Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no 1 KvalitetsdokumentasjonAvvik og tiltak Risikoanalyse Kommunal styring/Balansert målstyring Kvalitetssystemet Kvalitetslosen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no 1 KvalitetsdokumentasjonAvvik og tiltak Risikoanalyse Kommunal styring/Balansert målstyring Kvalitetssystemet Kvalitetslosen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no 1 KvalitetsdokumentasjonAvvik og tiltak Risikoanalyse Kommunal styring/Balansert målstyring Kvalitetssystemet Kvalitetslosen – 4 moduler

2 www.innherred-samkommune.no 2 Hvordan har vi arbeidet til nå? (oppvekst og intern/adm. funksjoner) September 08: Etablering av arbeidsgrupper, opplæring, flere samlinger utover høsten – Arbeidsgruppenes mandat: Bygge strukturen Samling, sortering og innlegging av dokumenter – Mantra: ”Det som kan være felles, skal være felles”. Innsamling og bearbeiding av allerede eksisterende dokumenter viste seg å være krevende – Lite var (og er) felles. Uklarhet omkring… – hvilke tema som skulle prioriteres først/sist – hva som skal være felles / ikke skal være felles (mellom kommunene) – hvem som skulle godkjenne dokumentene

3 www.innherred-samkommune.no 3 Erkjennelse Ansvars- og myndighetsstruktur måtte på plass for å få framdrift i arbeidet. Krever samhandling og forpliktelse mellom kommunene på alle nivå i organisasjonen, men først og fremst på toppen. Ting Tar Tid…

4 www.innherred-samkommune.no 4 Erfaringer og utfordringer… Spesielt innenfor områdene oppvekst og helse er det stor forståelse og god motivasjon for nødvendigheten av å utvikle og ta i bruk et kvalitetssystem. ”Å gjøre felles” er organisasjonsutvikling i praksis. ”Limer sammen” enhetene / kommunene. ”Å gjøre felles” er samtidig en lang og møysommelig prosess. Spesielt også når to selvstendige kommuner skal samhandle, bli enige og beslutte. Det har tatt betydelig lengre tid enn forutsatt å utarbeide, få ferdig og godkjenne dokumenter som skal inn i systemet.

5 www.innherred-samkommune.no 5 Utfordringer, forts…. Til dels ulike oppfatninger om hva et kvalitetssystem er, og hva det skal ivareta. Diskusjoner og uenighet om ”hva som skal være hvor”: eks. forholdet mellom internett, intranett, fagsystem og kvalitetssystem. Vi har ønsket å avvente lansering/åpning av systemet, samt opplæring av ledere og ansatte, inntil ny versjon fra Kvalitetslosen AS er på plass. Systemet ”Kvalitetslosen” oppleves noe uferdig og uprøvd  vi blir derfor noe utrygg på funksjonaliteten. Det er lite å hente i den nasjonale basen i Kvalitetslosen – og de interne prosessene må dras uansett.

6 www.innherred-samkommune.no 6 Framover…. Status: Vi er godt i gang, men noen måneder forsinket sammenlignet med prosjektplan (jf. erfaringer og utfordringer). Mener likevel vi vil lande etter prosjektplan våren 2010. Lansering/åpning: Dilemma – men det må tas et valg. Opplæring av alle ledere og ansatte i oppvekst, spesielt på avviksmodulen: ”Hvordan og hvorfor melde avvik” Kontinuerlig innlegging av dokumenter. Innfasing av helse i gang. Teknisk fra høsten. Prosjekt  Drift…


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no 1 KvalitetsdokumentasjonAvvik og tiltak Risikoanalyse Kommunal styring/Balansert målstyring Kvalitetssystemet Kvalitetslosen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google