Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Proffere tolkebrukere Likeverdige offentlige tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Proffere tolkebrukere Likeverdige offentlige tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Proffere tolkebrukere Likeverdige offentlige tjenester

2

3 •Hva er en tolk? 1.Det er ikke en beskyttet tittel, alle kan kalle seg tolk 2. Tospråklig person kontra tolk 3. En tolk er en person som har særdeles gode ferdigheter i to språk, inklusive inngående kjennskap til samfunnsforholdene i begge språksamfunn 4. Tolken er nøytral og har absolutt taushetsplikt 5. Tolken har ingen andre oppgaver enn å oversette tale 6. Tolking kontra oversetting

4 • Når skal man bruke tolk? 1. Når samtalepartene mangler et fellesspråk de kan kommunisere forsvarlig på 2. Når viktig og personlig informasjon skal gis muntlig 3. Ved første møte 4. En av partene ønsker det

5 • Hvorfor er det viktig å bruke tolk? 1. Begge kan gå glipp av viktig informasjon 2. Begge kan misforstå hva den andre sier 3. Det er en sikkerhet for begge, og du kan spare tid

6 • Likeverdige offentlige tjenester 1. Begge parter skal ha mulighet til å uttrykke seg og bli forstått 2. Man skal gi god informasjon, og få inn god informasjon 3. Den profesjonelle part sitter med ansvaret for prosessen, jamfør forvaltningsloven 4. Offentlige tjenester skal være like tilgjengelige for alle

7 • Hvis man ikke bruker tolk 1. Er det lurt å bruke slektninger eller venner?

8

9 • Hvis man ikke bruker tolk 2. Hva med taushetsplikten og habiliteten? 4. Barn skal ALDRI brukes som tolk 3. Kan du være sikker på at informasjonen når frem?

10

11 •Hvis man ikke bruker tolk 5. Kommunikasjonsproblemer

12 • Kompetanse 1. ToSPoT, ”Tolkens ansvarsområde”, tolkeutdannelse autorisasjon, www.tolkeportalen.no 2. Hvordan oppfører tolken seg?

13 • Tolkesamtalen 1. Bestill/avbestill tolk i god tid 2. Finn ut eksakt hvilket språk, eller dialekt som trengs 3. Ha manuset klart på forhånd

14

15 •Tolkesamtalen 4. Forsamtale med tolken

16

17 •Tolkesamtalen 5. Bruk jeg- form, og snakk alltid direkte til klienten 6. Du har ansvaret for samtalen, ikke tolken 7. Sett av god tid og ikke stress samtalen 8. Ta hensyn til tolken sine behov

18

19

20 •Tolkesamtalen 1.Bestill/avbestill i god tid 2.Finn ut eksakt hvilket språk, eller dialekt som trengs 3.Ha manuset klart på forhånd 4.Forsamtale med tolken 5.Bruk jeg- form, og snakk alltid direkte til klienten 6.Du har ansvaret for samtalen, ikke tolken 7.Sett av god tid og ikke stress samtalen 8.Ta hensyn til tolken sine behov 9. Ettersamtale med tolken

21 Tlf: 38 07 54 48


Laste ned ppt "Proffere tolkebrukere Likeverdige offentlige tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google