Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick Kermit

2 Kommunikasjon som risikosport? (med eller uten tolk)
Patrick Kermit

3 Problemstillinger Hva er kommunikasjon? Hva gjør en tolk?
Hva vil det si å være ”profesjonell tolk”? Hva gjør en tolk med en kommunikasjonssituasjon? Hva er forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-)språk? Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever tolk?

4 Lineær kommunikasjonsmodell
Sender Budskap Mottaker koding avkoding Mottaker Budskap Sender avkoding koding

5 Dynamisk kommunikasjonsmodell

6 Meningsdannelse Hva er «mening»?
Noe vi prøver å etablere en felles forståelse av Mening er ikke noe fast, men noe som skapes mellom samtalepartnere Mening er noe man må bli enige om Konteksten har innflytelse på hva slags mening som skapes Ulike roller Ulik «verden» Kunnskap, kultur, personlige egenskaper, kjønn, alder, sinnstilstand…

7 Aspekter ved meningsdanning i samtaler som finner sted i «helsevesenet»
Profesjonell – klientsamtale; rolleforventninger Kontroll Vurdering Tidspress Direktiver Betydningen av «god lytting» Direktiver («ro deg ned»)

8 Kommunikasjonsfeller ved tverrkulturell kommunikasjon
Dybdespråk – overflatespråk (eks. banning) Ja/nei-spørsmål Manifestasjon av affekt Rolleforventninger

9 Hva gjør en tolk? Tolkers yrkesetiske retningslinjer i et overblikk:
Diskresjon (taushetsplikt) Lojalitet mot budskapet: Å oversette alt som sies slik det sies. Upartiskhet: Å ikke ta parti for noen av partene involvert og for øvrig opptre uavhengig av disse. Dedikasjon: Å ikke påta seg andre oppgaver eller roller enn oppgaven og rollen som tolk

10 Hva vil det si å være ”profesjonell tolk”?
Noen generelle profesjonskjennetegn i et overblikk: Et definert samfunnsoppdrag Monopolisering av ivaretakelsen av samfunnsoppdraget Organisering som står i forhold til ivaretakelsen av samfunnsoppdraget Utdanning som sertifiserer for yrket (og som historisk øker i lengde, omfang og eventuelt spesialisering) Statusheving og lønnsøkning i et historisk perspektiv Yrkesetiske retningslinjer utarbeidet av profesjonens egne faglige sammenslutninger

11 Hva gjør en tolk med en kommunikasjonssituasjon?
Konkrete forhold: Hvordan hilser man? Avklaring av roller? Plassering? Fra profesjonelt herredømme til avmakt som «klient» Fra ett til fire «møter» Mange muligheter for parallelle sesjoner hvor ulik mening skapes Tolk som mulighetsåpner og barriere

12 Identisk (med et viktig tillegg)
Hva er forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-) språk? Tegnspråktolker ”Andre” tolker Yrkesetikk Identisk (med et viktig tillegg) Definert samfunnsoppdrag JA: Døve har definerte rettigheter til tolk JA og NEI: Svakt definerte rettigheter Organisering Nasjonal offentlig tjeneste Kommunale tolketjenester i større byer. Et stort uregulert privat market Monopolisering av arbeidsoppgaver JA NEI (til dels fri konkurranse) Utdanning 3-årig høgskoleutdanning Varierende Historisk statusøkning NEI Historisk bedring av lønn- og arbeidsvilkår NEI (for det meste) Profesjonell utvikling: Tegnspråktolkene er «norske» og en moderne profesjon. Er det et mål at «andre» tolker skal bli som tegnspråktolkene?

13 Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever tolk?
Herredømme- og avmaktsbetraktninger Tillitsrelasjoner Samarbeidsrelasjoner og likeverd En tolkesituasjon som et intensjonsfelleskap eller en arena for motstridende interesser? Risikofaktorer: Hvem er tolken? Er det et viktig? (Hva har vedkommende opplevd/lært/vært?) Et bedre spørsmål: Hva har tolken i ryggen? Kan en «bevisst» tolkebruker utrette noe? Kan de to tolkene samarbeide uten å anerkjenne hverandre? 13

14 Det kan jo gå bra… Forberedelse Samarbeid og anerkjennelse TID
«Sensitivitet» Risikobevissthet og risikoaversjon «Bedre en gang for mye enn en for lite» Positiv «kommunikativ vilje» Å utnytte alle deler av kommunikasjonen i møte, også de non-verbale Folk er stort sett folk…

15 LYKKE TIL! …og takk for meg


Laste ned ppt "Kriterier for profesjonell tolkning - sett i lys av møte mellom morsmålstolk / tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere og hjelpeapparatet Patrick."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google