvakt  Egen organisasjon  Stab settes i egen operasjonssentral  Arbeider på oppdrag fra kriseledelse  Støttes av informasjonsstab

12 Øvelser

13 Øvelsesnivåer og typer 5-7 øvelser i året  Konferanseøvelser  Mobiliseringsøvelser  Interne fullskala øvelser  Samordnete øvelser med eksterne samarbeidspartnere  Regionale øvelser på fylkesnivå


Laste ned ppt "Bergen kommune sitt beredskapsarbeid Monica Mæland Byrådsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google