Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Suksessfaktorer for mestring Pasientombudets perspektiver på hva helsetjenesten kan bidra med for at pasient og bruker skal mestre. Rehabiliteringsdager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Suksessfaktorer for mestring Pasientombudets perspektiver på hva helsetjenesten kan bidra med for at pasient og bruker skal mestre. Rehabiliteringsdager."— Utskrift av presentasjonen:

1 Suksessfaktorer for mestring Pasientombudets perspektiver på hva helsetjenesten kan bidra med for at pasient og bruker skal mestre. Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013 Pasient- og brukerombud i Hordaland Rune J. Skjælaaen

2 Søren Kierkegaard om «hjelpekunsten» Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. For å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn ham, men dog først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjelper min merforståelse ham slett ikke. Vil jeg likevel gjøre min forståelse gjeldende, så er det fordi jeg er forfengelig og stolt, så jeg i stedet for å gavne ham egentlig vil beundres av ham. Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

3 Søren Kierkegaard om «hjelpekunsten» forts. Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse. Hjelperen må først og fremst ydmyke seg under den han vil hjelpe, og derved forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men å tjene. Dersom du ikke kan begynne således med et menneske at han kan finne en sann lindring i å tale med deg om sin lidelse, så kan du heller ikke hjelpe ham. Han lukker seg for deg, han lukker seg inne i sitt innerste – og prek du så for ham… Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

4 Når livet endres….. Livsfaser Relasjoner Sykdom Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

5 MESTRING Mestringsmetodikk kjennetegnes av at den styrker allerede etablerte gode sider. Det fører til at mestringsmetodikken har en frigjørende kraft i forhold til feil og mangler, hemninger og begrensninger. Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

6 Opplevelsen av mestring Mestring, begrep brukt i psykologi om en persons evne til å håndtere livshendelser, situasjoner og påkjenninger som overstiger det som kan klares på ren rutine.

7 Bli sett….. som menneske først…. så som pasient Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

8 Bruker/pasient - hjelper FORSKJELLIGE, men, LIKEVERDIGE Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

9 Hjelpeapparatet – en mestringsarena? Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

10 Brukermedvirkning • Utvikle egenstyrke • Styrke klientens egenverd Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

11 Verdier og verdiforankring • Hva betyr ”verdi”? • Hvordan etableres verdier og ”leveregler” på en arbeidsplass? • Har vi noen felles verdier her hos oss? • Hvordan kommer verdiene til uttrykk i praksis? Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

12 Oppsummering Suksesskriteriet for mestring er at det i møtet mellom hjelper og pasient/bruker er rom for å forstå hverandre, kommunisere og samhandle. Ansvaret for dette rommet er hjelperens. Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013


Laste ned ppt "Suksessfaktorer for mestring Pasientombudets perspektiver på hva helsetjenesten kan bidra med for at pasient og bruker skal mestre. Rehabiliteringsdager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google