Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av 1. kvartal Oslo 14. mai 2003 Adm.dir. / ansv. red. Rune Brynhildsen Økonomidir. Pål Falck-Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av 1. kvartal Oslo 14. mai 2003 Adm.dir. / ansv. red. Rune Brynhildsen Økonomidir. Pål Falck-Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av 1. kvartal Oslo 14. mai 2003 Adm.dir. / ansv. red. Rune Brynhildsen Økonomidir. Pål Falck-Pedersen

2 Hovedpunkter 1. kvartal Organisasjonen svært sammensveiset i løpet av kriseperioden fra Selskapets viktigste verdier – de ansatte – er sikret ut året Liten vekst i annonseomsetningen (+ 1.5% ift. Q1/02) Noe svakere resultat, bl.a. som følge av økte ”konsesjonskostnader” Økt radiolytting – P4s posisjon styrket Nye P4 – et sterkt kort i konsesjonskampen God distribusjon sikret for den 5. riksdekkende radiokonsesjonen –Minimum 70%

3 Hovedtall 1. kvartal Salgsinntekter: NOK 45,7 mill. Driftskostnader: NOK 45,0 mill. Driftsresultat: NOK 0,7 mill. Driftsmargin: 1,6 % Resultat før skatt: NOK 1,8 mill.

4

5 Resultatregnskapet for Q Driftsinntektene økte med 1,6%. –Alle måneder i kvartalet var like bra som, eller bedre enn fjoråret Driftskostnadene økte med ca NOK 4 mill. (ca 10%) –Ekstraordinære kostnader knyttet til klageprosess og P5-søknad belaster regnskapet med NOK 1,9 mill. –Ekstraordinære aktiviteter for å holde organisasjonen sammen etter konsesjonsavslaget belaster regnskapet med BOK 0,5 mill. –Vederlag til Fond for utøvende kunstnere for Q ble ikke bokført før i april Periodeforskyvningen gjør at kostnadene i Q i realiteten var NOK 1,9 mill. for lave. Sammenlignbare driftskostnader på nivå med Q Sammenlignbart resultat før skatt økte med NOK 1 – 1½ mill. –Ovennevnte forhold førte til at resultatet ble ca. NOK 3 mill. lavere enn i 2002

6

7 Total annonseomsetning – 2002/2003 Kilde: ACNielsen Reklame-Statistikk AS (brutto reklameomsetning) og MIO (reklameomsetting gjennom mediebyråer, minus rabatter). Tallene viser totalt annonsemarked i Norge i 2002/ MIO for jan og feb, er ikke tilgjengelig MIO: økte med 3,3% i Q1, sammenlignet med Q ACNielsen: økte med 13% i Q1, sammenlignet med Q

8 Radios andel av annonsemarkedet (2002/2003) Kilde: ACNielsen Reklame-Statistikk AS (brutto reklameomsetning) og MIO (reklameomsetting gjennom mediebyråer, minus rabatter). Tallene viser radio sin andel av det totalt annonsemarked i Norge i 2002/ MIO: økte med -0,4% i Q1, sammenlignet med Q for radio. ACNielsen: økte med 32% i Q1, sammenlignet med Q for radio.

9 Daglig oppslutning P4 (hverdager) % Kilde: Norsk Gallup, Radioundersøkelsen. Daglig oppslutning (hverdager), hele befolkningen (9 år+)

10 Daglig lyttetid P4 (blant lyttere) Minutter Kilde: Norsk Gallup, Radioundersøkelsen. Daglig lyttetid blant lyttere (hverdager), hele befolkningen (9 år+)

11 Norges 5. største hverdagsmedium (Daglig oppslutning alle aldre) Pers Kilde: Norsk Gallup, Forbruker & Media ’03/1 – TLF. 13 år + ( personer) Aviser, TV og radio er gjennomsnittlig daglig oppslutning (alle dager)

12 4. størst i aldersgruppen år Pers Kilde: Norsk Gallup, Forbruker & Media ’03/1 – TLF år ( personer) Gjennomsnittlig daglig oppslutning (alle dager)

13 Daglig medieforbruk Q1 (lytte-/seertid) Minutter Kilde: Norsk Gallup, Forbruker & Media ’03/1. Blant lyttere/seere.

14 De viktigste verdiene er sikret ut året Krisetiden har vært en enorm belastning for hele organisasjonen Ingen P4-ansatte har ennå sluttet som følge av usikkerhet rundt konsesjonen Samholdet i laget er sterkere enn noensinne De ansatte er sikret forutsigbarhet og lønn ut året gjennom en gjensidig lojalitetsavtale Hensynet til ansatte og deres familier er også et sterkt kort i P5- kampen

15 Kampen om den 5. radiokonsesjonen To gode, men svært ulike søkere P4 mer detaljert og forpliktende P4 vil innfri alle konsesjonskrav fra første sendedag P4 har betydelig tyngre satsing på det redaksjonelle produktet – bl.a. kultur og nyheter P4 har det klart beste økonomiske fundament for å innfri krav og løfter –Budsjetterer bl.a. med dobbelt så høy %-andel til TONO, Gramo og FFUK Lillehammer vs. Tromsø bør være av underordnet betydning Det kommersielle radiomarkedet trenger P4 for å oppnå vekst Merkevaren P4 videreføres selvfølgelig – og styrkes betydelig i løpet av høsten

16 Det 5. riksnettet blir sterkt P4s styre godkjente igår videre opptrapping av garantiavtalen med Norkring Utbygging starter etter sommerferien Norkring garanterer minimum 70 prosent dekning Utbyggingen av dette nettet har fortrinnsrett hos myndighetene ut 2004 P4 ønsker raskest mulig utbygging til 75 prosent – og har som mål 80 prosent dekning Nettet dekker alle kommersielt mest interessante byer og tettsteder God mobildekning tilpasset denne delen av befolkningens ferdselsmønster Forutsetter frekvenskoordinering og ingen negative følger for NRK/K4/lokalradioer/DAB P4 vil beholde dagens RDS-programidentifikasjon og deler av tunneldekningen P4 på kabelnett, satelitt (Canal Digital/Viasat) og Internett berøres heller ikke av frekvensbyttet

17 Det nye styret i P4 RHN ASA Jens Kristian Thune (styreleder) Bjørn Rosengren(nestleder) Ellen Holager Andenæs Anders Nilsson Markus Täkte Arne Sandvik (ansattrepr.) Terje Harald Larsen (ansattrepr.) 1 styreplass holdes åpen i påvente av konsesjons-avgjørelsen

18 Vår visjon og hovedmål står fast Visjon: Norges mest populære og attraktive budskapsformidler Overordnet mål: Norges største radiokanal


Laste ned ppt "Presentasjon av 1. kvartal Oslo 14. mai 2003 Adm.dir. / ansv. red. Rune Brynhildsen Økonomidir. Pål Falck-Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google