Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON 3. KVARTAL NORSK VEKST ASA 20. OKTOBER 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON 3. KVARTAL NORSK VEKST ASA 20. OKTOBER 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON 3. KVARTAL NORSK VEKST ASA 20. OKTOBER 2006

2 VESENTLIGE FORHOLD I 3. KVARTAL DOM I VOLDGIFTSAK MOT NORSK VEKST PRIVATE EQUITY SECONDARY L.P., ET SELSKAP KONTROLLERT OG DELVIS FINANSIERT AV TIDLIGERE FORVALTERE, FASTSLO AT NORSK VEKST ASA IKKE SELGER HOVEDDELEN AV SIN INVESTERINGSPORTEFØLJE. SALG AV AKSJENE I TREMA GJENNOMFØRT (121 MNOK I KJØPESUM) OVERTAGELSE AV FORVALTNINGSAVTALE FOR KS NORSK VEKST I FRA 1. SEPTEMBER. STRUKTURERTE SALGSPROSESSER IVERKSATT. 73 MNOK AV SELSKAPETS GJELD ER KONVERTERT TIL AKSJER. SELSKAPET ER I PRAKSIS GJELDFRITT, MED EN KASSEBEHOLDNING PÅ 77 MNOK. STYRET FORESLÅR ET EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE PÅ NOK 6 PER AKSJE, TILSVARENDE CA. 66 MNOK.

3 RESULTAT PER 3. KVARTAL 2006 (MNOK) 30.09.2006 30.09.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 32 162 262 DRIFTSKOSTNADER (7) (7) (12) DRIFTSRESULTAT 25 155 251 NETTO FINANS (5) (6) (9) RESULTAT FØR SKATT 21 149 242 RESULTAT PER AKSJE 1,91 17,53 28,3

4 FORDELING AV RESULTAT HITTIL I ÅR UTBYTTER 16(OHI, KS-I) ENDRET VERDI (18)(POWEL ÷23, BØRSNOTERTE SYNNØVE FINDEN +5) ENDRET VERDI 25(AKVASMART OG TREMA OPP, UNOTERTE SONANS NED) ADM. KOST (7) FINANSKOST (5) RESULTAT FØR SKATT 21

5 BALANSE (MNOK) 30.09.2006 30.09.2005 INVESTERINGER I AKSJER 56 169 INVESTERINGER I TILKNYTTEDE FORETAK483 413 SUM FINANSIELLE EIENDELER539 582 OMLØPSMIDLER 95 116 SUM EIENDELER635 699 EGENKAPITAL624 444 UTVIKLING NETTO RENTE- BÆRENDE GJELD (MNOK) KONVERTIBELT LÅN 6 78 RENTEBÆRENDE GJELD 0 172 ØVRIGE FORPLIKTELSER 5 5 SUM FORPLIKTELSER 11 255 SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER634 699 EGENKAPITAL PER AKSJE (FULLT UTVANNET)57,346,9

6 LIKVIDITET PR. 30. SEPTEMBER BANKINNSKUDD OG FORDRING95 MNOK UBENYTTET KASSEKREDIT & TREKKFASILITETER 200 MNOK SUM TILGJENGELIG 295 MNOK

7 STRATEGI NORSK VEKST ASA PORTEFØLJEN AKVASMART/AKVA GROUP VERDENSLEDER FOR FORINGSSYSTEMER TIL HAVBRUK HAVBRUK ER I KRAFTIG VEKST OG STILLER STØRRE KRAV TIL INDUSTRIEN PÅ LEVERANDØRSIDEN AKVASMART FUSJONERT MED DE LEDENDE PRODUSENTER AV MERDER, NYTT NAVN; AKVA GROUP AKVA GROUP BLIR DEN MEST KRAFTFULLE AKTØR AV UTSTYRSLEVERANSER TIL HAVBRUK PLANLAGT IPO HØSTEN 2006 - OREDRERESERVENE I AKVAGROUP ER MEGET GODE - EIERANDEL 12,6 % (AKVASMART)

8 STRATEGI NORSK VEKST ASA COGEN GASS- OG VARMEKRAFTVERK I SPANIA CA. 30 MW MEGET GOD LØNNSOMHET ØKT FOKUS PÅ ENERGIEFFEKTIVITET OG MILJØ OG FORVENTES Å VILLE STIMULERE INVESTERINGER I CO-GENERERINGSANLEGG COGEN SITTER PÅ KOMPETANSE I Å BYGGE OG DRIVE CO-GENERERINGSANLEGG I SAMARBEID MED SINE EL- OG VARMEKUNDER SIGNERT KONTRAKT PÅ 13 MW ANLEGG I 2. KV. KONSESJONER FOR YTTERLIGERE 13 MW I 3. KV. UTFORDRING: BYGGE ORGANISASJONEN FOR VIDERE VEKST - EIERANDEL 45 %

9 STRATEGI NORSK VEKST ASA EFD VERDENSLEDENDE LEVERANDØR AV UTSTYR OG TEKNOLOGI TIL BEDRIFTER SOM ANVENDER INDUKSJON SOM OPPVARMINGSLØSNING, F. EKS. HERDING, SVEISING OG LODDING EKSPANSJONSMULIGHETER: - GEOGRAFISK - UTVIKLING AV NYE ANVENDELSER - TILKNYTTET TEKNOLOGI/UTSTYR SVAK UTVIKLING I SALG I FØRSTE HALVÅR UTFORDRING: ETABLERE EN KLAR OMFORENT PLAN FOR VIDERE VEKST OG VERDISKAPNING - EIERANDEL 27 %

10 STRATEGI NORSK VEKST ASA POWEL LEDENDE NORDISK AKTØR AV IT LØSNINGER TIL ENERGIBRANSJEN OG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR PÅBEGYNT EKSPANSJON I DET AMERIKANSKE MARKED GJENNOM OPPKJØP AV MINIMAX (2004) OG FØRSTE STORE KONTRAKT VÅREN 2006. STORT POTENSIAL SATSER OGSÅ PÅ AUTOMATISK MÅLERAVLESNING SOM ER ET HURTIG VOKSENDE MARKED GJENNOM OPPKJØP AV TUBEN TEKNIK (SWE) I 2005. STORE KONTRAKTER INNGÅTT I 2. KV. - BØRSNOTERT HØSTEN 2005 - EIERANDEL 26,5 % (DIREKTE OG INDIREKTE)

11 STRATEGI NORSK VEKST ASA SYNNØVE FINDEN KRAFTIG OMSETNINGSVEKST INNEN OST, SVAK LØNNSOMHET, MEN MULIGHETER FOR FORBEDRING: - RÅVAREPRISER – MARKEDSFØRING - DRIFT RETTSTVISTER OM MELKEPRIS (HISTORISK OG FREMTID) 20 % EIERANDEL I CARDINAL FOODS, (HVITT KJØTT OG EGG) OPSJON PÅ Å ØKE TIL I UNDERKANT AV 40 % INTENSJONSAVTALE MED BAMA OM SALG AV NORDIC LUNCH FOR 90 MNOK OG OVERTAGELSE AV 17 MNOK I GJELD - BØRSNOTERT - EIERANDEL 12,5 %

12 STRATEGI NORSK VEKST ASA SONANS NORGES STØRSTE AKTØR INNEN PRIVAT ALLMENNFAGLIG OPPLÆRING LEDENDE INNEN INTEGRASJON AV E-LÆRING OG TRADISJONELL UNDERVISNING GOD UNDERLIGGENDE MARKEDSVEKST FOR PRIVATIST ORDNING UKLARE RAMMEBETINGELSER FOR PRIVATE AKTØRER INNEN VIDEREGÅENDE SKOLE - EIERANDEL 88,7 % EIES VIA KS NORSK VEKST I - NORSK VEKST ASA EIER 67 % I KS NORSK VEKST I

13 STRATEGI NORSK VEKST ASA COMPONENT SOFTWARE GROUP (CSG) LEVERANDØR AV: - BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMER BASERT PÅ TEKNOLOGI FRA LEDENDE LEVERANDØRER OG EGEN KONSULENT- VIRKSOMHET - DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEMER BASERT PÅ EGEN TEKNOLOGI KRAFTIG FORBEDRET LØNNSOMHET FRA 2002 BRA UTVIKLING I 2006 - KS NORSK VEKST I EIER 23, 1 % AV CSG - NORSK VEKST ASA EIER 67 % AV KS NORSK VEKST I

14 UTSIKTER STRATEGI OM VIDEREUTVIKLING AV EKSISTERENDE PORTEFØLJE OG NORSK VEKST ASA LIGGER FAST PORTEFØLJEN UTVIKLER SEG GJENNOMGÅENDE POSITIVT, MEN BEHOV FOR YTTERLIGERE FORBEDRINGS- PROGRAMMER I ENKELTE AV VIRKSOMHETENE HÅNDTERING AV KS-I ENGASJEMENTET HAR PRIORITET I Q4


Laste ned ppt "PRESENTASJON 3. KVARTAL NORSK VEKST ASA 20. OKTOBER 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google