Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAGE 1 - Presentasjon 3. kvartal 2002 25 oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAGE 1 - Presentasjon 3. kvartal 2002 25 oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAGE 1 - Presentasjon 3. kvartal 2002 25 oktober 2002

2 PAGE 2 - Hovedpunkter Salgsinntektene i 3.kvartal ble 20,8 mill svakere enn tilsvarende periode i fjor. Salget er negativt påvirket av sen sesongstart p.g.a varmt vær. Synkende valutakurser mot NOK utgjorde 7,3 mill av svekkelsen Salgsinntekter hittil i år, justert for endringer i valutakursene, er på fjorårsnivå Jøtul tar markedsandeler i et fallende marked i Norge og i et sterkt fallende vedmarked i USA Driftsresultatet hittil i år forbedret med NOK 9,1 mill, 3,9 mill svakere enn fjoråret i 3. kvartal Forbedret kapital- og valutastyring gir vesentlig lavere finanskostnader og bedret kapitalstruktur

3 PAGE 3 - Resultatregnskap pr. 3. kvartal 2002

4 PAGE 4 - Salgsinntekter pr. 3. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)

5 PAGE 5 - Salgsinntekter pr. kvartal (Beløp i mill. NOK)

6 PAGE 6 - Rullerende årlige salgsinntekter målt pr. kvartal

7 PAGE 7 - Driftsresultat pr. 3. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)

8 PAGE 8 - Resultat før skatt pr. 3. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)

9 PAGE 9 - Resultat før skatt pr. kvartal siste 4 år (Beløp i mill. NOK)

10 PAGE 10 - Rullerende årsresultat og børskurs 1997-2002

11 PAGE 11 - Varelagerutvikling pr. kvartal

12 PAGE 12 - Rentebærende gjeld pr. kvartal

13 PAGE 13 - Balanse pr. 30.09.2002

14 PAGE 14 - Balanse pr. 30.09.2002

15 PAGE 15 - Markedsområdene Skandinavia 9% vekst pr.3.kvartal, 3.kvartal isolert -7% Salgsutviklingen i 3.kvartal er preget fall i markedet grunnet unormalt varmt og fint vær i august og deler av september Det er vekst i både vedovn, vedpeis og omrammingssalget hittil i år Lansert 2 nye produkter F250 og I150 som har blitt meget godt mottatt

16 PAGE 16 - Utvikling markedsandeler Norge

17 PAGE 17 - Markedsområdene USA Reduksjon i salgsinntektene pr. 3.kvartal på 17%, 9% i lokal valuta, 3.kvartal isolert -26% i NOK, - 12% i USD Markedet påvirket av usikkerheten i amerikansk økonomi og fallende vedmarked p.g.a. lavere priser på fyringsolje Meget lave lagernivåer hos forhandlerne Sterk fokus på produktivitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner Vil lansere en ny vedpeis i 3.kvartal

18 PAGE 18 - Jøtul C 450

19 PAGE 19 - Utvikling markedsandeler USA Frittstående vedprodukter pr. 2.kvartal

20 PAGE 20 - Utvikling markedsandeler USA Frittstående gassprodukter pr. 2.kvartal

21 PAGE 21 - Utvikling markedsandeler USA Gasspeiser(zero/non zero) pr. 2 kvartal

22 PAGE 22 - Markedsområdene Frankrike 12% salgsreduksjon hittil i år, -6% valutajustert 3.kvartal isolert var ned 27% valutajustert. Påvirket av forskyvning av kampanje fra 3.kvartal i fjor til 2.kvartal i år Forventer et flatt marked fremover England Salgsvekst på 3% hittil iår, 10% valutajustert. 3.kvartal isolert -2% valutajustert Godt vekstpotensiale

23 PAGE 23 - Øvrige markeder Salgsvekst på 9% hittil i år, 10,9% valutajustert. Spesielt god utvikling i Øst-Europa Ser gode muligheter for vekst Markedsområdene

24 PAGE 24 - Salgsinntekt pr. markedsområde pr. 3. kvartal 2002

25 PAGE 25 - Endring i salgsinntekt pr. markedsområde pr. 3. kvartal 2002

26 PAGE 26 - Produktområdene Frittstående vedovner Salgsreduksjon på 7% hittil i år 5% vekst i Skandinavia, mens USA trekker kraftig ned med en reduksjon på 25% forårsaket av generelt markedsfall og valutaeffekter Vedpeiser Viser vekst på 8% hittil iår Sterk vekst i Skandinavia, og moderat vekst i andre markeder, mens Frankrike viser en tilbakegang

27 PAGE 27 - Jøtul F 250 Lansert i august Over NOK 7 mill i salg i 3.kvartal, hoved- sakelig i Skandinavia Rulles ut i øvrige markeder i 4.kvartal

28 PAGE 28 - Jøtul S 10 W med Jøtul I 150 Lansert sent i august Hovedsakelig for det norske markedet Solgt for NOK 1,4 mill i september, over NOK 2,0 mill inkl. omramming

29 PAGE 29 - Produktområdene Frittstående gassovner Salgsreduksjon på 5% hittil i år, korrigert for valutaeffekter er det en vekst på 4% Spesielt sterk vekst i England Gasspeiser Salgsinntektene 7% over fjoråret, 17% valutajustert Lanserer nytt produkter innenfor dette området i 4.kvartal Forventer fortsatt høy vekst

30 PAGE 30 - Jøtul GI 425 Ny gasspeis solgt for 0,7 mill i september Vi fortsetter å bygge ut vår gasspeis-serie fordelt på Zero- clearance produkter og innsatser Utstrakt bruk av modul prinsipp gjør at vi kan utvikle en bred produkt- portefølje basert på få komponenter

31 PAGE 31 - Salgsinntekter pr. produktgruppe 3. kvartal 2002

32 PAGE 32 - Endring i salgsinntekt pr. produktgruppe pr. 3. kvartal 2002

33 PAGE 33 - Produksjon Kråkerøy Produksjonen har gått som forventet Fortsatt fokus på produktivitetsforbedringer Bli bedre ”dag for dag” Fortsatt betydelig forbedringspotensiale Portland Bedre produktivitet og lavere materialkostnader i gassproduktene medfører bedre marginer Gjennomført lay-out endringer i produksjonen har gitt lavere tidsforbruk pr. enhet i 3.kvartal

34 PAGE 34 - Bemanningsutvikling Jøtul gruppen

35 PAGE 35 - Spørsmål?

36 PAGE 36 - Resultatregnskap pr. 3. kvartal

37 PAGE 37 - Utvikling markedsandeler USA Totalmarkedet pr. 2.kvartal

38 PAGE 38 - Utvikling markedssegmenter USA Totalmarkedet pr. 2.kvartal


Laste ned ppt "PAGE 1 - Presentasjon 3. kvartal 2002 25 oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google