Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER

2 Mål for etterutdanningen
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Mål for etterutdanningen planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere fag- eller svenneprøver og kompetanseprøver i tråd med gjeldende regelverk utarbeide oppgaver og grunnlag for vurdering legge til rette for at kandidaten får vist hva han/hun kan observere og vurdere kandidatens arbeid dokumentere alle faser i arbeidet med de avsluttende prøvene vurdere klager på faglig vurdering og formelle feil informere om hva en fag- ,svenne- og kompetanseprøve innebærer

3 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Hva er nytt? En prøve som inneholder fire deler: Planlegging med begrunnelser Gjennomføring Vurdering av eget arbeid Dokumentasjon av eget arbeid Begrunnelser som innebærer en reflektert praksis. Å teste kompetanse krever mer komplekse oppgaver. Mer individuelle kompetanseprofiler hos kandidatene. Begrensninger i mulighetene for tilrettelegging av prøven.

4 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Utforming av prøven Prøvenemnda har ansvar for at prøven er i tråd med kompetansemålene i læreplanen og at den inneholder utfordringer som gjør at kandidaten får vist hva han/hun kan. Oppgaven bør ha klart definert omfang og gi kandidaten muligheter til å utføre alle fasene i arbeidet innenfor rammene. Prøven bør definere hva som forventes levert i alle de fire delene av prøven.

5 Grunnlag for vurdering
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Grunnlag for vurdering Prøvenemnda skal utarbeidet et eget grunnlag for vurdering (vurderingskriterier) – tilpasset hver enkelt prøve. Grunnlaget skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og konkretiseres for den aktuelle prøven. Hovedpunktene i dette grunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten.

6 Tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kandidatens arbeid
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kandidatens arbeid Prøvenemnda må sikre seg innsyn i alle deler av prøven. Observasjon står sentralt, men må suppleres med bilder, video, logger og faglige samtaler. Prøvenemndas ansvar for vurdering kan ikke delegeres til andre (eksempelvis tilsyn i bedriften).

7 Spørsmål til faglig avklaring
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Spørsmål til faglig avklaring Still spørsmål som inviterer til utdypende forklaringer eller begrunnelser. Still spørsmål til alle faser i arbeidet: planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk åpne spørsmål.

8 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Karaktersetting Tre-delt karakterskala. Bruk av grunnlaget for vurdering i de ulike delene og utøvelse av faglig skjønn. En samlet vurdering av alle fire deler i prøven. Diskuter kjennetegn på karakterer slik de er presentert i temahefte 7 (side 18-19): Hva skal til for å gi bestått meget godt ? Hva skal til for å gi ikke bestått?

9 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Klager Klager har ulike prosedyrer avhengig av type klage: Klage på formelle feil Klage på faglig vurdering Klagesaker krever god dokumentasjon fra alle deler av prøvearbeidet


Laste ned ppt "Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google