Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse i endringens tid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse i endringens tid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i endringens tid
Irene Sørås POLIS Molde 27 september 2007 Irene Sørås

2 TEMA Endringer i pasientrollen Større krav til endringsarbeid
Konsekvenser for ledelse i sykehus Irene Sørås

3 organiseringen, doktor?
Kan det være noe med organiseringen, doktor? Irene Sørås

4 Et paradoks Foretaksorganiseringen skulle få bukt med utgiftene og ventelistene Etter innføring av foretaksorganiseringen har kostnadene til spesialisthelsetjenesten økt med 23 mrd kr, dvs 40 % Underskuddet er historisk: 4,3 mrd i 2006 Irene Sørås

5 Enda et paradoks Store endringer i organisering på makronivå
Koblingen til mikronivå mangler Irene Sørås

6 Den interne organiseringen!
Irene Sørås

7 Den nasjonale kvalitetsstrategien
Forbedringsarbeid er satt på dagsorden Irene Sørås

8 Forbedringsområder Kvalitet i pasientbehandling: oppnå ’best practise’
Effektivitet i behandlingsforløpet: fjerne flaskehalser og unngå dobbeltarbeid Organisering: ta bort unødig ”fett” Korrigere avvik Jobbe smartere Arbeidsmiljø: redusere sykefravær, øke trivselen Irene Sørås

9 Pasientfokusert Redesign
Rapid Recovery L E A N Statistisk prosess-kontroll Pasientfokusert Redesign Mikrosystem 6 sigma BPR Gjennombrudds) sjekt Irene Sørås

10 Tankegods hentet fra Scientific Management
styrking av markedsposisjon konkurranse resultatoppnåelse effektivitet unngå ”sløseri” Irene Sørås

11 Fallgruber ”Betaler seg ut av det hele” Henger seg på ett konsept
Ikke nok generell prosesskompetanse Skinnprosesser Sykehus blir forsøkt ledet som produksjonsbedrifter Irene Sørås

12 Fremtidsutsikter for pasientene?
Irene Sørås

13 Hovedpoeng Alle slike konsepter må vurderes: Stemmer forutsetningene?
Passer de hos oss? Er de hensiktmessige i omfang og innhold? Irene Sørås

14 To nødvendige typer kompetanse (Batalden & Stoltz, 1993)
Irene Sørås

15 Dagens situasjon Irene Sørås

16 Ønsket situasjon Irene Sørås

17 Hva betyr dette for ledere i sykehus?
Utvikle egen kompetanse i forbedringsarbeid Kunnskap om prosess og system (alternative organisasjonsformer) Kunnskap om variasjon og måling Kunnskap om arbeids- og endringspsykologi Erfaringskunnskap Irene Sørås

18 Hva betyr dette for ledere i sykehus?
Et mer aktivt grep om organisasjonsutvikling i egen enhet Sett forbedring høyt på dagsorden Gi forbedringsteam de nødvendige ressurser Gi forbedringsteam ”offentlig” anerkjennelse Monitorèr prosessen ofte Være oppmerksom overfor prosjektlederen, holde kontakten, gi støtte og delta på møter Irene Sørås

19 Lederrollen endres Strategisk ledelse Administrativ ledelse
Utviklingsledelse/ transformasjonsledelse Personalledelse Faglig ledelse Irene Sørås


Laste ned ppt "Ledelse i endringens tid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google