Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordea Bank Norge Q4 2011 24. januar 2012. Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordea Bank Norge Q4 2011 24. januar 2012. Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordea Bank Norge Q januar 2012

2 Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret jevnt og trutt på Norsk Familieøkonomi sine målinger siden En ny førsteplass er med på å bekrefte at vi er konkurransedyktige over tid. Den høyeste kundetilfredsheten i personkundemarkedet og private banking blant sammenlignbare konkurrenter. På andre plass i bedriftsmarkedet. Nordea bidrar til vekst (Q4) Utlån til husholdninger 209,5 mrd, en økning på 3,3 mrd Utlån til foretak 254,3 mrd, en økning på 4,9 mrd Videreutvikling av elektroniske tjenester Mange forbedringer for mobilbank og SMS-bank i Q4; forenklet innlogging, overføring mellom egne konti og tilgang på transaksjonshistorikk Nye versjoner leveres fortløpende; ny app for Windows phone 7. 2

3 Resultat etter skatt økte med 24 % til 984m fra forrige kvartal Netto renteinntekter økte 6 % Økte utlåns- og innskuddsvolumer i person- og bedriftsmarkedet Bedrede marginer på utlån i Retail og Shipping siste tre måneder Noe reduserte marginer på innskudd husholdninger Økt inntjening fra salg av rente- og valuta derivater Internasjonal uro i valuta- og rentemarkedet bidrar til økt salg av sikringsprodukter Kostnader redusert med 7 % (eksklusive restruktureringsavsetning i 3.kvartal) Gjennomføring av effektivitetstiltak og bemanningsreduksjon i henhold til plan Mål om reduksjon av ca. 200 årsverk ved utgangen av 2012 i rute Resultat før tap på utlån opp 33 % 4 % økning eksklusiv avsetning for restrukturering i 3. kvartal Tap på utlån doblet fra forrige kvartal til 434m Økte tap i shipping 3 Solid resultat i fjerde kvartal

4 4 NOKm 4.kv kv Endr % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endr % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto resultat på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Sum driftskostnader 1) Resultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern 1) Inkluderer avsetning til restrukturering NOK 295m i 3.kv 2011

5 5 NOKm 4.kv kv Endr % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endr % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto resultat på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Sum driftskostnader 1) Resultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern 1) Inkluderer avsetning til restrukturering NOK 295m i 3.kv 2011


Laste ned ppt "Nordea Bank Norge Q4 2011 24. januar 2012. Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google