Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.06.20141 Materialenes mekaniske egenskaper Per-Einar Rosenhave.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.06.20141 Materialenes mekaniske egenskaper Per-Einar Rosenhave."— Utskrift av presentasjonen:

1 Materialenes mekaniske egenskaper Per-Einar Rosenhave

2 Prøvemetoder for mekaniske egenskaper  Strekkprøving  Hardhetsmåling  Slagseighetsprøving  Sigeforsøket

3 Strekkprøving  Viktigste prøvemetode for måling av mekaniske egenskaper som styrke, elastisitet og duktilitet  Prøvestaven spennes opp i en strekkprøvemaskin og påføres en stadig økende aksialkraft inntil staven ryker.

4 Prøvestaven  9: Opprinnelig tverrsnittsareal S 0  5: Opprinnelig målelengde L 0  10: Minste tverrsnittsareal etter brudd S u

5 Kraft - forlengelsesdiagram  Måler vi kraften F og forlengelsen  l som prøvestaven får, kan vi lage kraft- forlengelsesdiagram

6 Proporsjonalitet  Den første delen av kurven er en rett linje. Det betyr at forlengelsen er proporsjonal med kraften F.  Prøvestaven oppfører seg som en spiralfjær. Når kraften øker, blir prøvestaven lengre. Dersom kraften avtar, blir prøvestaven kortere igjen.

7 Stive og myke materialer  Danner den rette linjen i starten av diagrammet en stor vinkel med horisontalaksen, er materialet stivt.  Er linjen mindre steil, er materialet mykt

8 Duktilitet = formbarhet  Materialer som skal formes plastisk, må kunne tøyes langt uten å ryke. De må være duktile  Kontraksjonen Z og bruddforlengelsen A angir duktiliteten

9 Måling av duktilitet

10 Teknologisk spenning - tøyningskurve  X – aksen viser nominell tøyning   Y – aksen viser nominell spenning   Gir sammenlignbare kurver  Interessante størrelser: R e, R p0,2, R m, E

11 Flytegrensen R e  Bestemmes for materialer som har markert overgang mellom elastisk og plastisk deformasjon  Mykt stål er mest aktuelt eksempel

12 R p 0,2  Beregnes for materialer uten markert flytegrense, som for eksempel aluminium

13 Strekkfastheten R m

14 E-modul  E-modulen er vikkelkoeffisienten til den rette linjen i spenning- tøyningsdiagrammet  E – modulen brukes når vi skal beregne nedbøyning  E – modulen endrer seg praktisk talt ikke ved legering eller herding

15 Oppsummering teknologisk spenning - tøyningskurve

16 Forskjellige kurver  Metall- formerens drømme- kurve  Dreierens drømme- kurve Konstruk- tørens drømme-kurve

17 Sann spenning - tøyningskurve  Sann spenning er kraft delt på virkelig areal  Sann tøyning er summen av lengdeendringen delt på momentan lengde  Kan brukes matematisk

18 Hardhetsmåling etter Vickers metode  En diamantpyramide trykkes inn i materialet med en bestemt kraft  Diagonalene til avtrykket måles, arealet av avtrykket beregnes og Vickers- hardheten regnes ut

19 Hardhetsmåling etter Brinells metode  En stålkule presses inn i overflaten på et polert prøvestykke  HB=F/A  F=Kraften i kg  A = Projiser areal av kulesegmentets inntrykning i mm²

20 Prøving av slagseighet

21 Praktisk nytte av slagseighetsdata  Prøver gjøres ved forskjellige temperaturer og plottes i diagram  Kurven blir S-formet. Vendepunktet kalles omslagstemperatur  Brukstemperaturen til materialet bør være høyere enn omslagstemperaturen

22 Utmatting  Mikrosprekk  Sprekkvekst  Restbrudd

23 Utmatting

24 Oppsummering  Strekkforsøket er viktigste målemetode for metallenes mekaniske egenskaper. Teknologisk kurve viser nominelle verdier  Brinell til innhomogene, myke materialer, Vickers til harde og homogene materialer  Sann spenning-tøyningskurve kan brukes matematisk i beregning av formgivningsprosesser  Utmatting blir stadig viktigere i dimensjonering


Laste ned ppt "21.06.20141 Materialenes mekaniske egenskaper Per-Einar Rosenhave."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google