Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personopplysningsloven: -innhold, styrker og svakheter Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personopplysningsloven: -innhold, styrker og svakheter Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personopplysningsloven: -innhold, styrker og svakheter Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

2 Personverninteresser Personverninteresser (og -krav) Interessen i brukervennlig behandling Interessen i selvbestemmelse Interessen i innsyn og kunnskap Interessen i forholdsmessig kontroll Interessen i opplysnings- og behandlings- kvalitet Personvern: personlig integritet privatlivets fred opplysningskvalitet (pol § 1) Jf aml § 9-1!

3 “Personopplysning” Person-opplysning Identifikasjon - en bestemt person må kunne identifiseres Fysisk person - jf juridiske personer - jf enkeltmannsbedrifter -unntak for visse kredittopplysninger Opplysning - humant materialeFakta - opplysninger Sikker tilknytning til person Nok med mulig tilknytning Alle “rimelige” hjelpemidler

4 “Behandling” “ Behandling av personopplysninger” • Må inneforstå en serie av slike operasjoner “behandlinger” • Ofte naturlig å sette likhetstegn mellom “en behandling” og “ et system” • Alle operasjoner som kan utføres på PO (innsamling, bearbeiding, lagring, videresendelse osv) • Helt eller delvis elektronisk behandling • Manuell behandling i “personregister” • Manuell behandling av opplysninger som skal inn i et “personregister” Det spiller ingen rolle hvilket uttrykk person- opplysningene har / hva slags medium som anvendes (skrift, lyd, bilde mv) “Behandlingsansvarlig”, jf § 2 nr 4 • Den som behandler formål og hjelpemidler •… er den øverste ledelsen i en virksomhet •Kan være vanskelig å avgjøre hvem dette er!

5 Krav til rettslig grunnlag Rettslig grunnlag er nødvendig for at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig, jf §§ 8 og 9. Lovens hovedregel. Må være frivillig, utrykkelig og informert, jf § 2 nr 7 Eksplisitt eller implisitt hjemmel? Bare de loven angir. Kreves selvstendig rettslig grunnlag for å behandle sensitive personopplysninger, jf § 9 tilbaketrekking!kollektivt? • Samtykke • Lovhjemmel • “Nødvendig grunn” alltid

6 Krav til formålsangivelse • All behandling av personopplysninger må skje til slike formål • Det må alltid fastsettes et eller flere formål for behandlingen (§ 11 bokstav b) • Nye formål kan bare aksepteres hvis ikke “uforenlig med det opprinnelige formålet for innsamlingen (men hva i all verden betyr det?) • Formålet må være saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet Oversikt over øvrige grunnkrav •Krav til opplysningskvalitet: § 11 bokstavene d og e og § 14, jf § 27 •Konsesjons- og meldeplikt (pol kap. VI) •Krav til entydig identifisering, § 12 •Krav til informasjonssikkerhet, § 13 •Krav til internkontroll, § 14

7 Oversikt over andre viktige bestemmelser i loven •Generelt innsyn (i informasjonssystemer) •Individuelt innsyn (i opplysninger om egen person) •Krav på informasjon (om informasjonsinnsamling og “profiler”) •Rett til å reservere seg mot markedsføringshenvendelser (Brønnøysund) •Rett til å få opplysninger, rettet, slettet og supplert •Rett til å bli varslet om fjernsynsovervåking En rekke bestemmelser gir den enkelte rettigheter: Særlige regler om fjernsynsovervåking Særlige regler om overføring av personopplysninger til utlandet Viktige regler om Datatilsynets og Personvernnemdas myndighet

8 Kort om arbeidsmiljøloven, kap. 9 •Legger generelle begrensninger på arbeidsgivers plikt til å iverksette kontrolltiltak (§ 9-1 (1)) •Sier at personopplysningsloven gjelder (§ 9-1 (2)) - men det kunne trengs (!), særlig mht “rettslig grunnlag”, jf personopplysningsloven §§ 8 og 9 - men sier ikke hva “kontroll” er! •Introduserer plikt til drøfting, informasjon og evaluering (§ 9-2) •Introduserer begrensninger vedr. helseundersøkelser og innsamling/bruk av helseopplysninger om ansatte BØR ENDRES! Jf http://www.odin.dep.no/filarkiv/217449/Rapport_-_kontroll_og_overvaking.pdf - Rapport om kontroll og overvåking i arbeidslivet fra underutvalg til Arbeidslivslovutvalget


Laste ned ppt "Personopplysningsloven: -innhold, styrker og svakheter Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google