Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 IKT-utviklingsprogram ”Elektronisk kommunesammenslåing” Interkommunal samhandling via.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 IKT-utviklingsprogram ”Elektronisk kommunesammenslåing” Interkommunal samhandling via."— Utskrift av presentasjonen:

1 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 IKT-utviklingsprogram ”Elektronisk kommunesammenslåing” Interkommunal samhandling via felles intranettløsninger

2 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Aktuelle problemstillinger  Gevinster ved innføring dagens IKT-systemer?  Informasjonsplikten i Kommunel. § 4  Kommunene som informasjons-leverandører på Internett  ”Aksjon forny lokaldemokratiet”  De ansatte etterspør nye verktøy (e-post og Internett) - forbedringspotensiale vedr. intern informasjonsformidling  KOSTRA innen 2001

3 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Begreper  IKT  Internett  Intranett - ekstranett  KOSTRA

4 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Datamodell DatakilderIntranettInternett

5 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 ”El. kommunesammenslåing”

6 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Nasjonale mål  Brukerorientert forvaltning  Politisk styrbar forvaltning  Effektiv og resultatorientert forvaltning  Åpen, demokratisk og rettsikker forvaltning Handlingsprogram 1999-2001 - Elektronisk forvaltning

7 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Infosystem - internt  Tilgang til informasjon - felles format  Kvalitetssikring  Kommunikasjon  Samhandling - erfaringsutveksling - regionalisering  Helhetlig styring  Effektivisering  Kompetanseheving

8 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Intranett - Internett  Informasjon til lokal- befolkningen og andre målgrupper  Kommunikasjon med innbyggerne og eksterne samarbeidspartnere  Informasjonshenting fra eksterne kilder

9 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Styringsdata  Ledelsesinformasjon s-system (LIS)  Effektiv rapportering og optimal lokal utnytting av KOSTRA- data  Balansert målstyring

10 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Balansert målstyring Økonomidata Kvantitative tjenestedata Kvalitative tjenestedata Kommunens personressurser Demografiske data (SSB) BALANSERT MÅL- STYRING

11 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Målekort

12 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Faser  Forprosjekt Informasjon, motivasjon, kartlegging  KOSTRA-fasen Personalløp Systemløp Organisasjonsløp  ”Fullskala” intranett Utvidelse av innhold og målgrupper

13 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Andre prosjektområder  Teledemokrati  Kunnskapsformidling og kompetanseutvikling  Videreutvikle felles informasjonstjenere og vevtjenester for lokalsamfunn  Lokale kommunikasjonsnett


Laste ned ppt "LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 IKT-utviklingsprogram ”Elektronisk kommunesammenslåing” Interkommunal samhandling via."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google