Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003

2 PAGE 2 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 1.kvartal ble NOK 114,0 mill(+4,3%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 14,2% Driftsresultatet i 1. kvartal ble NOK 7,9 mill, mot NOK 1,2 mill i fjor. Rullerende 12 mnd Driftsresultat ble NOK 54,7 mill, tilsvarende en Driftsmargin på 11,0% Forbedret kapital- og valutastyring gir lavere finanskostnader og bedret kapitalstruktur Resultat før skatt ble NOK 7,3 mill mot -0,9 mill i fjor. Rullerende 12 mnd Resultat før skatt ble NOK 52,2 mill

3 PAGE 3 - Salgsutvikling pr. 1. kvartal 1996-2003 (Beløp i mill. NOK)

4 PAGE 4 - Salgsinntekter pr. 1. kvartal 1999- 2003 (Beløp i mill. NOK)

5 PAGE 5 - Rullerende årlige salgsinntekter målt pr. kvartal

6 PAGE 6 - Driftsresultat pr. 1. kvartal 1996-2003 (Beløp i mill. NOK)

7 PAGE 7 - Resultat før skatt pr. 1. kvartal 1996-2003 (Beløp i mill. NOK)

8 PAGE 8 - Resultat før skatt pr. kvartal 1999- 2003 (Beløp i mill. NOK)

9 PAGE 9 - Rullerende årsresultat og børskurs 1997-2002

10 PAGE 10 - Rullerende årsresultat og børskurs 1997-2002

11 PAGE 11 - Varelagerutvikling pr. kvartal

12 PAGE 12 - Rentebærende gjeld pr. kvartal

13 PAGE 13 - Resultatregnskap pr. 1. kvartal 2003

14 PAGE 14 - Balanse pr. 31.03.2003

15 PAGE 15 - Balanse pr. 31.12.2002

16 PAGE 16 - Markedsområdene Skandinavia Salgsinntekter NOK 51,9 (+20,5%) Spesielt god utvikling på frittstående vedovner Økningen i strømprisene, spesielt i Norge og Sverige påvirker markedet positivt Godt fungerende markedskonsept som fortsatt er under utvikling

17 PAGE 17 - Markedsområdene USA Salgsinntektene økte med 19,5% i USD, (-4,6% i NOK) til NOK 36,9 mill. Målt i antall enheter er veksten 26,3% Spesielt god vekst på vedovner og gasspeis Meget lave lagernivåer hos forhandlerne ved inngangen til 2003 God mottakelse for nye produkter på HPBA- messen Sterk vekst i ordreinngang under Early buy programmet Sterk fokus på produktivitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner

18 PAGE 18 - Markedsområdene Frankrike Salgsinntektene økte med 7,7% i EUR (+3,8% i NOK) til NOK 8,7 mill Noe bedre salg av store vedpeiser Forventer et fortsatt vanskelig marked fremover

19 PAGE 19 - England Salgsinntektene økte med 35,8% i GBP (+20,7% i NOK) til NOK 4,8 mill God vekst på nylanserte gassovner Godt vekstpotensiale Øvrige markeder Salgsreduksjon på 25,9% til NOK 11,7 mill Prisøkning pr. 01.01.03 medførte større lager hos importørene enn normalt Ser gode muligheter for fortsatt vekst i importørmarkedene Markedsområdene

20 PAGE 20 - Salgsinntekt pr. markedsområde pr. 1. kvartal 2003

21 PAGE 21 - Endring i salgsinntekt pr. markedsområde pr. 1. kvartal 2003

22 PAGE 22 - Produktområdene Frittstående vedovner Salgsøkning på 6,4% til NOK 57,4 mill., valutajustert vekst på 15,3% 37,8% vekst i Skandinavia, importørmarkeder ned med 39,1%, vekst i de andre markedene Vedpeiser Viser vekst på 3% til NOK 21,1 mill., målt i NOK Noe tilbakegang i Skandinavia og importørmarkeder, mens Frankrike viser en viss økning Arbeider med en ny produktportefølje primært for Latin- og Øst-Europa

23 PAGE 23 - Produktområdene Frittstående gassovner Salgsreduksjon på 16,3% hittil i år til NOK 13,3 mill, korrigert for valutaeffekter er det en vekst på 3,5% Sterk vekst i England, flatt i USA Nytt flammebilde på amerikanske versjoner av produktene godt mottatt på HPBA messen Gasspeiser Salgsinntektene ble 16% over fjoråret regnet i USD, omregnet til NOK ble salget 4,4 mill, -6,4% Vil lansere gasspeiser i Norge i løpet av året Forventer fortsatt høy vekst

24 PAGE 24 - Salgsinntekter pr. produktgruppe 1. kvartal 2003

25 PAGE 25 - Endring i salgsinntekt pr. produktgruppe pr. 1. kvartal 2003

26 PAGE 26 - Produksjon Kråkerøy Produksjonen har gått som forventet Fokus på redusert bearbeidingstid pr. enhet Fortsatt betydelig forbedringspotensiale Portland Verdianalyser gir lavere materialkostnader og redusert timeforbruk i gassproduktene Ny gassbrenner forventes å gi lavere materialkost pr. enhet Fortsatt forbedringspotensiale både på lønn- og materialsiden

27 PAGE 27 - Bemanningsutvikling Jøtul gruppen

28 PAGE 28 - Fremtid Fortsatt rom for driftsmarginforbedringer Intern målsetting om 15% driftsmargin i 2004 Vil legge større vekt på vekst gjennom videreutvikling av markedskonsept basert på merkevaren Jøtul Styret har engasjert en ekstern rådgiver med formål å finne ny hovedeier til hele eller deler av virksomheten

29 PAGE 29 - Spørsmål?


Laste ned ppt "PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google