Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOLKING ved Språktjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOLKING ved Språktjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 TOLKING ved Språktjenester
Introduksjonssenteret Drammen kommune

2 Hva slags kunnskap har en tolk?
HVA VET DERE? Hva er tolking? Hva betyr å være tolk? Hvem kan være tolk? Hva slags kunnskap har en tolk? Hvorfor trenger man en?

3 HVILKE YRKESKUNNSKAPER MÅ EN TOLK HA?
HVA ER EN TOLK? En tolk er et nødvendig mellomledd for at personer som ikke snakker samme språk kan føre en tilnærmet normal samtale. HVILKE YRKESKUNNSKAPER MÅ EN TOLK HA? Språklig kompetanse Kunnskaps-messig kompetanse Innsikt i tolkeetikk Tolke- teknisk ferdighet

4 RETNINGSLINJER FOR GOD TOLKESKIKK
§ 1.   Tolken skal ikke påta seg oppdrag uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner. § 2.   Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor han/hun er inhabil. § 3.   Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet. § 4.   Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre. § 5.   Tolken har taushetsplikt. § 6.   Tolken må ikke i vinnings eller annen hensikt misbruke informasjon som han/hun har fått kjennskap til gjennom tolking. § 7.   Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke under tolkeoppdraget. § 8.   Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.

5 TOLKEFRASEN Som tolker opplyser vi om vår rolle før samtalen begynner:
Tolken har taushetsplikt Tolken er nøytral og upartisk Tolken er pålagt å tolke alt som sies i rommet under samtalen til begge parter Tolkingen skjer i ”jeg” form Tolken utfører ikke andre oppgaver enn å tolke Tolken kan ta notater som blir makulert på slutten av oppdraget

6 TOLKER I NORGE NIVÅER: Tolker uten formell kompetanse
”Learning by doing” tolker Noen gjennomførte private kurser TosPot test, TAO kurs fra IMDI Tolker med formell kompetanse Med tolkeutdanning: HiO (bachelor prosjekt) Statsautoriserte tolker

7 TOLKER VED SPRÅKTJENESTER
UTVIKLINGSTILBUD FOR TOLKER Tolkeplan - 10 obligatoriske faglige veiledninger om yrket (Tolkerutiner, viktigheten av jobben, typer tolking, terminologi, notat- hukommelses teknikk, osv.) Bergentest kurs Talevansker kurs Gruppearbeid med terminologi Kommunikasjonsplattform (Facebook)

8 KOMMUNIKASJON VIA TOLK
Tolken bør bestilles så fort man innser at det er et tolkebehov. Tolkeformidleren bør også få informasjon om tema, brukerens navn og antall personer til stede. Tolken bør sitte på et sted hvor tolken er mest mulig i midten (trekant). Tolken har med seg id-kort. Viktig å sette av nok tid til samtalen. Alt vil bli sagt 2 ganger. Samtalen bør startes til avtalt tidspunkt. Tolken kan ha andre oppdrag etter ditt. Informer om hvordan tolkingen skal foregå, hva som er målet med samtale, tolkens funksjon Tolken sier/leser Tolkefrasen. Henvend deg direkte til pasienten, ikke til tolken. Være forberedt på å forklare en del begreper som er spesielle for ditt fag eller for institusjonen. Bruk et naturlig språk og snakk i korte sekvenser. Tolken trenger pause etter 45 minutter. Spør brukeren hva han/hun har forstått og oppsummer hva du selv har forstått.

9 HVA KAN DU FORVENTE AV EN TOLK?
Tolken kommer presis til oppdraget (ideell sett 5-10 minutter tidligere). Med forsinkelse eller fravær, må tolken si i fra Tolken presenterer seg selv til oppdragsgiveren. Tolken skal unngå en samtale med brukeren før eller etter oppdraget Tolken hilser på tolkebrukeren når oppdragsgiveren er til stede. Tolken skal lese/si tolkefrasen Etter ferdig oppdrag hilser tolken pent på brukeren. Tolken venter på oppdragsgiveren som skal underskrive eller/og stemple tolkens oppdragsskjema Oppdragsgiveren / brukeren kan ikke spørre tolken om å gi sin mening om brukeren / oppdragsgiveren: taushetsplikten, nøytralitet Brukeren/oppdragsgiveren og tolken kan ikke bli venner. Tolken ber deg pent om å fylle ut evalueringsskjema for oppdragsgivere, elektronisk eller på papir. Ris og ros er veldig velkomne.

10 Bestilling av tolk v/Språktjenester
Per telefon, per e-post Viktig å gi oss som informasjon: Bestillers navn, avdeling, kontaktperson Språk - Land Oppdragsdato Klokkeslett: fra kl. ____ til kl.____ Oppmøtested Brukerens navn Tema for tolking Du får tilbakemelding via e-post, sms eller telefon

11 HAR DU BEHOV FOR TOLK? JA, DU HAR BEHOV FOR TOLK!
Hvis du ikke kan uttrykke deg 100 % på brukerens språk Hvis brukeren ikke kan ”nok” norsk for å kunne si ”alt” han/hun vil si Hvis du og brukeren trenger å bruke et annet språk enn norsk eller brukerens morsmål Hvis du må bruke 50% kroppsspråk og 50% norsk Hvis du vil at brukeren skal forstå 100% det du vil formidle Hvis du vil at brukeren skal føle seg komfortabel til å si akkurat det han/hun vil si Hvis du ikke vil at familiemedlemmer eller venner av brukeren skal påvirke samtale JA, DU HAR BEHOV FOR TOLK!

12 HVORFOR ER DET VIKTIG Å BESTILLE EN TOLK?
Viktig for deg som kommer til å få hjelp med å kommunisere med pasienten Viktig for pasienten som kommer til å få hjelp med å kommunisere med deg Viktig for kommunikasjonen mellom deg og pasienten Viktig for å få riktig og detaljert informasjon Viktig for å unngå feil diagnose Viktig for å spare tid med akkurat den pasienten Viktig for å oppfylle opplysningsplikten og pasientens rettigheter etter loven

13 UTFORDRINGER Brukeren forstår en god del av det som blir sagt og vil gjerne selv prøve å snakke norsk. Hva gjør du? En eldre bruker nekter å bruke tolk og insisterer på at en av de nære slektningene skal tolke. En av kollegaene dine kommer og sier at du må dra med det samme? Hva gjør du? Pasienten skal snakke med en annen lege/terapeut og du vil sende tolken med brukeren dit. Hva kommer det til å skje? Du blir oppringt midt i samtale med bruk av tolk og bestemmer å ta det der og da? Hva kommer det til å skje? Du merker at brukeren og tolken kjenner hverandre ganske godt fra før. Hva gjør du? Under samtalen får du mistanke om at tolken ikke tolker alt. Hva gjør du? Brukeren anstrenger seg og har tydeligvis problemer med å forstå tolken. Hva kan du gjøre? Du synes at det er hyggelig at tolken og brukeren har en uformell prat etter oppdraget. Hva kommer det til å skje? Tolken snakker ikke bra norsk? Hva er din reaksjon?


Laste ned ppt "TOLKING ved Språktjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google