Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter økt med 21 % til NOK millioner (6 025) Samlede kostnader har økt med 2 % til NOK millioner (3 371) Driftsresultat før tap på utlån økt med 45 % til NOK millioner (2 654 mill sammenlignet med første ni måneder i 2007) Netto tap på utlån har økt med NOK 47 millioner i tredje kvartal og er ved utgangen av perioden NOK 90 millioner (netto inngang på 65 samme periode i fjor) Resultat etter skatt opp 34 % til NOK millioner (2 032) Forvaltningskapitalen har økt med 19 % til NOK 503 milliarder (422) Utlån til kunder har økt med 19 % til NOK 409 i milliarder (344)

2 2 Økt kundeaktivitet også i tredje kvartal Nordea Bank Norge Utlån til kunder økt med 4 % siste 3 måneder og 19 % siste 12 måneder Stabile markedsandeler på utlån til bedriftskunder fra 15,12 % til 15,13 % siste 12 måneder Innskudd fra kunder har økt med 6 % siste 3 måneder og 10 % siste 12 måneder Økt kundetilstrømming i segmentene – Antall Fordel Pluss-kunder økt med 10 % fra til – Antall ”Check-in”-kunder økt med 10% fra til – Antall Private Banking-kunder økt med 16 % fra til Nordea Markets har prioritert å være tilstede for kunder gjennom å stille løpende priser i et marked med stor volatilitet

3 3 Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern NOKmJan - Sep 2008 Jan-Sep 2007 Endr % 3. kv kv Endr % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Netto gev/tap ved salg av driftsmidler167 Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden


Laste ned ppt "1 Regnskap Nordea Bank Norge ASA 3. kvartal Nordea Bank Norge Finansuroen har hatt begrenset effekt for resultatregnskapet så langt i år Totale inntekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google