Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKO – Ny GIV, én gruppe Struktur - pedagogikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKO – Ny GIV, én gruppe Struktur - pedagogikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKO – Ny GIV, én gruppe Struktur - pedagogikk
- Med læring som konsekvens IKO – Ny GIV, én gruppe Struktur - pedagogikk

2 Rutiner for identifisering kartlegging og oppfølging
- Med læring som konsekvens Rutiner for identifisering kartlegging og oppfølging Møter med rådgivere i Aurskog Høland – overføring av informasjon om IKO-elever som har søkt Kjelle vgs. Mai Rådgiver Etter 2. inntaket – ringe de rådgiverne der IKO-elevene ikke er fra Aurskog Høland. Før skolestart Analysere data og søknadspapirer til hver elev og sette opp en liste over elever som skal prioriteres ved intervju. Karakterer/fravær føres på IKO-skjema. Leder for pedagogisk drift Heterogene elevgrupper settes sammen på bakgrunn av karakterer, fravær, melding om behov for spesialundervisning og informasjon fra grunnskolene. Rådgiver og Leder for pedagogisk drift Vokal ? Vokal ? Vokal ? Vokal?

3 - Med læring som konsekvens

4 Planleggingsdag før skolestart Leder for pedagogisk drift
- Med læring som konsekvens Lister til lærere med oversikt over elevene, informasjon gis i møter med kontaktlærere/fellesfaglærere rett før skolestart. Planleggingsdag før skolestart Leder for pedagogisk drift Sende ut informasjon om elevintervju til elever/foresatte Første uke etter skolestart Rådgiver Intervjuene skal være gjennomført med IKO-elevene. Senest tre uker etter oppstart Kontaktlærer Intervjuene skal være gjennomført med alle elever. Senest fire uker etter oppstart Fellesfaglærere har gjennomført Kartleggeren og Udir kartlegging. Innhenter informasjon om tilretteleggingsbehov for alle elever. Faglærere

5 Klasselærermøte gjennomføres Senest fem uker etter oppstart
- Med læring som konsekvens Klasselærermøte gjennomføres Senest fem uker etter oppstart Leder for pedagogisk drift Tiltak er ferdig utarbeidet og innstilling om iverksetting av tiltak legges fram på morgenmøtet Innen høstferien Kontaktlærer/ faglærer Vurdering i fag for alle elever (SkoleArena januar og juni, Vokal november og april) 01.nov., 15.jan., 01.april og juni Faglærere For elever som underveis i utdanningsforløpet ser ut til å trenge ekstra oppfølging, legger lærere fram innstilling på morgenmøtet. Kontinuerlig

6 Kartlegging Kontaktlærer
- Med læring som konsekvens Kontaktlærer kartlegger gjennom intervju – bruk av intervjuguide Faglærer Udir, kartleggingsprøver (svakeste gruppe av elever). Engelsk, lesing og regning Kartleggeren – engelsk, norsk og matte (nøyaktighet i resultatbehandling(normbaserte tall)) Observasjon og informasjonsinnhenting i klasseroms- /praksissituasjoner

7 Forberedelser til klasselærermøte
- Med læring som konsekvens Vurdere hvilken grad av oppfølging eleven trenger Normal oppfølging Tett oppfølging Spesialundervisning – todelt For å bestå faget Legge inn kommentarer i Vokal (tilbud om opplæring/veiledning) Alle elever setter seg mål i faget

8 - Med læring som konsekvens

9 - Med læring som konsekvens

10 Klasselærermøte gjennomføring
- Med læring som konsekvens Strukturert møteledelse av en leder med beslutningsmyndighet Lærere melder inn elever Gjennomgang i Vokal Konklusjon om tilrettelegging, tiltak og eventuelt arbeid mot spesialundervisning Erfaring Tidsfaktor er kritisk, det tar lengre tid enn man tror. Spesielt dersom det er elever som er spesielt krevende

11 Etter klasselærermøte 1 BAA 7 4 1 BAB 3 1 NBA 9 6 Ny GIV 8 1
- Med læring som konsekvens Klasse Ved skolestart Etter klasselærermøte 1 BAA 7 4 1 BAB 3 1 NBA 9 6 Ny GIV 8 1

12 Tiltak Kompensatoriske tiltak for de som er lesesvake
- Med læring som konsekvens Kompensatoriske tiltak for de som er lesesvake Nivådifferensierte oppgaver og Ja/nei planer Ekstra medarbeiderressurs inne i klassen NA Vg1/Vg2 – 3+2 timer i engelsk – pedagog, ca 25% stilling BAT – Vg1 – arbeidsleder inn 1,5 time i matte i begge klassene Samarbeidsmøter – avklaring av elevens mål (full kompetanse/grunnkompetanse) Omdisponering (25%) fra programfag til fellesfag (norsk, engelsk eller matte) Pageturner for alle Vg1 elever – frivillig for Vg2 og Vg3 Grunnleggende IKT kurs

13 Kartleggingsprøver – en del av kartleggingen
- Med læring som konsekvens Kartleggingsprøver – en del av kartleggingen - Ingen ble plukket ut alene etter prøven Grunnleggende ferdigheter og Vokal


Laste ned ppt "IKO – Ny GIV, én gruppe Struktur - pedagogikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google