Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.04. 20031. kvartal 20031 Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.04. 20031. kvartal 20031 Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 kvartal Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003

2 kvartal Kvartal 2003 i korte trekk Fortsatt omsetningsvekst på kjøpesentrene Fortsatt økning i leieinntekter og driftsresultat Høy utleiegrad Økt utleieandel på de danske prosjektene Iverksatt flere tiltak for å forbedre utvikling og kommersiell drift av kjøpesentrene. vvvvvvvvvv

3 kvartal Makroøkonomiske betraktninger Sterk omsetningsvekst i Sverige, bedre enn detaljhandelsutviklingen. SST har en sterk og attraktiv kjøpesenterportefølje i Sverige. Svak omsetningsutvikling i Danmark, dog på linje med utviklingen i dansk detaljhandel. SST eier p.t. ingen sentre i Danmark. Noe avdempet omsetningsutvikling på norske kjøpesentre. Høye strømpriser, høyt rentenivå og økende arbeidsledighet kan være medvirkende årsaker til dette. Påskehandelen skjedde i april i år, noe som gjør det vanskelig å sammenligne 1.kv- tallene mot fjoråret. Lavere rentenivå i Norge gir grunnlag til økt konsum. vvvvvvvvvv

4 kvartal Omsetningsvekst + 1,6% - kjøpesentre eiet og administrert av Steen & Strøm % 6,2% 2,3% 3,0% -1,3%

5 kvartal Forretningside Steen & Strøm skal være en offensiv, profesjonell, forretningsorientert og lønnsom eier, utvikler og kommersiell drifter av de ledende og beste kjøpesentrene i attraktive handelsområder i Skandinavia.

6 kvartal Tiltak for økt lønnsomhet Det er iverksatt og vil bli iverksatt ytterligere tiltak for å øke kortsiktig og langsiktig inntjening i Steen & Strøm ASA på blant annet følgende områder: - Kommersiell drift - Merkevarebygging - Kommunikasjon - Kvalitetsstandarder - Organisasjonsutvikling

7 kvartal Regnskap

8 kvartal Realvekst i netto leie + 0,8% - kjøpesentre eiet av Steen & Strøm %

9 kvartal Brutto investeringer: NOK 305 mill.

10 kvartal Regnskap 1. kvartal 2003 * Leieinntekter, felleskostnader og salgsgevinster Korrigert for resultatandel Gresvig samt spesielle poster (engangseffekter) er resultatet økt fra NOK 27,4 mill. til NOK 32,6 mill. (18,9%)

11 kvartal Balanse pr Bokført EK-andel utgjorde pr ,3% (30,2%)

12 kvartal Periodetall

13 kvartal Brutto leieinntekter

14 kvartal Inntekter fra annen virksomhet og elimineringer

15 kvartal Finansielle forhold Storebrand ASA Antall aksjer (6,3%) Kostpris51,25 Bokført verdi35,00 Børskurs ,50 Gresvig ASA Antall aksjer (35,0%) Kostpris 43,37 Bokført verdi 15,50 Børskurs ,50 Netto rentebærende gjeld utgjorde pr NOK 5.958,5 mill. Ca. 1/3 av låneporteføljen er knyttet opp med langsiktige fastrenteavtaler. Konsernets fri likviditet utgjorde pr NOK 112,1 mill.

16 kvartal Prosjektoversikt


Laste ned ppt "28.04. 20031. kvartal 20031 Regnskap 1. Kvartal 2003 Presentasjon 28. april 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google