Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009 Øyvind Schage Førde, advokat, Nedre Romerike distriktsrevisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009 Øyvind Schage Førde, advokat, Nedre Romerike distriktsrevisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009 Øyvind Schage Førde, advokat, Nedre Romerike distriktsrevisjon

2 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Nærmere om presentasjonen  Rettslig utgangspunkt  Formålet med og gjennomføring av eierskapskontroll  Erfaringer ved gjennomføring av eierskapskontroll

3 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Rettslig utgangspunkt Kommunelovens § 77 nr. 5: Tilsynsplikt Kommunelovens § 80: Selskapskontroll Innsynsrett AS og IKS Kontrollutvalgsforskriften § 14: Selskapskontroll 1.Ledd – Eierskapskontroll 2.Ledd - Forvaltningsrevisjon

4 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Hensyn  Samfunnsinteressen – overordnet  Ansvar – utføring av oppgaven  Ressurser – begrensende faktor

5 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Utgangspunkt for gjennomføring av eierskapskontroll  Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for at det gjennomføres eierskapskontroll  Aksjeselskap  IKS  Formål: At kommunen følger opp sitt eierskap som forutsatt/ kontrollutvalgsforskriften § 14.1

6 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Nærmere om formålet med eierskapskontroll  Kilder  Vedtekter  Selskapsavtale  Eierstrategier  Saksbehandlingen i kommunen  KS anbefaling  Best practice – Norsk Anbefaling om Eierstyring og Selskapsledelse m.v.  Planer

7 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Innholdet i kontrollen  Kontrollutvalgsforskriften § 14.1 Eierskapskontroll – trinn nr. 1  Åpen undersøkelse for å avdekke mulige problemområder på eier- og styrenivå og i virksomheten relatert til utøvelse av eierskapet - obligatorisk  Kontrollutvalgsforskriften § 14.2 Forvaltningsrevisjon – trinn nr. 2  Dypere undersøkelser av konkrete problemstillinger

8 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Gjennomføringen av eierskapskontrollen - § 14.1  Ingen lovfestede retningslinjer for gjennomføringen  Behov for å utvikle egne rutiner  Innhente informasjon  Eierne (egenerklæring)  Styret (egenerklæring)  Administrasjon ved daglig leder (møte)  Revisor  Andre offentlige kilder (søk på nett)  Utarbeidelse av rapport

9 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Erfaringer så langt - funn  Manglende etablering av strategier  Manglende oppfølging av strategier fra eierne  Manglende styreinstruks  Manglende etablering av kontrollrutiner  Brudd på vedtekter  Spørsmål om brudd på selvkostreglene  Manglende kunnskap hos eierne  Usikkerhet hos administrasjonen i selskapet om hvem som representerer eier

10 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Erfaringer så langt - Prosess  Varierende kompetanse hos eiere  Varierende engasjement hos eiere  Varierende rolleforståelse hos eiere  Politisk oppfølging

11 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Hvordan bruke funn?  Nyansert tilnærming  Også hensynta hva det ikke informeres om, manglende respons, motstrid mv.  Stille ulike krav ved vurderingene av administrasjonen i selskapet, styret og eierne

12 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Hvordan utarbeide rapport?  Negativ tilnærming  Kontradiksjon  Hvordan forholde seg til motstridende tilbakemeldinger?

13 NKRF 5. februar 2009 Nedre Romerike distriktsrevisjon Problemområder  Hvem representerer eier?  Administrasjon  Kommunestyret  Eierrepresentanter  Grensen mot § 77 nr. 5 og tilsynsrollen


Laste ned ppt "Eierskapskontroll NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2009 Øyvind Schage Førde, advokat, Nedre Romerike distriktsrevisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google