Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når det har skjedd: Varsling Varsling: Å si fra om kritikkverdige forhold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når det har skjedd: Varsling Varsling: Å si fra om kritikkverdige forhold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når det har skjedd: Varsling Varsling: Å si fra om kritikkverdige forhold

2

3 Hovedpoenger •En åpen bedriftskultur •Ta imot varslere på en ordentlig måte •Ikke negative sanksjoner

4 En åpen bedriftskultur •Aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk •Arbeidstakere må vite hvordan de kan reise kritikk på en konstruktiv måte –rutiner –kanaler

5 Ta imot varslere på en ordentlig måte •Rydd opp i det som er kritikkverdig •Ordentlig forklaring når kritikken er ubegrunnet •Ta også vare på den det blir varslet om •Legg til rette for fortrolighet •Anonymitet?

6 Ikke negative reaksjoner •Et ansvar for ledelse og tillitsvalgte

7 Hva sier loven? •Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 •Rett til å varsle om kritikkverdige forhold –når det ikke er i strid med annen lov (taushetsplikt osv.) •Kritikkverdige forhold – ikke enhver egen overbevisning •Forsvarlig varsling – ta hensyn til bedrift og arbeidsmiljø –Intern varsling bare unntaksvis uforsvarlig (egne rutiner, varslingsplikt) –Lov å varsle eksternt til tilsyn og annen myndighet –Varsling til media: Bør ha varslet internt først

8 Hva ligger i forsvarlighetskriteriet? •Stilles krav til måten varslingen skjer på, begrenser ikke retten til å si i fra •Vurderingstemaet vil i hovedsak være om arbeidstaker har forsvarlig grunnlag for kritikken og om arbeidstakeren har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers og virksomhetens saklige interesser med hensyn til måten det varsles på –Arbeidstaker i aktsom god tro om opplysningens riktighet? –Hvem det ble sagt fra til og hvordan? –Hva slags opplysninger er det tale om? –Ytringenes skadepotensialet –Opplysningenes allmenninteresse •Kan ikke stilles for strenge krav til arbeidstaker •Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen har skjedd i strid med § 2-4

9 Flere bestemmelser i loven… •Arbeidsgiver skal legge til rette (rutiner og tiltak) •Vern mot gjengjeldelse – delt bevisbyrde –Arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har vært ulovlig gjengjeldelse –Arbeidsgiver må da sannsynliggjøre at dette ikke har skjedd –Ikke særskilt vern av tillitsvalgte – men godt vern generelt •Noen ganger varslingsplikt (andre lovbestemmelser)

10 Lage rutiner

11 www.nho.no/etikk www.nho.no/overstreken www.nho.no/varsling


Laste ned ppt "Når det har skjedd: Varsling Varsling: Å si fra om kritikkverdige forhold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google