Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adresseavisen konsern 2006 og første kvartal 2007 Konsernsjef Per Axel Koch Juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adresseavisen konsern 2006 og første kvartal 2007 Konsernsjef Per Axel Koch Juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adresseavisen konsern 2006 og første kvartal 2007 Konsernsjef Per Axel Koch Juni 2007

2 2 Denne presentasjonen er utarbeidet av Adresseavisen i forbindelse med Schibsteds salg av aksjer i Adresseavisen Informasjonen i denne presentasjonen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon gitt i Adresseavisens årsregnskap for 2006 og i første kvartalsrapporten for 2007 I den grad presentasjonen inneholder fremtidsutsikter/budsjetter er disse basert på selskapets strategiske målsettinger. Selskapet kan ikke garantere at disse målsettingene vil bli oppnådd og kan ikke holdes ansvarlig dersom slike målsettinger ikke nås.

3 Innhold Forretningsområder og organisering Hovedpunkter 2006 Regnskap Adresseavisen konsern / likviditet / utbytte Adresseavisen i fire kanaler Første kvartal 2007 Utfordringer 2007

4 4 Adresseavisen konsern består av tre forretningsområder Mediavirksomhet Adresseavisen –Papiravisen Adresseavisen –Internett / digitale tjenester (Adressa.no) –Lokalradio (RadioAdressa) –Lokal-TV (TV-adressa) Lokalaviser –Sør-Trøndelag AS –Fosna-Folket AS –Innherreds Folkeblad og Verdalingen AS –Trønderbladet AS –Hitra-Frøya AS –Levanger-Avisa AS Trykkerier –Adressa-Trykk AS –ST-Trykk AS Annen virksomhet –Adressa Bud AS –Adresseavisen Telefontjenester AS

5 5 Mediehuset Adresseavisen, ukentlig dekning Konsesjonsområde: Kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Orkdal, Midtre Gauldal, Oppdal, Skaun, Rissa, Røros, Ørland, Klæbu, Selbu, Bjugn, Meldal, Hemne, Frøya, Hitra, Åfjord, Meråker, Rennebu, Holtålen, Agdenes, Osen, Roan, Snillfjord, Tydal. Befolkningen 12 år+: 251.159. Ukentlig dekning/oppslutning

6 6

7 7 Innhold Forretningsområder og organisering Hovedpunkter 2006 Regnskap Adresseavisen konsern / likviditet / utbytte Adresseavisen i fire kanaler Første kvartal 2007 Utfordringer 2007

8 Adresseavisen konsern Hovedpunkter 2006 Meget vellykket overgang til tabloid. Lesertallsvinner blant norske aviser (+11000 lesere). Opplagsvekst som en av få større norske aviser (+60 ekspl.). Fortsatt vekst i totale annonseinntekter for konsernet (også vekst for Adresseavisen etter omlegging til tabloid). Godt driftsresultat for Adresseavisen konsern i 2006 NOK 107,0 (91,6) mill.. God netto driftsmargin for konsernet i 2006 på 11,9 (10,9) %. Internett/digitale tjenester med driftsresultat på NOK 8,8 (5,2) mill.. Fortsatt god kundeservice (kundesenter og distribusjon). Betydelig resultatfremgang for TV-adressa med driftsresultat på NOK 2,0 (-4,1) mill., men tilbakegang i antall seere.

9 Adresseavisen konsern Hovedpunkter 2006, forts. Mindre underskudd for Radioadressa med driftsresultat på -3,4 (-5,4) mill. og betydelig reduksjon i differansen mot Radio1 Trondheim (forskjellen er nå kun 3,5% mot 11% året før). Lokalavisene med meget gode marginer og sitt beste år til nå (driftsresultat NOK 13,8 (12,3) mill.). Trykkeriene med beste driftsresultat til nå med NOK 33,8 (30,1) mill.. –Utvidelse Goss-presse til 80/80 sider gjennomført som planlagt –Utvidet driftstid –Nytt fast avisoppdrag (Aftenposten) Adresseavisen ble i desember 2006 utelatt fra den videre Media Norge prosessen. Allikevel vil samarbeidet med de fire medieselskapene i Media Norge fortsatt være viktig for Adresseavisen. Adresseavisen solgte i desember 2006 sin eierandel i Kanal 24 til TV2, dette ga et regnskapsmessig tap i 2006 på NOK -23,7 mill.. Økning i utbytte og aksjekurs.

10 10 Innhold Forretningsområder og organisering Hovedpunkter 2006 Regnskap Adresseavisen konsern / likviditet / utbytte Adresseavisen i fire kanaler Første kvartal 2007 Utfordringer 2007

11 11 Regnskap Adresseavisen konsern 1992 - 2006

12 12 Adresseavisen konsern Note: Finans 2006 inkl. tapsføring Kanal 24 med -NOK 23,7 mill.

13 Adresseavisen konsern

14 14 Adresseavisen konsern Alle tall i millioner kroner

15 15 Adresseavisen konsern Alle tall i millioner kroner

16 16 Utbytte i Adresseavisen ASA i kroner og i prosent av markedsverdi 1993-2006 Merknad: Direkte avkastning ift markedsverdi er beregnet ved å dividere utbytte i kr per aksje med gjennomsnittlig aksjekurs for gjeldende år.

17 17 Innhold Forretningsområder og organisering Hovedpunkter 2006 Regnskap Adresseavisen konsern / likviditet / utbytte Adresseavisen i fire kanaler Første kvartal 2007 Utfordringer 2007

18 18 Adresseavisen var lesertallsvinner blant norske aviser i 2006 Kilde: Forbruker & Media. Endringer i antall lesere 2005 – 2006 for de 18 største avisene. Utregningene er gjort med bakgrunn i de absolutte tallene, altså inkl. desimaler. Mange av endringene ligger innenfor feilmarginene (se siste side).

19 19 Opplag Adresseavisen 1996 – 2006 Antall eksemplarer per dag - avrundet

20 20 Adresseavisen har nå en avispakke leserne setter stor pris på…… Kilde: MMI

21 21 ….og tilfredsheten med innholdet har økt markert etter produktomleggingen Kilde: MMI

22 22 Opplagsinntekter Adresseavisen 1998 - 2006 NOK mill. *Under den 11 dager lange arbeidskonflikten mellom NJ og MBL i mai 2004 ble abonnentene godskrevet 50%, dette tapet utgjør 2,4 mill. kr

23 23 Utvikling annonseinntekter Adresseavisen 1993 – 2006 - papir NOK mill. Kilde: Adresseavisen Største bransje 2006 Bolig 19 % Stilling ledig 18 %

24 24 6 9 9 11 18 25 NOK mill. Kilde: Adresseavisen 38 32 Netto annonseinntekter Adresseavisens nye kanaler 1997 – 2006 - internett, TV og radio 56 16

25 25 Adressa.no, brukerutvikling Sammenligning av tallene på ukebasis for andre halvår 2006 mot tilsvarende periode i 2005 viser en trafikkøkning på 25%.

26 26 Adresseavisen konsern, driftsresultat per forretningsområde Ngaap 2003/2004, IFRS fra 2005

27 27 Innhold Forretningsområder og organisering Hovedpunkter 2006 Regnskap Adresseavisen konsern / likviditet / utbytte Adresseavisen i fire kanaler Første kvartal 2007 Utfordringer 2007

28 28 Godt første kvartal 2007 med betydelig opplags- og resultatvekst Driftsresultat for konsernet på NOK 37,3 (16,7) mill. Adresseavisen med opplagsøkning på 3 615 til 80 657 eksemplarer. Positiv annonseutvikling med økte inntekter i papiravisen på 16 % til NOK 114 mill. Adressa.no med 44 % vekst i inntektene og et resultat på NOK 2,5 (2,0) mill. Radioadressa (25,5 %) minsker avstanden i lyttertall til Radio 1 (29,0 %) TV-adressa med nedgang i seertall spesielt knyttet til distribusjon Trykkeriene oppnådde gode resultater som følge av økt omsetning

29 29 Adresseavisen konsern

30 30 Adresseavisen konsern

31 31 Innhold Forretningsområder og organisering Hovedpunkter 2006 Regnskap Adresseavisen konsern / likviditet / utbytte Adresseavisen i fire kanaler Første kvartal 2007 Utfordringer 2007

32 32 Utfordringer 2007 Adresseavisen konsern Videreutvikling Adresseavisen i tabloid (fortsatt opplags- og lesertallsvekst) Adresseavisen konsern har som mål å bli ledende i Midt-Norge på internett/digitale tjenester Fortsatt utstrakt samarbeid med Media Norge- selskapene Radioadressa større enn Radio1 Trondheim Snu nedgangen i seertallene for TV-adressa Fortsatt positiv utvikling for Adressa-Trykk


Laste ned ppt "Adresseavisen konsern 2006 og første kvartal 2007 Konsernsjef Per Axel Koch Juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google