Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M&L2 Kap. 7, del 1 Prisstrategier Oslo, januar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M&L2 Kap. 7, del 1 Prisstrategier Oslo, januar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 M&L2 Kap. 7, del 1 Prisstrategier Oslo, januar 2010

2 Psykologisk prissetting To nøkkelbegreper ● Prisfølsomhet Sier noe om i hvor stor grad vi forbrukere aksepterer prisendring (som regel prisøkning) for et spesielt produkt. ● Terskelverdi Et prisnivå vi har en formening om! F.eks. kan vi mene at en melkekartong til over 20 kr er dyrt! En melkekartong til under 10 kr er billig! 15,- 10,- 5,- 20,- Pris!

3 Psykologisk prissetting Psykologisk prissetting...... er å sette prisen så nær opp til en av målgruppens terskelverdier som mulig! Eksempel En liter lettmelk koster 14,50 kr på Kiwi. La oss anta at folk flest føler at melka er dyr hvis den koster mer enn 15 kr literen! 14,50 kr er m.a.o. den høyeste prisen en lavpriskjede kan ta uten å virke dyr! 15,- 10,- 5,- 20,- Pris!

4 Endrer seg med årene.... 15,- 10,- 5,- 20,- Pris! Lønn, rentenivå, lånemuligheter, moter og trender er med på å endre prisfølsomhet og terskelverdier etter hvert som årene går! I 1980 kostet 1 l melk 2,12 kr. Ikke mange hadde akseptert dagens melkepris!

5 Til ettertanke.... Hvor mye er du villig til å betale for vann? Mye antakelig, bare designen er kul nok! Ved aktivt å benytte konkurransekreftene (f.eks. design/produkt) kan bedrifter ta en mye høyere pris for noe som egentlig er det samme. Kan man få til det samme med melk som det Voss har klart med vann?

6 Inntektsteori Endelig litt regning! Du må lære å beregne Etterspørselselastisiteten! (eller Priselastisiteten som noen sier) Salgsmengden øker med 500 enheter. Gammel mengde er 2000. Prisen reduseres med 10 kroner, og ny pris er 90 kroner! a) Beregn relativ endring i salgsmengden Endring i mengden * 100500 * 100= 25 gammel mengde2000 b) Beregn relativ endring i prisen Endring av prisen *10010 * 100= 11,11 Ny pris90 c) Beregn Etterspørselselastisiteten (eller priselastisiteten) Svaret i a25= 2,25 Svaret i b11,11

7 Inntektsteori Viktige regler Dersom etterspørselselastisiteten (priselastisiteten) er: Større enn (>) 1 så er den elastisk! Det betyr at etterspørselen øker mer enn prisreduksjonen målt i prosent. Med andre ord får bedriften høyere inntekt totalt sett ved å gjennomføre prisendringen! Lik (=) 1 så er den nøytralelastisk! Det betyr at inntektene blir de samme uavhengig av prisendringen. Mindre enn (<) 1 så er den uelastisk! Det betyr at etterspørselen blir mindre ved å sette ned prisen, eller at salget øker dersom prisen økes.

8 Produkter og elastisiteter Produkter som feriereiser har som regel sterk priselastisitet. Dvs. at en prisreduksjon gir en sterk økning i salget. Husk at selv om omsetningen øker, så behøver ikke det å bety at bedriften bør foreta prisendringen. En bedrift har kostnader også, og økt salg til lavere pris kan gi mindre overskudd! Kan du tenke deg andre produkter som har elastisk priselastisitet? Hva kjennetegner slike produkter?

9 Produkter og elastisiteter Produkter som lyspærer og melk er som regel nøytralelastiske. Dvs. at en moderat prisendring ikke gir noen endring i salget. Kan du tenke deg andre produkter som du vil kjøpe like mye av, uansett om prisen endres opp eller ned?

10 Produkter og elastisiteter Luksusprodukter har som regel sterk priselastisitet (eller etterspørselselastisitet som noen sier), men de kan også ha det motsatte, dvs. luksusprodukter kan ha uelastisk priselastisitet! Vil salget av deodorant fra Chanel reduseres om de priser seg nærmere Sterilan? Vil ikke merket miste sin «glamour» dersom prisen blir for lav?

11 15,- 10,- 5,- 20,- Pris! Selvkost = laveste pris Her får bedriften dekket kostnadene sine! Maksimumspris! Gjennom intervjuer og tester finner vi ut hva vår målgruppe mener produktet vårt er verdt! Bedriften vil sette prisen et sted mellom minimumspris og maksimumspris. Beslutningen gjøres ved å analysere konkurrentenes priser og vurdere forskjellige terskelverdier i markedet! Prissetting i praksis


Laste ned ppt "M&L2 Kap. 7, del 1 Prisstrategier Oslo, januar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google