Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Irene Sørås Ledelse i endringens tid Irene Sørås POLIS Molde 27 september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Irene Sørås Ledelse i endringens tid Irene Sørås POLIS Molde 27 september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Irene Sørås Ledelse i endringens tid Irene Sørås POLIS Molde 27 september 2007

2 Irene Sørås Endringer i pasientrollen Større krav til endringsarbeid Konsekvenser for ledelse i sykehus TEMA

3 Irene Sørås Kan det være noe med organiseringen, doktor?

4 Irene Sørås Et paradoks •Foretaksorganiseringen skulle få bukt med utgiftene og ventelistene •Etter innføring av foretaksorganiseringen har kostnadene til spesialisthelsetjenesten økt med 23 mrd kr, dvs 40 % •Underskuddet er historisk: 4,3 mrd i 2006

5 Irene Sørås Enda et paradoks •Store endringer i organisering på makronivå •Koblingen til mikronivå mangler

6 Irene Sørås Den interne organiseringen!

7 Irene Sørås Den nasjonale kvalitetsstrategien Forbedringsarbeid er satt på dagsorden

8 Irene Sørås Forbedringsområder •Kvalitet i pasientbehandling: oppnå ’best practise’ •Effektivitet i behandlingsforløpet: fjerne flaskehalser og unngå dobbeltarbeid •Organisering: ta bort unødig ”fett” •Korrigere avvik •Jobbe smartere •Arbeidsmiljø: redusere sykefravær, øke trivselen

9 Irene Sørås Pasientfokusert Redesign L E A N Gjennombrudds) sjekt 6 sigma BPR Mikrosystem Statistisk prosess- kontroll Rapid Recovery

10 Irene Sørås Tankegods hentet fra Scientific Management •styrking av markedsposisjon •konkurranse •resultatoppnåelse •effektivitet •unngå ”sløseri”

11 Irene Sørås Fallgruber •”Betaler seg ut av det hele” •Henger seg på ett konsept •Ikke nok generell prosesskompetanse •Skinnprosesser •Sykehus blir forsøkt ledet som produksjonsbedrifter

12 Irene Sørås Fremtidsutsikter for pasientene?

13 Irene Sørås Hovedpoeng Alle slike konsepter må vurderes: •Stemmer forutsetningene? •Passer de hos oss? •Er de hensiktmessige i omfang og innhold?

14 Irene Sørås To nødvendige typer kompetanse (Batalden & Stoltz, 1993)

15 Irene Sørås Dagens situasjon

16 Irene Sørås Ønsket situasjon

17 Irene Sørås Hva betyr dette for ledere i sykehus? •Utvikle egen kompetanse i forbedringsarbeid •Kunnskap om prosess og system (alternative organisasjonsformer) •Kunnskap om variasjon og måling •Kunnskap om arbeids- og endringspsykologi •Erfaringskunnskap

18 Irene Sørås Hva betyr dette for ledere i sykehus? •Et mer aktivt grep om organisasjonsutvikling i egen enhet •Sett forbedring høyt på dagsorden •Gi forbedringsteam de nødvendige ressurser •Gi forbedringsteam ”offentlig” anerkjennelse •Monitorèr prosessen ofte •Være oppmerksom overfor prosjektlederen, holde kontakten, gi støtte og delta på møter

19 Irene Sørås Lederrollen endres Administrativ ledelse Strategisk ledelse PersonalledelseFaglig ledelse Utviklingsledelse/ transformasjonsledelse


Laste ned ppt "Irene Sørås Ledelse i endringens tid Irene Sørås POLIS Molde 27 september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google