Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 2Q06 presentasjon Rekordresultat!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 2Q06 presentasjon Rekordresultat!"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 2Q06 presentasjon Rekordresultat!

2 2 Agenda Hovedpunkter Virksomhetsområdene –Meierivirksomheten –Rammebetingelser –Internasjonal virksomhet –Cardinal Foods –Måltidsvirksomheten Nøkkeltall konsern Oppsummering –Utsiktene fremover –Spørsmål

3 3 Hovedpunkter 2Q06: Synnøve tok utfordringen og tok vare på muligheten som oppstod… og nå kommer lønnsomheten Inntektene på nivå med det fantastiske andre kvartal i fjor –Inntekter for 2Q ble NOK 270,7m (270,4) –Inntektene for første halvår ble NOK 531m (465), en økning på 15% –Økt salg og egenproduksjon har gitt…. Tidenes beste resultat –Driftsresultat i 2Q06: NOK 15,3m (10,7) –Vellykket, rekordrask bygging og igangkjøring av osteproduksjon på Namsos –Økende volumer og bedrede resultater for Nordic Lunch Resultat før skatt på NOK 16,1m (10,0) i 2Q –Resultat første halvår på NOK 48,7m (10,6)

4 4 Meieri – økt lønnsomhet som planlagt Inntekter på nivå med samme kvartal i fjor –2Q05 var godt hjulpet av Tine-skandalen –Bred etterspørselvekst og økte markedsandeler –Veksten i første halvår utgjorde ca 15% Driftsresultat på NOK 12,1m –Betydelig fremgang også fra første kvartal som var på NOK 5,4m –Økte volumer og vellykket igangkjøring av Namsosanlegget ga økt effektivitet Driftsmargin på 6% sammenlignet med 2,8% i 1Q06 –Fortsatt potensial for bedre effektivitet –Namsos produserte 537 tonn i kvartalet og har nå en kapasitet på 1000 tonn pr. kvartal

5 5 Varig skift i etterspørselsnivå; - og i salgsvolum 2Q06 på nivå med fantastiske 2Q06 2Q06 bedre enn 1Q06!

6 6 Sterk underliggende vekst Volumvekst i 1H06 på 18% for Synnøveost Volumvekst 1H06 vs. 2H05 på 27%

7 7 Gylden mulighet i 2005 ivaretatt, Flere muligheter Balansert produksjon og planlagt salg i 2004 Kostbar leieproduksjon for å teste markedet i 2005 Rekordrask bygging og igangkjøring på Namsos i mars/april 2006 –Ytterligere kapasitet tilgjengelig i Namsos med moderate investeringer

8 8 Fra 25/75 til 40/60 – økende markedsandeler I 1H04 solgte Synnøve 1 ost vs. 3 for konkurrenten Så langt i år er styrkeforholdet endret til 40/60 Synnøve produserer også egne merkevarer til handelen (EMV) Kilde: AC Nielsen

9 9 Melkekampen - begynnelsen på slutten ? Fremdriften mht taksering er forsinket Ny og riktig melkepris fra 01.01.2007? Etterkontrollen fortsetter i 2006 Akkumulerte avsetninger utgjør NOK 84,8m –Gjelder perioden 01.07.2000 til 2Q06

10 10 Skjulte verdier i TINE gir for høy råvarepris  NYMO: Ny melkeprisordning dvs. beregning av melkepris baserer seg i hovedsak på bokførte verdier og er således konkurransevridende.  Econ og NBL har beregnet merverdier kun for meierivirksomheten (dvs. både immateriell og fysisk anleggskapital)  Kapitalkostnader i videreforedling undervurderes  iht NBLs ekspertgruppe utgjør dette  NBL´s estimat på NOK 3,8mrd som utgjør ca 40 øre pr liter melk  ECON etter oppdrag fra landbruksdepartementet (LMD)har beregnet tilsvarende tall til ca NOK 1,6 mrd  Dette medfører konkurransevridning  Forventer at taksering vil gi riktig melkepris

11 11 Samlet krav på NOK 190m Ankesak kommer opp til høsten –10 år etter første melkefaktura! –Dom i rettsak vedr. råvarepris 1997- 2000 gir etter Synnøves mening grunnlag for en utbetaling av anslagsvis NOK 40m –Alle kostnader er utgiftsført –Gjelder melkepris i perioden 97-00 –Dommen ble anket av LMD Avsetninger utgjør NOK 84,8m pr. 30.06.06, herav renter NOK 12,6m

12 12 Internasjonal virksomhet Hovedvirksomheten har vært produksjon og salg av Parmesanost til Italia Produksjon og salg av Synnøve gulost beregnet for grensehandelen ble etablert –Første oster ligger klare for salg i ostediskene i Sverige –Ca. 15% av “norsk” dagligvarehandel skjer i Sverige

13 13 Cardinal Foods (Den Stolte Hane) – stor merverdi Strategisk viktig marked med sterk vekst Økt eierandel til ca. 20% –Opsjon til å øke til 38,5% innen 18. desember 2005 Ønsker å bidra til økte verdier gjennom å benytte Synnøves… –Anerkjente markedsapparat –Kompetanse innen merkevarebygging

14 14 Måltidsvirksomheten - drift Solid vekst i inntekter både i Norge og Sverige Resultatfremgang både i Norge og Sverige

15 15 Måltidsvirksomheten - Norge Inntektene økte 13% –God markedsvekst –Økt kundegrunnlag Bedret driftsresultat som følge av økte inntekter

16 16 Måltidsvirksomheten - Sverige Inntektene økte med 18% –God vekst på eksisterende kundemasse –Full effekt av inngåtte kontrakter fra andre halvdel av april Klar resultatfremgang i løpet av kvartalet –Fortsatt potensial for forbedringer av produktiviteten i produksjonen –Krevende igangkjøring av distribusjonen i Syd-Sverige

17 17 Nøkkeltall resultat

18 18 Nøkkeltall balanse

19 19 Nøkkeltall kontantstrøm

20 20 Fremtidsutsikter  Forventer større omsetningsvekst i 2H06 enn i 1H06 (15%)  Forventer bedre lønnsomhet for meierivirksomheten  Økt utnyttelsesgrad av egne anlegg  Forbedringer i produksjonen  Forventer bedret resultat for måltidsvirksomheten samlet  Muligheter for nye kontrakter  Forventer ytterligere resultatfremgang i Sverige  Gjennom eierskapet i Cardinal Foods vil Synnøve forfølge mulighetene innen det sterkt voksende kyllingmarkedet  Behersket optimisme mht. avklaring på rammevilkår

21 21 Spørsmål og svar


Laste ned ppt "1 Konsernsjef Dag Swanstrøm Finansdirektør Øystein Selen Synnøve Finden ASA 2Q06 presentasjon Rekordresultat!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google