Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skogbrannøvelse 2014 Introduksjonsmøte 24.09.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skogbrannøvelse 2014 Introduksjonsmøte 24.09.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skogbrannøvelse 2014 Introduksjonsmøte 24.09.2013

2 Skogbrannøvelse 2014 •Skogbrann •Plangruppen •Hvorfor øvelse

3 Årsaker til skogbrann •Naturgitte årsaker •Næringsvirksomhet •Fritidssysler i skog •Brannstiftere

4 Skogtype brannrisiko 1 Faktor knyttet til Treslag Skogbrannrisikostormiddelslav LøvskogGranskog FuruskogX X X

5 Skogtype brannrisiko 2 Faktor knyttet til Alder Skogbrannrisikostormiddelslav Gammel skog Middelalder (oppkvistet) Ung og yngre skog X X X

6 Skogtype brannrisiko 3 Faktor knyttet til Skoggrunn Skogbrannrisikostormiddelslav Dyp skogsjord Middels dyp skogjord Grunnlendt mark X X X

7 Skogbrann indeksen Skogbrannfareindeksen er delt i 4 nivåer •Meget stor skogbrannfare •Stor skogbrannfare •Liten skogbrannfare •Ingen skogbrannfare » http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html Det er viktig å huske at lokale forhold har stor betydning!!!

8

9

10

11

12

13

14

15 Plangruppen Plangruppen består av •Jan-Olav Vagle, Larvik brannvesen •Truls Dix Brochmann, Fylkesmannen i Vestfold •Håvard Sørmoen, Vestfold sivilforsvarsdistrikt

16 Oppdrag •På oppdrag fra Fylkesberedskapssjefen, brannsjefene i ViB, Sandefjord, Larvik og distriktssjefen i Vestfold sivilforsvarsdistrikt, gis øvingsledelsen følgende oppdrag: •Øvingsledelsen består av, Jan Olav Vagle; Larvik brannvesen og Truls Dix Brochman, Fylkesmannens beredskapsavdeling og leder Håvard Sørmoen vestfold sivilforsvarsdistrikt. •Utarbeide øvingsopplegg for fullskala skogbrannøvelse •Ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av en stor skogbrannøvelse i traktene Lardal- Siljan •Øvingsdato: 9.april 2014 •Benytte andre naturlige instanser i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelsen •Rapportere jevnlig til oppdragsgiverne

17 Hvorfor øvelse?

18 Øvingsmål •Samarbeide mellom forskjellige aktørene •Samband: Nødnett / sikringsradio •Prioritering av ressurser •Slukke teknikker •Utfordringer ved skogbrannslokking

19 Sammarbeid mellom aktørene •Brannvesenet –Brannlag –Innkallingsmannskaper –Nabo brannvesen •Skogbrannreserven / skogeiere / bondelag •Sivilforsvaret FIG •Skogbrannhelikopteret •Nødnett / samband

20 Utplassering av mannskaper

21 Naturlige angrepspunkter Vindretning Angrepspunkter Brukbart Ideelt

22 Naturlige begrensninger

23 Hvordan skaffe vann? •Vann fra åpen vannkilde –Sjø, tjern –Elv, bekk •Tankbil •Helikopter

24 Slangeutlegg •Er det mulig å legge ut fra bil eller traktor? •Er det ikke vei kan man bruke jernhest eller annet motorisert hjelpemiddel. •Ha orden på slangene, unngå krøll. •Det er viktig at man har ettersyn med slangene i tilfelle brudd. •Bruk gren, det letter også slangeskift.

25 Fakta •Over halvparten av Vestfold er dekket av skog •1225 km skogsbil veier –14,8 meter vei pr hektar (inkl offentlige veinettet)

26

27 NÅR DEN RØDE HANE GALER TIL SKOGS EN TØRRSOMMER MED TROPEVARME OG STIV KULING KORT SAGT ”SKOGBRANNVÆR”! etter Gunleik Kaafjeld

28 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Skogbrannøvelse 2014 Introduksjonsmøte 24.09.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google