Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordea Bank Norge Q4 2011 24. januar 2012. Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordea Bank Norge Q4 2011 24. januar 2012. Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordea Bank Norge Q4 2011 24. januar 2012

2 Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret jevnt og trutt på Norsk Familieøkonomi sine målinger siden 2006. En ny førsteplass er med på å bekrefte at vi er konkurransedyktige over tid. Den høyeste kundetilfredsheten i personkundemarkedet og private banking blant sammenlignbare konkurrenter. På andre plass i bedriftsmarkedet. Nordea bidrar til vekst (Q4) Utlån til husholdninger 209,5 mrd, en økning på 3,3 mrd Utlån til foretak 254,3 mrd, en økning på 4,9 mrd Videreutvikling av elektroniske tjenester Mange forbedringer for mobilbank og SMS-bank i Q4; forenklet innlogging, overføring mellom egne konti og tilgang på transaksjonshistorikk Nye versjoner leveres fortløpende; ny app for Windows phone 7. 2

3 Resultat etter skatt økte med 24 % til 984m fra forrige kvartal Netto renteinntekter økte 6 % Økte utlåns- og innskuddsvolumer i person- og bedriftsmarkedet Bedrede marginer på utlån i Retail og Shipping siste tre måneder Noe reduserte marginer på innskudd husholdninger Økt inntjening fra salg av rente- og valuta derivater Internasjonal uro i valuta- og rentemarkedet bidrar til økt salg av sikringsprodukter Kostnader redusert med 7 % (eksklusive restruktureringsavsetning i 3.kvartal) Gjennomføring av effektivitetstiltak og bemanningsreduksjon i henhold til plan Mål om reduksjon av ca. 200 årsverk ved utgangen av 2012 i rute Resultat før tap på utlån opp 33 % 4 % økning eksklusiv avsetning for restrukturering i 3. kvartal Tap på utlån doblet fra forrige kvartal til 434m Økte tap i shipping 3 Solid resultat i fjerde kvartal

4 4 NOKm 4.kv. 2011 3.kv. 2011 Endr % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endr % Netto renteinntekter2 2072 07468 3498 2781 Netto gebyr- og provisjonsinntekter54053122 2652 1734 Netto resultat på poster til virkelig verdi38155-75343888-61 Egenkapitalmetoden10264194103 Andre inntekter4866185208 Sum driftsinntekter2 9352 890211 33611 650-3 Personalkostnader-646-1 059-39-3 209-2 80714 Andre kostnader-496-4666-1 954-2 115-8 Avskrivninger -41-46-160-154 Sum driftskostnader 1) -1 183-1 571-25-5 323-5 0765 Resultat før tap på utlån1 7521 319336 0136 574-9 Tap på utlån-434-22196-1 432-72598 Driftsresultat1 3181 098204 5815 849-22 Skattekostnad-334-30211-1 234-1 549-20 Resultat for perioden984796243 3474 300-22 Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern 1) Inkluderer avsetning til restrukturering NOK 295m i 3.kv 2011

5 5 NOKm 4.kv. 2011 4.kv. 2010 Endr % Jan-Des 2011 Jan-Des 2010 Endr % Netto renteinntekter2 2072 07178 3498 2781 Netto gebyr- og provisjonsinntekter540579-72 2652 1734 Netto resultat på poster til virkelig verdi38231-84343888-61 Egenkapitalmetoden10260194103 Andre inntekter4844185208 Sum driftsinntekter2 9352 985-211 33611 650-3 Personalkostnader-646-53421-3 209-2 80714 Andre kostnader-496-557-11-1 954-2 115-8 Avskrivninger -41-45-160-154 Sum driftskostnader 1) -1 183-1 1364-5 323-5 0765 Resultat før tap på utlån1 7521 849-56 0136 574-9 Tap på utlån-434-23585-1 432-72598 Driftsresultat1 3181 614-184 5815 849-22 Skattekostnad-334-488-32-1 234-1 549-20 Resultat for perioden9841 126-133 3474 300-22 Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern 1) Inkluderer avsetning til restrukturering NOK 295m i 3.kv 2011


Laste ned ppt "Nordea Bank Norge Q4 2011 24. januar 2012. Nordea Bank Norge – 4.kvartal 2011 Beste totalbank, god kundetilfredshet og høy lojalitet. Nordea har klatret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google