Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon av 1. kvartal 2005 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon av 1. kvartal 2005 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon av 1. kvartal 2005 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen

2 God start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2005 Daglig lytteroppslutning hverdager økte til 26% (25% i forrige kvartal og i Q1 2004) Konsernets driftsinntekter økte med 23% til 59,1 mkr Tidenes beste Q1 radioreklameomsetning for P4 Konsernets driftskostnader økte med 1,2 mkr til 48,5 mkr Konsernets driftsresultatet økte med 9,7 mkr til 10,6 mkr

3 Fortsatt positiv inntektsutvikling Markedet for ren riksreklame på radio vokste med 20% i Q1 P4 tok 90% av markedsveksten og økte sin markedsandel fra 79% i Q1 2004 til 81% P4 fikk dermed en inntektsvekst på 23% til 59,1 mkr Dette er den høyeste Q1-omsetningen av radioreklame i P4s historie. –Ca 20% høyere en snittet de siste 6-7 årene –2 mkr (3 ½ %) høyere enn tidligere toppnotering (1999) Januar og februar var vesentlig bedre enn fjoråret og godt over normalnivået for disse månedene, mens mars var den beste mars måned i historien – over 30% foran mars ifjor.

4 Kostnadsutvikling som forventet Totale driftskostnader på 48,5 mkr. Dette er 1,2 mkr høyere enn for Q1 ifjor. Økningen i kostnader skyldtes hovedsakelig følgende:  Økte distribusjonskostnader som følge av videreutbyggingen av nettet i 2004 1,0 mkr  Gave til flomofrene etter Tsunami (andre drift) 1,0 mkr  Ekstra avsetning til musikkvederlag pga uavklart nemndsak med Gramo (progr.kostn.) 1,0 mkr  Økt musikkvederlag pga økt omsetning (progr.) 0,5 mkr  Avsatt restrukturering i Q1 2004 (personal)- 2,5 mkr = Netto effekt av hovedposter 1,0 mkr Nivået på sammenlignbare faste lønnskostnader (ekskl. restrukturering!) er på samme nivå som i Q1 2004

5 Resultatregnskap første kvartal 2005

6 Balanse pr 31.03.2005

7 Spesielle poster og avsetninger i første kvartal Det er foretatt en ekstra avsetning på 1 mkr for å ta høyde for usikkerhet mhp utfall i nemndavgjørelse av P4s musikk- vederlag til Gramo og avgift til FFUK for 2005. Tilsvarende avsetning vil bli gjort hvert kvartal til saken er avgjort. I 2004 ble en ekstra avsetning på 3 mkr for hele året gjort i fjerde kvartal. Det er kostnadsført en gave på 1 mkr til flom-ofrene etter Tsunami-katastrofen i Asia. Donasjonen ble gjort i forbindelse med P4s egen innsamlingsaksjon

8 Resultatparametere for Q1 mer på nivå med øvrige kvartaler

9 Positiv lyttertallsutvikling så langt i år

10

11 Stabilt god markedsposisjon i første kvartal Markedsandel i lyttertid på hverdagerMarkedsandel i lyttertid på hverdager 20 - 50 år *) P4s lyttertall og markedsposisjon i Q1 2004 var unormalt gode pga stort oppstyr knyttet til frekvensskiftet *)

12 P4s salgsvekst – både volum og prisdrevet P4s prisliste ble oppregulert med 12% fra 01.01.2005 - og reflekterte dermed en lyttermasse på ca 900.000 (22,5% av befolkningen) på hverdager Prisreguleringen har så langt også blitt reflektert gjennom en godt og vel tilsvarende økning i nettoprisene Salgsvolumet har også økt en god del siden i fjor (volumvekst på rundt regnet 10% i prime time i Q1). Prime i mars og april er utsolgt P4s prisstruktur har gjort det problematisk for P4 å konkurrere om enkelte deler av kundemassen som har et sterkt rabattfokus. Fra 01.04.2005 har P4 derfor endret sin prisstruktur og økt bruttoprisene med 32% slik at brutto CPT blir mer på linje med andre aktører og rabatteringsmulighetene øker. Prisreguleringen i seg selv forventes ikke å gi merkbare utslag på nettoprisene. Utsolgtsituasjonen i prime time kan imidlertid gi positive nettopriseffekter over tid.

13 Radioreklamen tar fortsatt markedsandeler I Q1 2005 hadde radio større vekst enn internett – som har vært det suverent raskest voksende mediet de siste årene (30% vs. 28%; ref MIO) Radiomarkedet i UK har hatt en vekst på 13% siste to år og har nå en andel på 7% av det totale reklamemarkedet etter nær en tredobling på 10 år. –UK er et foregangsland og viser potensialet for radioreklame, også i Norge Vi forventer at radio vil nå en markedsandel på 6% i Norge i løpet av 2006

14 Radio – et medium i positiv utvikling Antall kommersielle daglige lyttere har økt med 23% siste to år –Dette har gitt potensial for større dekning ved bruk av radio og bidrar til å øke bruksnytten for annonsørene Stadig flere annonsører velger radio som en del av sin naturlige mediemiks –Flere og flere får øynene opp for radiomediets mange gode egenskaper og høye kostnadseffektivitet –Radios tidligere status som ”tilfeldig” tilleggsmedium er på vei ut 11% av P4s omsetning i Q1 2005 er fra nye radioannonsører 8 av 10 store dagligvarekjeder er på P4 i dag –De bruker radio både til profilerende og kjøpsutløsende annonsering 12 av landets 15 største annonsører har vært på P4 siste år Enkelte storannonsører omrokkerer mediebruken og legger hovedvekten av sine aktiviteter på radio P4 har en lang rekke fornøyde kunder som kan dokumentere at deres radioinvesteringer har gitt økt salg og styrket merkevare


Laste ned ppt "P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon av 1. kvartal 2005 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google