Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

2 Mål for etterutdanningen •planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere fag- eller svenneprøver og kompetanseprøver i tråd med gjeldende regelverk •utarbeide oppgaver og grunnlag for vurdering •legge til rette for at kandidaten får vist hva han/hun kan •observere og vurdere kandidatens arbeid •dokumentere alle faser i arbeidet med de avsluttende prøvene •vurdere klager på faglig vurdering og formelle feil •informere om hva en fag-,svenne- og kompetanseprøve innebærer Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

3 Hva er nytt? •En prøve som inneholder fire deler: –Planlegging med begrunnelser –Gjennomføring –Vurdering av eget arbeid –Dokumentasjon av eget arbeid •Begrunnelser som innebærer en reflektert praksis. •Å teste kompetanse krever mer komplekse oppgaver. •Mer individuelle kompetanseprofiler hos kandidatene. •Begrensninger i mulighetene for tilrettelegging av prøven. Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

4 Utforming av prøven •Prøvenemnda har ansvar for at prøven er i tråd med kompetansemålene i læreplanen og at den inneholder utfordringer som gjør at kandidaten får vist hva han/hun kan. •Oppgaven bør ha klart definert omfang og gi kandidaten muligheter til å utføre alle fasene i arbeidet innenfor rammene. •Prøven bør definere hva som forventes levert i alle de fire delene av prøven. Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

5 Grunnlag for vurdering •Prøvenemnda skal utarbeidet et eget grunnlag for vurdering (vurderingskriterier) – tilpasset hver enkelt prøve. •Grunnlaget skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og konkretiseres for den aktuelle prøven. •Hovedpunktene i dette grunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten. Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

6 Tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kandidatens arbeid •Prøvenemnda må sikre seg innsyn i alle deler av prøven. •Observasjon står sentralt, men må suppleres med bilder, video, logger og faglige samtaler. •Prøvenemndas ansvar for vurdering kan ikke delegeres til andre (eksempelvis tilsyn i bedriften). Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

7 Spørsmål til faglig avklaring •Still spørsmål som inviterer til utdypende forklaringer eller begrunnelser. •Still spørsmål til alle faser i arbeidet: planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. •Bruk åpne spørsmål. Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

8 Karaktersetting •Tre-delt karakterskala. •Bruk av grunnlaget for vurdering i de ulike delene og utøvelse av faglig skjønn. •En samlet vurdering av alle fire deler i prøven. •Diskuter kjennetegn på karakterer slik de er presentert i temahefte 7 (side 18-19): –Hva skal til for å gi bestått meget godt ? –Hva skal til for å gi ikke bestått? Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

9 Klager •Klager har ulike prosedyrer avhengig av type klage: –Klage på formelle feil –Klage på faglig vurdering •Klagesaker krever god dokumentasjon fra alle deler av prøvearbeidet Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere


Laste ned ppt "Tema 7 FAG- OG SVENNEPRØVER Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google