Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordea i Norge Q1 2008 Gunn Wærsted 29.04.08. 2 Nordea Bank Norge i 1. kvartal 2008 Totale inntekter økt med 9 % til NOK 2 083 millioner (1 914 mill sammenlignet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordea i Norge Q1 2008 Gunn Wærsted 29.04.08. 2 Nordea Bank Norge i 1. kvartal 2008 Totale inntekter økt med 9 % til NOK 2 083 millioner (1 914 mill sammenlignet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordea i Norge Q Gunn Wærsted

2 2 Nordea Bank Norge i 1. kvartal 2008 Totale inntekter økt med 9 % til NOK millioner (1 914 mill sammenlignet med 1. kvartal 2007) – Netto renteinntekter økt med 27 % til NOK millioner – Netto gebyr- og provisjonsinntekter ned 13,6% til 332 millioner Samlede kostnader økt 3 % til NOK millioner (1 118) Driftsresultat før tap på utlån økt med 17 % til NOK 933 millioner (796) Resultat etter tap opp 7 % til NOK 883 millioner (823) Netto tap på utlån NOK 50 millioner (netto inngang på 21 i 1.kvartal 2007)

3 3 Resultat sammendrag – Nordea Bank Norge konsern NOKmQ1 2008Q1 2007Endring % 4. kv 2007 Endring % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsm Resultat før skatt Skattekostnad Resultat

4 4 Vekst i forretningsvolumer fortsatte i 2008 Utlån til kunder økt med 2,9 % siste 3 måneder og 14,2 % siste 12 måneder Økt markedsandel på lån med pant i bolig fra 11,2 % til 11,4 % siste 12 måneder Innskudd fra kunder økt siste 3 mnd med 6,2 % - tilsvarer en årlig rate på 25,2 % Antall kortbetalinger opp 10 % siste 12 måneder; 24 millioner transaksjoner i første kvartal 2008 Fordel Pluss kunder økt med 11 % og Private Banking-kunder økt 22% Antall private nettbankkunder økt med 13,6 % siste 12 måneder


Laste ned ppt "Nordea i Norge Q1 2008 Gunn Wærsted 29.04.08. 2 Nordea Bank Norge i 1. kvartal 2008 Totale inntekter økt med 9 % til NOK 2 083 millioner (1 914 mill sammenlignet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google