Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 3. kvartal oktober 2002

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 3. kvartal oktober 2002"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 3. kvartal 2002 25 oktober 2002
PAGE 1 -

2 Hovedpunkter Salgsinntektene i 3.kvartal ble 20,8 mill svakere enn tilsvarende periode i fjor. Salget er negativt påvirket av sen sesongstart p.g.a varmt vær. Synkende valutakurser mot NOK utgjorde 7,3 mill av svekkelsen Salgsinntekter hittil i år, justert for endringer i valutakursene, er på fjorårsnivå Jøtul tar markedsandeler i et fallende marked i Norge og i et sterkt fallende vedmarked i USA Driftsresultatet hittil i år forbedret med NOK 9,1 mill, 3,9 mill svakere enn fjoråret i 3. kvartal Forbedret kapital- og valutastyring gir vesentlig lavere finanskostnader og bedret kapitalstruktur PAGE 2 -

3 Resultatregnskap pr. 3. kvartal 2002
PAGE 3 -

4 Salgsinntekter pr. 3. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)
PAGE 4 -

5 Salgsinntekter pr. kvartal (Beløp i mill. NOK)
PAGE 5 -

6 Rullerende årlige salgsinntekter målt pr. kvartal
PAGE 6 -

7 Driftsresultat pr. 3. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)
PAGE 7 -

8 Resultat før skatt pr. 3. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)
PAGE 8 -

9 Resultat før skatt pr. kvartal siste 4 år (Beløp i mill. NOK)
PAGE 9 -

10 Rullerende årsresultat og børskurs 1997-2002
PAGE 10 -

11 Varelagerutvikling pr. kvartal
PAGE 11 -

12 Rentebærende gjeld pr. kvartal
PAGE 12 -

13 Balanse pr PAGE 13 -

14 Balanse pr PAGE 14 -

15 Markedsområdene Skandinavia
9% vekst pr.3.kvartal, 3.kvartal isolert -7% Salgsutviklingen i 3.kvartal er preget fall i markedet grunnet unormalt varmt og fint vær i august og deler av september Det er vekst i både vedovn, vedpeis og omrammingssalget hittil i år Lansert 2 nye produkter F250 og I150 som har blitt meget godt mottatt PAGE 15 -

16 Utvikling markedsandeler Norge
PAGE 16 -

17 Markedsområdene USA Reduksjon i salgsinntektene pr. 3.kvartal på 17%, % i lokal valuta, 3.kvartal isolert -26% i NOK, -12% i USD Markedet påvirket av usikkerheten i amerikansk økonomi og fallende vedmarked p.g.a. lavere priser på fyringsolje Meget lave lagernivåer hos forhandlerne Sterk fokus på produktivitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner Vil lansere en ny vedpeis i 3.kvartal PAGE 17 -

18 Jøtul C 450 PAGE 18 -

19 Utvikling markedsandeler USA Frittstående vedprodukter pr. 2.kvartal
PAGE 19 -

20 Utvikling markedsandeler USA Frittstående gassprodukter pr. 2.kvartal
PAGE 20 -

21 Utvikling markedsandeler USA Gasspeiser(zero/non zero) pr. 2 kvartal
PAGE 21 -

22 Markedsområdene Frankrike England
12% salgsreduksjon hittil i år, -6% valutajustert 3.kvartal isolert var ned 27% valutajustert. Påvirket av forskyvning av kampanje fra 3.kvartal i fjor til 2.kvartal i år Forventer et flatt marked fremover England Salgsvekst på 3% hittil iår, 10% valutajustert. 3.kvartal isolert -2% valutajustert Godt vekstpotensiale PAGE 22 -

23 Markedsområdene Øvrige markeder
Salgsvekst på 9% hittil i år, 10,9% valutajustert. Spesielt god utvikling i Øst-Europa Ser gode muligheter for vekst PAGE 23 -

24 Salgsinntekt pr. markedsområde pr. 3. kvartal 2002
PAGE 24 -

25 Endring i salgsinntekt pr. markedsområde pr. 3. kvartal 2002
PAGE 25 -

26 Produktområdene Frittstående vedovner Vedpeiser
Salgsreduksjon på 7% hittil i år 5% vekst i Skandinavia, mens USA trekker kraftig ned med en reduksjon på 25% forårsaket av generelt markedsfall og valutaeffekter Vedpeiser Viser vekst på 8% hittil iår Sterk vekst i Skandinavia, og moderat vekst i andre markeder, mens Frankrike viser en tilbakegang PAGE 26 -

27 Jøtul F 250 Lansert i august
Over NOK 7 mill i salg i 3.kvartal, hoved-sakelig i Skandinavia Rulles ut i øvrige markeder i 4.kvartal PAGE 27 -

28 Jøtul S 10 W med Jøtul I 150 Lansert sent i august
Hovedsakelig for det norske markedet Solgt for NOK 1,4 mill i september, over NOK 2,0 mill inkl. omramming PAGE 28 -

29 Produktområdene Frittstående gassovner Gasspeiser
Salgsreduksjon på 5% hittil i år, korrigert for valutaeffekter er det en vekst på 4% Spesielt sterk vekst i England Gasspeiser Salgsinntektene 7% over fjoråret, 17% valutajustert Lanserer nytt produkter innenfor dette området i 4.kvartal Forventer fortsatt høy vekst PAGE 29 -

30 Jøtul GI 425 Ny gasspeis solgt for 0,7 mill i september
Vi fortsetter å bygge ut vår gasspeis-serie fordelt på Zero-clearance produkter og innsatser Utstrakt bruk av modul prinsipp gjør at vi kan utvikle en bred produkt-portefølje basert på få komponenter PAGE 30 -

31 Salgsinntekter pr. produktgruppe 3. kvartal 2002
PAGE 31 -

32 Endring i salgsinntekt pr. produktgruppe pr. 3. kvartal 2002
PAGE 32 -

33 Produksjon Kråkerøy Portland Produksjonen har gått som forventet
Fortsatt fokus på produktivitetsforbedringer Bli bedre ”dag for dag” Fortsatt betydelig forbedringspotensiale Portland Bedre produktivitet og lavere materialkostnader i gassproduktene medfører bedre marginer Gjennomført lay-out endringer i produksjonen har gitt lavere tidsforbruk pr. enhet i 3.kvartal PAGE 33 -

34 Bemanningsutvikling Jøtul gruppen
PAGE 34 -

35 Spørsmål? PAGE 35 -

36 Resultatregnskap pr. 3. kvartal
PAGE 36 -

37 Utvikling markedsandeler USA Totalmarkedet pr. 2.kvartal
PAGE 37 -

38 Utvikling markedssegmenter USA Totalmarkedet pr. 2.kvartal
PAGE 38 -


Laste ned ppt "Presentasjon 3. kvartal oktober 2002"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google