Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning nr 13 Skalerbarhet TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2005 Anders Christensen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning nr 13 Skalerbarhet TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2005 Anders Christensen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning nr 13 Skalerbarhet TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2005 Anders Christensen, IDI

2 2 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Definisjon Med skalerbarhet menes evnen til å takle en økning i størrelse med færre ressurser pr enhet enn det som allerede er tilfelle for eksisterende base.

3 3 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Kostnader og ytelse Kostnader kan være Proporsjonale med bruk Kreve en initialkostnad Være trinnvise Ytelse Kostnad

4 4 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Tendens ved adm overhead Innsats Ant personer Arbeids- innsats Adm overhead Restinnsats

5 5 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Tendenser Jo større organisasjon, jo mer administrativ overhead Over en viss grense kan det føles som at det ikke lengre er uproduktiv tid, men negativ innsats Administrativt kaos ødelegger motivasjon og skaper konflikter, og det forsinker

6 6 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Geografisk eller oppgavemessig arbeidsdeling Delorg1 Delorg2 Delorg3 Delorg4 Delorg5 Skrivere Unix Windows Epost Web Nettverk Mac Backup

7 7 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Driftspersons fokus Endringsrate, bredde og fokus spiser alle av en persons oppmerksomhet og fokus. Økes det i en dimensjon, må det reduseres i en av de andre. Dybde Bredde Endringsrate Versjon1 Versjon2 Versjon3 Drift Brukerstøtte Ekspertinnsikt Utvikling Forskning Skrivere Unix Windows Nettverk

8 8 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Kostnader ved to driftsformer Ant maskiner Drifts- innsats Driftsform: en-og-en Storskaladrift

9 9 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Tendenser En-og-en-drift –Skalerer lineært –Håndterer koordineringsoppgaver dårlig Storskaladrift –Bedre enn lineær skalering –Betydelig initiell investering –Administrativ overhead

10 10 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Uniformering av kundes behov Levert kvalitet Kundes behov Enkeltkunder

11 11 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Klasser av kvalitetsnivåer Kvalitet Enkeltkunder Kundene grupperes i tre klasser som får ulik grad av kvalitet. ”Ekstrafordel” Gold Silver Bronze

12 12 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Uniformitet Variantbegrensning er uniformering Mål: ”One size fits all” Kvalitet: –For høy: bonus –For lav: kontraktsbrudd Fare: bruker føler at det er ham, ikke løsningen som er uniformert.

13 13 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Variantbegrensning Trivielt: en enkelt løsning dekker behovet Middels: trenger flere løsninger; –Tilpasse brukers behov til tilgjengelig system –Tilpasse systemet til brukers behov Vanskelig: må ha spesialløsning; –Akseptere et system i tillegg –La brukeren ordne sitt eget system –Utvide systemet til å håndtere spesialtilfeller

14 14 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Midler for å øke skalerbarhet Organisatoriske –Arbeidsdeling Tekniske –Ortogonalitet i løsningsvalg –Standardisering av løsning –Fokus på robusthet/stabilitet –Out-source uvesentligheter –Generalisere løsningene

15 15 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Skaleringsmodeller av drift Bruker System- produsent Drift? Brukerne driver sine egne maskiner Liten, lokal driftsorganisasjon Stor drifts- organisasjon som tar ut stordriftsfordeler Drift er inkludert i systemet. Produsenten håndterer Økende skalering Drift flyttes nærmere bruker Ingen drift Lokal drift Stordrift Superskalert drift


Laste ned ppt "1 8. februar 2005 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning nr 13 Skalerbarhet TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2005 Anders Christensen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google