Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick Kermit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick Kermit."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick Kermit

2 Kommunikasjon som risikosport? (med eller uten tolk) Patrick Kermit

3 Problemstillinger  Hva er kommunikasjon?  Hva gjør en tolk?  Hva vil det si å være ”profesjonell tolk”?  Hva gjør en tolk med en kommunikasjonssituasjon?  Hva er forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-)språk?  Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever tolk?

4 Lineær kommunikasjonsmodell Sender Budskap Mottaker koding avkoding Mottaker Budskap Sender avkoding koding

5 Dynamisk kommunikasjonsmodell

6 Meningsdannelse  Hva er «mening»?  Noe vi prøver å etablere en felles forståelse av  Mening er ikke noe fast, men noe som skapes mellom samtalepartnere  Mening er noe man må bli enige om  Konteksten har innflytelse på hva slags mening som skapes  Ulike roller  Ulik «verden» •Kunnskap, kultur, personlige egenskaper, kjønn, alder, sinnstilstand…

7 Aspekter ved meningsdanning i samtaler som finner sted i «helsevesenet»  Profesjonell – klientsamtale; rolleforventninger  Kontroll  Vurdering  Tidspress  Direktiver  Betydningen av «god lytting»

8 Kommunikasjonsfeller ved tverrkulturell kommunikasjon  Dybdespråk – overflatespråk (eks. banning)  Ja/nei-spørsmål  Manifestasjon av affekt  Rolleforventninger

9 Hva gjør en tolk? Tolkers yrkesetiske retningslinjer i et overblikk:  Diskresjon (taushetsplikt)  Lojalitet mot budskapet: Å oversette alt som sies slik det sies.  Upartiskhet: Å ikke ta parti for noen av partene involvert og for øvrig opptre uavhengig av disse.  Dedikasjon: Å ikke påta seg andre oppgaver eller roller enn oppgaven og rollen som tolk

10 Hva vil det si å være ”profesjonell tolk”? Noen generelle profesjonskjennetegn i et overblikk:  Et definert samfunnsoppdrag  Monopolisering av ivaretakelsen av samfunnsoppdraget  Organisering som står i forhold til ivaretakelsen av samfunnsoppdraget  Utdanning som sertifiserer for yrket (og som historisk øker i lengde, omfang og eventuelt spesialisering)  Statusheving og lønnsøkning i et historisk perspektiv  Yrkesetiske retningslinjer utarbeidet av profesjonens egne faglige sammenslutninger

11 Hva gjør en tolk med en kommunikasjonssituasjon?  Konkrete forhold:  Hvordan hilser man?  Avklaring av roller?  Plassering?  Fra profesjonelt herredømme til avmakt som «klient»  Fra ett til fire «møter»  Mange muligheter for parallelle sesjoner hvor ulik mening skapes  Tolk som mulighetsåpner og barriere

12 Hva er forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-) språk? Tegnspråktolker”Andre” tolker YrkesetikkIdentisk (med et viktig tillegg) Definert samfunnsoppdragJA: Døve har definerte rettigheter til tolk JA og NEI: Svakt definerte rettigheter OrganiseringNasjonal offentlig tjenesteKommunale tolketjenester i større byer. Et stort uregulert privat market Monopolisering av arbeidsoppgaver JANEI (til dels fri konkurranse) Utdanning3-årig høgskoleutdanningVarierende Historisk statusøkningJANEI Historisk bedring av lønn- og arbeidsvilkår JANEI (for det meste)

13 Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever tolk?  Herredømme- og avmaktsbetraktninger  Tillitsrelasjoner  Samarbeidsrelasjoner og likeverd  En tolkesituasjon som et intensjonsfelleskap eller en arena for motstridende interesser?

14 Det kan jo gå bra…  Forberedelse  Samarbeid og anerkjennelse  TID  «Sensitivitet»  Risikobevissthet og risikoaversjon  «Bedre en gang for mye enn en for lite»  Positiv «kommunikativ vilje»  Å utnytte alle deler av kommunikasjonen i møte, også de non-verbale  Folk er stort sett folk…

15 LYKKE TIL! …og takk for meg


Laste ned ppt "Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick Kermit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google