Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNEVERNKONFERANSE 2013 AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNEVERNKONFERANSE 2013 AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA."— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNEVERNKONFERANSE 2013 AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA

2 Akuttvedtak •Ulike sakstyper –Midlertidig omsorgsovertakelse –Foreløpig flytteforbud –Midlertidig institusjonsplassering av ungdom •Ulike lovbestemmelser –Bvl § 4-6 annet ledd –Bvl § 4-6 første ledd –Bvl § 4-4 femte ledd? –Bvl § 4-9 første ledd, jf § 4-8 første ledd og § 4-8 annet ledd annet punktum –Bvl § 4-25 annet ledd, annet punktum, jf § 4-24 –Bvl § 4-17 –Bvl § 4-29

3 Saksbehandlingen •Adressat for vedtaket –Kopi til fylkesnemnda –Kopi til evt advokater •Kompetanse –Barnevernadministrasjonens leder –Stedfortreder –Sammenslåtte/samarbeidende barneverntjenester: Opplys hvilken kommune saken knytter seg til

4 Saksbehandlingen – forts. •Forvaltningslovens regler –Forhåndsvarsel –Uttalerett –Opplysning om partenes syn –Barnets rett til å bli orientert og til å uttale seg, § 6-3 •Iverksettelse •Oversendelse til fylkesnemnda for godkjenning, § 7-22

5 Begrunnelsen •Det er behovet for umiddelbar plassering som skal framgå av begrunnelsen •Det er ikke nødvendig å skrive mye om barneverntjenestens kjennskap til familien / barnet •Begrunnelsen må vise at det er en akutt situasjon – det er ikke tilstrekkelig at det er en alvorlig situasjon

6 Samværsfastsettelse •Bvl § 4-6 tredje ledd •Bvl § 4-9 annet ledd •Ved vedtak etter § 4-25 •Mulig samværsregulering ved plassering etter bvl § 4-4 femte ledd?

7 Fylkesnemndas behandling •Legalitetskontroll –Formelle forhold –Hjemmel –Frist: 48 timer – ”om mulig” –Innhenting av nye opplysninger •Godkjenning/ikke godkjenning •Mulig reparasjon

8 Klage over akuttvedtak •Bvl § 7-23 •Hvilke saker kan påklages etter § 7-23 •Tidsfristen – vedtak innen 1 uke etter at fn mottok klagen –Absolutt frist –Medfører at bv.tj + prosessflm må være forberedt til å stille på kort varsel

9 Klage over samværsfastsettelse •Bvl § 7-23 •Samtidig med klage over akuttvedtaket •Egen klage over samværsfastsettelsen

10 Klagebehandlingen •Nemnda foretar vurdering av vilkårene for akuttplassering –Herunder barnets beste –Om vilkårene var oppfylt da akuttvedtaket ble truffet –Om vilkårene fortsatt er oppfylt •Barnets rett til å bli orientert og få uttale seg, § 6- 3 •Forenklet behandling i forhold til ordinær sak for fylkesnemnda •Framleggelse av dokumenter •Vitneførsel

11 Klagebehandlingen – forts. •Forberedelse til klagesak •Orientering til de private partene •Tilgjengelighet •Vurdering av samvær •Vurdering av om akuttvedtaket vil bli fulgt opp av ordinær sak

12 Vedtak i klagesak •Frist •Utsendelse •Adgang til å bringe vedtaket inn for rettslig prøving –Bvl § 7-24 –Hvem kan bringe sak inn for tingretten? –Frist: 2 mnd –Behandling i tingretten: Alm hovedforhandling (ikke forenklet behandling som i fn) –Beramming –Rettslig interesse

13 Statistikk •Akuttvedtak: § 4-6: § 4-9: Hittil i år (8. nov): 60Hittil i år (8. nov): 7 Hele 2012: 76 (64)Hele 2012:15 (13) Hele 2011: 82 (63)Hele 2011: 8 (7) Hele 2010: 60 (49)Hele 2010:10 (10) § 4-25:§ 4-29: Hittil i år (8. nov): 15Ingen Hele 2012: 26(24) Hele 2011: 29(24) Hele 2010: 9(8)

14 Statistikk, forts. •Klager (inkl klage over fastsatt samvær) § 4-6§ 4-9 Hittil i år (8. nov):45Hittil i år (8. nov):6 Hele 2012:65 (52)Hele 2012:10 (9) Hele 2011:49 (37)Hele 2011:6 (5) Hele 2010:44 (35)Hele 2010:5 (5) § 4-25 Hittil i år( 8. nov)0 Hele 2012:1 (1) Hele 2011:4 (4) Hele 2010:1 (1)

15 Statistikk, forts •Sum akuttvedtak (§§ 4-6, 4-9, 4-25) Hittil i år (8. nov):82 Hele 2012:117 (101) Hele 2011:119 (94) Hele 2010:79 (67) •Sum klager (inkl klage over samvær) Hittil i år (8. nov):51 Hele 2012:76 (62) Hele 2011:59 (46) Hele 2010:50 (41)


Laste ned ppt "BARNEVERNKONFERANSE 2013 AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google