Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.06.20141 Rådgiversamling april 2011. 19.06.20142 Lærling •Søke på www.vigo.nowww.vigo.no •Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.06.20141 Rådgiversamling april 2011. 19.06.20142 Lærling •Søke på www.vigo.nowww.vigo.no •Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.06.20141 Rådgiversamling april 2011

2 19.06.20142 Lærling •Søke på www.vigo.nowww.vigo.no •Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i hele læreperioden •Bedriftene avgjør selv hvem de tar inn som lærlinger •Takkes det nei til tilbud om læreplass har søker ikke krav på tilbud om ny læreplass eller om opplæring i skole (samme skoleår) •Hvis søker har ungdomsrett og ikke fått tilbud om læreplass – kan søker få tilbud om opplæring i skole •Fra og med skoleåret 2011-2012 er det mulighet for omvalg for lærlinger. Dette vil gi utvidet ungdomsrett.

3 19.06.20143 Voksenrett Rett til videregående opplæring for voksne. Opplæringsloven §4A-3 •Må søke om voksenrett •Gjelder fra og med året man fyller 25 år •Voksenopplæringstilbud opprettes etter etterspørsel •Må ha fullført grunnskole eller tilsvarende men ikke fullført videregående opplæring •Gjelder også innvandrere med oppholdstillatelse •Rett til realkompetansevurdering. Kontakt godkjenningssentralen på Mo. Tlf: 75 14 28 06. •Søke på www.vigo.nowww.vigo.no •Kontakt karrieresentrene for hjelp til innsøking. Oversikt over disse finnes på www.vilbli.no

4 19.06.20144 Voksenopplæring Alle over 20 år kan delta på voksenopplæring hvis de ikke har ungdomsrett

5 19.06.20145 Fullføringsrett •For voksne som er tatt inn i videregående opplæring for voksne etter § 4A-3

6 19.06.20146 Omvalg Vg1, Vg2 og Vg3 Fra og med skoleåret 2011-2012 er det omvalg på alle nivåer •Må velge et annet utdanningsprogram eller programområde enn det som er påbegynt •Må ha ungdomsrett for å få omvalg •Omvalg gir 1 ekstra år med ungdomsrett •Omvalg med utvidet rett kan bare gjøres en gang

7 19.06.20147 Utvidet rett § 3-1 Opplæringsloven Søke om utvidelse av rett når retten er i ferd med å utløpe •Elev med rett til spesialundervisning •Elev med rett til opplæring i tegnspråk og punktskrift •Elev med rett til særskilt språkopplæring Inntil to år ekstra med rett •Rett til omvalg Gjelder nå på Vg1, Vg2 og Vg3/lærling nivå •Ved sykdom •Ingen karakterer og dokumentert sykdom. Året kan annulleres. •Avbrutt skoleår etter 1. semester med karakterer og dokumentert sykdom. Søke om utvidet rett når retten er forbrukt

8 19.06.20148 Endringer i inntaksreglene På bakgrunn av store arbeidskraftutfordringer i helse-og omsorgssektoren har Fylkestinget vedtatt: •Utvidet opplæringsrett for lærlinger i helsearbeiderfaget slik at disse får beholde retten til å ta påbyggingsår til generell studiekompetanse etter endt læretid •Retten gjelder 2 år etter endt læretid i faget •Ordningen iverksettes våren 2011 for elever med bestått fagprøve Prøveordning som gjelder i 5 år

9 19.06.20149 Utvekslingselever i utlandet •Elever som ønsker å gå på skole i utlandet må i forkant av avreise få godkjent faglig innhold ved utenlandsk skole. Dette for å sikre inntakskompetanse for videre skolegang i Norge ved hjemkomst •Skolene MÅ sende en samlet oversikt til inntakskontoret over hvem som skal/er i utveksling •Oversikten må inneholde hvilke programområder som elevene skal søke ved hjemkomst etter endt utenlandsoppholdet. Realfag / Språk, samfunnsfag og økonomi •Elevene MÅ søke innen søknadsfrist

10 19.06.201410 Reservert plass ved et bestemt skolested •Forbeholdt søkere med ungdomsrett •Psykiske, sosiale eller medisinske årsaker •Hvem kan søke ? •Søkere som er inne i et bestemt behandlingsopplegg (medisinsk, psykologisk, rus) •Barnehjemsinstitusjoner eller fosterhjem •Behov for kurs over 2 år (Pedagogisk plan fra skole må foreligge) •Svangerskap / militærtjeneste / utvekslingselever som avbryter skoleåret etter 1.semester •Dokumentasjon som må foreligge: •BUP •Barnevern •Lege •Pedagogisk plan fra skole •Forsvaret •Krysse av for reservert plass i elektronisk søknad og sende inn dokumentasjon til inntakskontoret innen 1. mars •NB! Reservert skoleplass gjelder ikke et bestemt utdanningsprogram men kun til et bestemt skolested

11 19.06.201411 Skoleområder •Lokale inntaksregler krever at det søkes til ”eget skoleområde” hvis tilbudet finnes her •Gjelder kun programområde som er 1. ønske •Det finnes unntak fra regelen om å søke nærmeste skole •Send søknad til inntakskontoret med dokumentasjon innen 1. mars •Dersom det søkes utenfor eget skoleområde og tilbudet finnes i eget, vil søknaden bli korrigert til eget skoleområde •Les om skoleområder og regler/unntak på www.nordland.vilbli.nowww.nordland.vilbli.no

12 19.06.201412 Flytting innenfor Nordland •Flytting fra et skoleområde til et annet •Dokumentasjon må sendes inntakskontoret innen 30. juni •Flytte sammen med familie: ->Bekreftelse fra folkeregisteret på at flytting har funnet sted ->Bekreftelse fra evt. ny arbeidsgiver ->Bekreftelse på kjøp av bolig •Flytting mellom foreldre: ->Underskrevet bekreftelse fra begge foreldre angående flytting ->Kopi av bostedsbevis fra den av foreldrene man skal bo hos

13 19.06.201413 Frist for endring av rekkefølge på ønsker •Siste frist for endring av rekkefølge på ønsker er 1. mai •Skriftlig søknad sendes inntakskontoret •Søknaden må være skrevet slik at det ikke er rom for misforståelser når inntakskontoret skal registrere inn ny rekkefølge

14 19.06.201414 Rådgiverskjema •Skjema som skal benyttes av skolene dersom eleven står i fare for ”ikke bestått” i flere fag •Benyttes i samtale med elev og foresatte i løpet av våren •Viktig for inntakskontoret å høre rådgivers vurderinger angående elevens videre skolegang •Skjema finnes på: http://nordland.vilbli.no under Rådgiverehttp://nordland.vilbli.no •Skjema sendes inntakskontoret etter avsluttet samtale

15 19.06.201415 Nye rutiner for innhenting av grunnskole data Som en følge av Datatilsynets krav om økt sikkerhet rundt innhenting av grunnskoledata, er det nå kommet på plass nye rutiner for overføring av data til inntakskontoret •Rundskriv SA 08/2011 av 23.02.2011 •November: Innsending av personnummer til avgangselever i 10. Klasse •Januar: Innsending av H1 karakterer •Juni: Innsending av standpunkt og eksamens karakterer •Nettadresse: https://www.vigo.no/vigor/servlet/main (vigo skole)https://www.vigo.no/vigor/servlet/main •Forutsetting for bruk av ny innlastingsportal •Skoleadministrativt datasystem •Brukernavn og passord til vigo skole •Kontakt inntakskontoret hvis brukernavn og passord mangler

16 19.06.201416 Viktige datoer •10. januar 2011Søknadsweb åpner. www.vigo.nowww.vigo.no •ca. 8. juli 1. gangs inntak til skole •ca. 15. juli svarfrist etter 1. gangs inntak •ca. 29. juli 2. gangs inntak til videregående skole •Ca. 5 augustsvarfrist etter 2. gangs inntak Det søkes på www.vigo.no og det svares på www.vigo.nowww.vigo.no NB! Husk selvvalgt passord til www.vigo.nowww.vigo.no Mulig å sende inn skjema for forhåndssvar. Finnes på www.vilbli.no

17 Fremmedspråk i studieforberedende Fremmedspråk for minoritetsspråklige elever?


Laste ned ppt "19.06.20141 Rådgiversamling april 2011. 19.06.20142 Lærling •Søke på www.vigo.nowww.vigo.no •Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google