Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter økt med 21 % til NOK 7 291 millioner (6 025) Samlede kostnader har økt med 2 % til NOK 3 442 millioner (3 371) Driftsresultat før tap på utlån økt med 45 % til NOK 3 849 millioner (2 654 mill sammenlignet med første ni måneder i 2007) Netto tap på utlån har økt med NOK 47 millioner i tredje kvartal og er ved utgangen av perioden NOK 90 millioner (netto inngang på 65 samme periode i fjor) Resultat etter skatt opp 34 % til NOK 2 732 millioner (2 032) Forvaltningskapitalen har økt med 19 % til NOK 503 milliarder (422) Utlån til kunder har økt med 19 % til NOK 409 i milliarder (344)

2 2 Økt kundeaktivitet også i tredje kvartal Nordea Bank Norge Utlån til kunder økt med 4 % siste 3 måneder og 19 % siste 12 måneder Stabile markedsandeler på utlån til bedriftskunder fra 15,12 % til 15,13 % siste 12 måneder Innskudd fra kunder har økt med 6 % siste 3 måneder og 10 % siste 12 måneder Økt kundetilstrømming i segmentene – Antall Fordel Pluss-kunder økt med 10 % fra 178.153 til 195.214 – Antall ”Check-in”-kunder økt med 10% fra 52.572 til 58.407 – Antall Private Banking-kunder økt med 16 % fra 5.442 til 6.295 Nordea Markets har prioritert å være tilstede for kunder gjennom å stille løpende priser i et marked med stor volatilitet

3 3 Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern NOKmJan - Sep 2008 Jan-Sep 2007 Endr % 3. kv 2008 3. kv. 2007 Endr % Netto renteinntekter5 5914 475252 0281 54831 Netto gebyr- og provisjonsinntekter1 0941 217-103983795 Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi403263-1567 Egenkapitalmetoden1532245 Andre inntekter18838-87 Sum driftsinntekter7 2916 025212 4272 00621 Personalkostnader-2 049-2 0042-705-6863 Andre kostnader-1 295-1 2900-437-4068 Avskrivninger-98-7727-43-2759 Sum driftskostnader - 3 442-3 3712-1 186-1 1196 Resultat før tap3 8492 654451 24188740 Tap på utlån-9065-4760 Netto gev/tap ved salg av driftsmidler167 Driftsresultat3 7582 735371 19395425 Skattekostnad-1 026-70346-325-26224 Resultat for perioden2 7322 0323486869225


Laste ned ppt "1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google