Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns fortellinger  ”Mamma bruker å slå han også, og han er bare tre år.”  ”De slår og så kan det hende de begynner å blø, jeg vet ikke helt.. Men jeg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns fortellinger  ”Mamma bruker å slå han også, og han er bare tre år.”  ”De slår og så kan det hende de begynner å blø, jeg vet ikke helt.. Men jeg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns fortellinger  ”Mamma bruker å slå han også, og han er bare tre år.”  ”De slår og så kan det hende de begynner å blø, jeg vet ikke helt.. Men jeg hører bare at de sloss. Og da går vi ned for å få dem til å slutte. Da ser jeg bare at mamma ligger på gulvet..”  ”Ho mamma kom inn og sa at vi skulle være stille, og så slo ho meg. Med belte. Det blei et rødt merke, og det rant blod.”  ”Hvis jeg hadde telt alle gangene det skjedde, kunne jeg ha skrevet dem ned på et papir. Men jeg husker ikke alle gangene det har skjedd noe, så da blir det jo vanskelig å telle dem. Av og til fikk jeg blåmerker. Ganske mange ganger egentlig.”

2 Troms politidistrikt Barn som lever med vold  Barna er ofte vitner til volden (i 80-95% av tilfellene er barna til stede)  Barna tar ansvar i volden  Der det er vold mellom foreldre, er ca halvparten av barna selv direkte utsatt for vold  1500-2000 barn flykter til Krisesentrene hvert år  Barn kan bli skadet for livet av å leve med vold  Det er like skadelig å være vitne til vold som å være direkte utsatt for fysisk vold selv  Barn slutter å fortelle dersom de ikke blir hørt

3 Troms politidistrikt I dag vet vi….  At det er en klar sammenheng mellom våre emosjonelle opplevelser som barn og fysisk/mental helse som voksne  Traumatiske opplevelser i barndommen blir til organiske sykdommer senere i livet

4 Troms politidistrikt Politiets etterforskning  Konkrete uttalelser fra barn etterforskes alltid  Partene avhøres  Dommeravhør av barnet  Orientering til / samarbeid med barnevernet  Setteverge dersom foreldre er mistenkt  Rett på bistandsadvokat i alvorlige saker  Innhente legeerklæring/annen dokumentasjon  Saken vurderes – henleggelse/tiltale  Hovedforhandling – vitner kan bli stevnet

5 Troms politidistrikt Dommeravhør / barnesamtale  Av alle barn under 16 år – saker om vold og seksuelle overgrep  Dommer leder avhøret  ”Særlig skikket person” tar avhøret – politimann/kvinne  Eget rom  Bisitterrom  Lyd / bilde  Innen 14 dager fra saken kommer inn (kan fravikes)  Foreldre/verger venter ute  Supplerende avhør – hvis nødvendig  Egen avhørsmetodikk som baserer seg på bred forskning

6 Troms politidistrikt Å snakke med barn  Ikke vær redd for å spørre  Åpne spørsmål - ”Hvordan har du det hjemme?” - ”Hva er det som er artig/bra hjemme?” - ”Er det noe som ikke er bra hjemme?” - ”Er det noe som er dumt eller vanskelig?”  Oppfølgingsspørsmål ”Du sa at… Hva betyr det/fortell nærmere om det/hva skjedde da?”  Oppfordrende spørsmål – ikke gi barnet mulighet til å svare ”nei” ”Fortell mer om det” ”Forklar hvordan du har fått merket på kinnet” ”Hva skjedde?”  Vent på svar! (ikke avbryt eller spør flere spørsmål på en gang)  Ikke foreta avhør – politiets jobb (ledende spørsmål kan ødelegge saken)  Notoritet – skriv ned dersom barnet kommer med bekymringsfulle uttalelser, samt på hvilken måte de er fremkommet

7 Troms politidistrikt Hva skal dere gjøre ved mistanke?  Handle!  Drøft saken anonymt med politi, barnevern eller konsultasjonsteamet dersom usikkerhet  Dersom mistanken retter seg mot foreldre/verge – ikke melde til dem før det er avklart om politiet og/eller barnevern vil undersøke saken (bevisforspillelsesfare)  HUSK MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET. BVL § 6-4 ”grunn til å tro” ”alvorlig omsorgssvikt”  Mistanke om vold i familien utløser meldeplikten til Barnevernet!

8 Troms politidistrikt Kontakt:  Konsultasjonsteamet v/Elin Hartvigsen – tlf 77627730 (Tverrfaglig team som gir råd til offentlige instanser. Anonymisert. Tid hver onsdag etter lunsj, 1 times konsultasjon.) •Familievoldskoordinator i politiet Lene Fabek, tlf 77698625 •Voldsgruppa ved Tromsø politistasjon, tlf 77698500 •Barnevernet/barnevernsvakta, tlf 77790000 •Husk at saker kan drøftes anonymt

9


Laste ned ppt "Barns fortellinger  ”Mamma bruker å slå han også, og han er bare tre år.”  ”De slår og så kan det hende de begynner å blø, jeg vet ikke helt.. Men jeg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google