Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGNETTVERKET Tromsø, 4. juni 2009 v/Anne Grethe Pettersen Avdelingssykepleier Sterilsentralen NLSH Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGNETTVERKET Tromsø, 4. juni 2009 v/Anne Grethe Pettersen Avdelingssykepleier Sterilsentralen NLSH Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGNETTVERKET Tromsø, 4. juni 2009 v/Anne Grethe Pettersen Avdelingssykepleier Sterilsentralen NLSH Bodø

2 BAKGRUNN I smittevernplan 2008-2011 HN har sterilforsyningsenheter høy prioritet. 5.juni 2008 inviterte derfor Kompetansesenter i smittevern i HN (KORSN) til fagmøte i Tromsø. Regional arbeidsgruppe ble oppnevnt.

3 GRUPPAS HOVEDFUNKSJON Bidra til kvalitetsforbedring og kompetanseheving i sterilforsyninger. Dette skal sikres gjennom å styrke og formalisere samarbeidet mellom alle sterilforsyninger i landsdelen.

4 Arbeidsgruppa som ble utnevnt: Siri Markussen, Hammerfest Jorunn Moltu, Lofoten Else Gine Hultgren, Mo i Rana Jan Wiggen, UNN Anne-Grethe Pettersen, NLSH Alle er sterilsentralledere

5 MED HENSYN TIL NETTVERKSSTRUKTUR, -FUNKSJON OG ARBEIDSMETODER HAR VI BRUKT VELFUNGERENDE MAL FRA HELSE MIDTNORGE

6 HELSE MIDTNORGES (HMN) FOKUSOMRÅDER: Faglig samarbeid Felles retningslinjer Knytte seg mot hygienegruppen i HM Etablere faggruppe for ledere Fokus på sterilforsyning i s.h. som vidt begrep Utveksle erfaringer Hospitering, faglig utvikling og utveksling, bygge relasjoner for medarbeidere

7 Eksempler på saker som HMN har jobbet med: Resterilisering av engangsutstyr Validering av autoklaver Såpevalg til vaske/desinfeksjonsdekont. Beredskapslager Vasketester Håndtering av låneinstrument Fagbrev sterilsentralmedarbeidere Hospitering

8 HELSE MIDTNORGES MÅLSETTING ”Gruppen vil fokusere på faglig samarbeid med felles retningslinjer. Vi vil også arrangere kurs og utveksle personale til hospitering.”

9 HVORDAN FÅ VÅRT NETTVERK TIL Å FUNGERE? Ta utgangspunkt i det som ble vedtatt i 2008: Arbeidsgruppen møtes èn gang årlig til arbeidsmøte. I tilknytning til dette arrangeres fagdag for alle ansatte i sterilforsyninger i HN. Bodø og Tromsø skiftes om å arrangere dette. Leder for gruppen går på omgang mellom sterilsentralleder i Bodø og Tromsø.

10 TELEFONMØTER Det arrangeres 4 telefonmøter årlig, to på høsten og to på våren. Dette går på omgang mellom sykehusene unntatt Bodø og Tromsø. Den ansvarlige lager saksliste, innkaller til og organiserer møtet. Skriver også referat.

11 FAGDAG Arrangeres annethvert år i Bodø og Tromsø. Planlegging, tilrettelegging og faglig program utarbeides av ansvarlig lokale representant etter innspill fra de andre. Alle bidrar med forelesning/saker. Det skrives referat som også legges ut på hjemmesiden til KORSN.

12 Forslag møteplan, tlf.møter Telefonmøte september 2009, uke 36 ansvarlig: Mo i Rana Telefonmøte desember 2009,uke 49 ansvarlig: Hammerfest Telefonmøte mars 2010, uke 9 ansvarlig: Lofoten Telefonmøte juni 2010, uke 21 Ansvarlig: Mo i Rana

13 Forslag fagmøte og fagdag Fagmøte og fagdag i Bodø i uke 23 2010 Ansvarlig: Anne-Grethe


Laste ned ppt "FAGNETTVERKET Tromsø, 4. juni 2009 v/Anne Grethe Pettersen Avdelingssykepleier Sterilsentralen NLSH Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google