Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ferdige veiledere høring fra 14.1.14 – 9.02.14 Fra sluttrapporten – s.7: C. Selvbetjente brukere – kontinuerlig arbeid med å skaffe lett tilgjengelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ferdige veiledere høring fra 14.1.14 – 9.02.14 Fra sluttrapporten – s.7: C. Selvbetjente brukere – kontinuerlig arbeid med å skaffe lett tilgjengelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ferdige veiledere høring fra 14.1.14 – 9.02.14 Fra sluttrapporten – s.7: C. Selvbetjente brukere – kontinuerlig arbeid med å skaffe lett tilgjengelig informasjon BBS-prosjektet har utarbeidet flere veiledere som kan fungere som verktøy for ansvarlige foretak. Formålet er å oppnå enhetlig forståelse for ulike roller, temaer og problemstillinger som tidligere har vært omdiskutert for å fremme forutsigbarhet. Eksempler på slike veiledere er: (…) •veileder om hvordan en dispensasjonssøknad kan begrunnes •veileder om utarbeidelse av enkle sol- og skyggediagrammer 1

2 2 Ferdige veiledere Fra sluttrapporten – s.7: B. Felles kompetansebygging for etaten, tiltakshavere og ansvarlige søkere •For å oppnå mer enhetlig forståelse av byggesaksprosessen er det behov for kompetanseheving og mer opplæring. Tiltak for å øke kompetansen hos aktørene omfatter blant annet: (…) • utarbeide veileder og kursopplegg for innføring i juridisk metode slik at aktørene får økt forståelse for hvilke regler som gjelder, samt hvordan disse skal tolkes og avveies mot hverandre 2

3 3 Dispensasjon – hvordan begrunne søknaden? •Behov identifisert i tiltaksplanen:  Begrunnelser for søknad om dispensasjon som inneholder opplysninger om alle relevante hensyn letter PBEs saksbehandling og gjør det enklere å ta stilling til det omsøkte tiltaket. •Tiltak angitt i tiltaksplanen:  Veileder for søknad om dispensasjon. •Enkelt om et større tema •”Øvelse” som gjør alle i stand til å identifisere de tilfellene vi ikke kan gi dispensasjon. •Veilederen avklarer ikke:  Hva er tilstrekkelig når det dreier seg om funksjonskrav?  Når kan det gis unntak fra forskriften etter § 31-2?

4 4 Veileder – hvordan lage sol- og skyggediagram i Sketchup •Behov identifisert i tiltaksplanen:  Gjøre det enklere å innsende etterspurt dokumentasjon, for eksempel tilby verktøy for å enkelt produsere sol- og skygge diagrammer. •Noen ganger viktig å opplyse søknaden med nok informasjon om tiltakets innvirkning på omgivelsene •Tiltak angitt i tiltaksplanen:  Veileder som viser hvordan man raskt og enkelt kan benytte gratis tilgjengelige dataverktøy for å lage sol- og skyggediagrammer. •Steg-for-steg brukerveiledning til hvordan man bruker Google-Sketchup til å lage sol-skyggediagram - gratis program

5 5 Veileder – hvilken regel gjelder? •Behov identifisert i tiltaksplanen:  Plan- og bygningsloven med tilhørende planer og forskrifter mv. er et komplekst regelverk. Mange synes det er vanskelig å forstå hvordan dette regelverket virker inn på byggesaksbehandlingen. •Tiltak angitt i tiltaksplanen:  Veileder for innføring i juridisk metode som forklarer hvilke rettskilder som kan være relevante i plan- og byggesaker og hvordan de ulike kildene skal tolkes og avveies opp mot hverandre. •I tillegg kommer 3 deler som utdyper temaene: •Planhierarkiet •Faglig skjønnsutøvelse •Tolkning av statlige veiledere


Laste ned ppt "1 Ferdige veiledere høring fra 14.1.14 – 9.02.14 Fra sluttrapporten – s.7: C. Selvbetjente brukere – kontinuerlig arbeid med å skaffe lett tilgjengelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google