Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan løfte en hel region inn i e-samfunnet ? LiNK-programmet i Numedal/Kongsberg Rådmann Jon Gjæver Pedersen Lokale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan løfte en hel region inn i e-samfunnet ? LiNK-programmet i Numedal/Kongsberg Rådmann Jon Gjæver Pedersen Lokale."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvordan løfte en hel region inn i e-samfunnet ? LiNK-programmet i Numedal/Kongsberg Rådmann Jon Gjæver Pedersen jon-gj.pedersen@flesberg.kommune.no Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg

3 Hovedinnhold Hvorfor Lokale Informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg (LiNK) Hvem stod bak LiNK-programmet ? Bakgrunn og historikk - forutsetninger Presentasjon programområder. Status i dag Pågående satsninger i regionen.

4 Hvorfor LiNK? ”Veien til grunnleggende endringer går gjennom endring av virkelighetsoppfatningen. Omstilling av tankesett kan vanskelig skje i tilbakelent stilling.” (Prof. P.M. Schieflo, 2000) Utgangspunkt: Det store sceneskiftet (paradigme-) fra industriøkonomi til informasjonsøkonomi (nettverksøkonomi)

5 Er dette en bank eller en kommune?

6 Historikk NoByKoM: Initiativ 1996 IKT-seminarer Regional plangruppe 27. mai 1998 Forstudie og forprosjekt Oppstart LiNK gjennomføringsprogram 24. september 1999 Kommunenes rolle avgjørende

7 Problemstilling og visjon Lang tids bearbeiding ga følgende problemstilling: Hvordan bringe et helt lokalsamfunn fra ”kulepennens tidsalder” inn i e-samfunnet ? Vår visjon for programmet ble: LiNK skal bidra til å utvikle et framtidsrettet, attraktivt og synlig lokalsamfunn gjennom smart bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Den helhetlige tenkningen i programmet gjorde at programmet ble gitt en rolle som nasjonal demonstrator

8 Hvem er LiNK? Initiativ fra næringsliv og kommuner i Kongsberg og Numedalregionen En omfattende regional dugnadsinnsats med mange aktører! Befolkning: ca. 30.000 (+ ca. 10.000 hytter) Stor spennvidde: Fra trad. primærnæringer til den globalt orienterte industrien på Kongsberg Effekter av samspill: By og land ? Privat og offentlig ?

9 Strategi - hovedelementer Kompetanse Nettverk (informasjonsnettverk) Teknologisk infrastruktur

10 Kunnskapsøkonomikjeden Kunnskap/kompetanse Innovasjon Verdiskaping Nettverk (Norges forskningsråd) I kunnskapsøkonomien er kunnskap den viktigste ressurs, og læring den viktigste prosess!

11 Nettverkssamhandling - IKT Evnen til å løse oppgaver gjennom samhandling i nettverk regnes for å være en avgjørende suksessfaktor i informasjons- og kunnskapssamfunnet. Et informasjonsnettverk er en gruppe mennesker og virksomheter som samvirker og utveksler informasjon. Til støtte for dette brukes en teknisk infrastruktur, et kommunikasjonsnett og et sett med informasjonstjenester, en informasjonsinfrastruktur. (Norges forskningsråd)

12 Organisering

13 Økonomi Sum utgifter:21, 1 mill. kroner Sum egeninnsats:13, 8 mill. kroner (dokumentert) Totalsum:34,9 mill. kroner Reell ressursinnsats: > 40 mill. kroner

14 Managementprogram - BI ”Cyberdemokrati”, nettverksøkonomi, næringsutvikling og elektronisk deltakelse” Mål: Kompetanse og nettverk 40 deltakere: 50% fra næringsliv, 50 % fra offentlig virksomhet Prosjektoppgaver, bl.a. som basis for etablering av ny virksomhet Denne kompetanseoppbyggingen var en kritisk suksessfaktor for programmet …. og utvidet nettverket vårt ytterligere

15 Teledemokrati (e-Demokrati) Kunnskap og kompetanseutvikling (e-Læring) Interkommunal samhandling Elektronisk forretningsutvikling Lokalt kommunikasjonsnett (bredbånd) Programområdene i LiNK:

16 e-Demokrati

17 Utgangspunkt: Levende lokaldemokrati er både et mål i seg selv, og samtidig et virkemiddel for regional utvikling. Hovedsatsninger: IKT-verktøy for lokaldemokratiet Kompetanseutvikling blant prioriterte målgrupper Teledemokrati i lokalsamfunnet Noen resultater: Kommunene på nett med felles struktur og baser Innsyn forbedret radikalt (… nå også ”live”) 15 av de 24 politiske partiene har deltatt på kurs – hjemmesider etablert. Opplæring på bred front (prioriterte grupper)

18 e-Læring E-læringsplattform Døgnåpen skole Skole og bibliotek som ressursentra = FLEKSIBEL LÆRING

19 Blir du lønnsom lille venn?

20 Blir du klokere lille venn?

21 Her finner du både klasserom, lærerrom, foreldrerom….. ingen lapper blir borte og foreldre kan selv teste seg på historieprøven i 8. Klasse !

22 e-Læring Visjon: Et lærende lokalsamfunn. Hovedsatsninger: Skolene som ressurssentra i lokalsamfunnet Effektiv utnytting av IKT Samspill skole, næringsliv og lokalsamfunn Styrke bibliotekenes rolle Etablere og utvikle informasjonsnettverk Etterutdanning av skoleledere og lærere Stimulere utviklingsarbeid i skolen.

23 e-Læring Noen resultater: Etablert infrastruktur og gjennomført kurs på bred basis i lokalsamfunnet. Etablert nettstedet Skoleveven Etablert kontakt med næringsliv og fått tilgang på både maskiner og kompetanse Fokus og kompetanseheving innen bibliotekene i regionen – digitalisering av samlinger Gjennomført etter- og videreutdanning for IKT- veiledere (25 instruktører), samt generell satsning (nettbasert). Tildelt midler til enkeltskoler til konkrete prosjekter Enkeltresultater av både nasjonal og internasjonal interesse …… nettverket blir større !!

24 Døgnåpen skole ! Oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt !

25 e-Forvaltning Interkommunalt samarbeid

26 e-Forvaltning Visjon: Kommunene skal være en profesjonell leverandør av elektronisk informasjon og elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv. Hovedsatsninger: Etablere intranettløsninger i hver av kommunene Etablere ekstranett mellom kommunene Etablere løsninger for kommunikasjon og samhandling ”Elektronisk kommunesammenslåing” …. var lenge arbeidstittel for dette programområdet

27 e-Forvaltning Resultater: Sommeren 2000 var ”sammenslåingen” et faktum Felles baser for intranett og internett, samt felles base for kalender- og mail Utvikling og tilgang på enkelt publiseringsverktøy Åpnere forvaltning for både innbyggere og politikere … …. og media. Massiv kompetanseheving og tilsvarende avdekking av kompetansebehov. Realisering av felles forvaltning nærmer seg raskt på noen områder

28 Gjenkjennelig struktur - internett

29 Felles struktur og tilgang for alle ansatte Felles portal for ansatte i neste fase ??

30 Eks. bruk av felles baser

31 e-Business E-LiNKforum Samarbeid med eforum.no, Samarbeid med BI og Bedriftsuniversitetet

32 Bredbåndsløsninger Fiberskolesatsing - UNINETT Kartlegging Pilotskoler - Rødberg og Flesberg Spydspiss for helhetlig regional løsning Interregionalt samarbeid - Fjell- og Fjordnett (med Hallingdal, Hardanger, og Valdres) E-verkenes initiativ

33 Bredbåndsløsninger Status i dag: 4 e-verk og 3 kommuner har samlet seg til felles strategi m.h.t. bredbåndstilgang (felles prospekt !) Numedalskommunene i ferd med å etablere selskap som skal håndtere innkjøp, forvaltning og evt. utbygging De 4 e-verkene danner sammen med andre interessenter et aksess-selskap for å distribuere videre til sluttbruker …. i mellomtiden har vi fått leie til en pris vi kan leve med !! Råd: Ta tak sjøl ! Verken stat eller marked ordner opp !

34 ”LiNK-nettverket” Kunn- skap Tekno- logi Prosess Virke- midler Kapital

35 Vurdering Suksessfaktorer Sterk fokus på prosess, involvering og forankring Infrastruktur - standardisering (krav og løsninger) Kompetanseutvikling - managementprogram Nettverk på tvers av organisasjoner, sektorer og forvaltningsnivåer Utfordringer Kapasitet teknologiutvikling Bredbånd Finansiering Usikkerhet – slitasje Stor satsning innenfor kort tidshorisont

36 Næringsutvikling ? Har hjulpet bedrifter inn på den digitale arena Kompetanseoppbygging Rekruttering av kompetent arbeidskraft Etablering av nye virksomheter, utvikling av virksomheter Samhandlingsarena mot off. virksomhet Foreløpig ingen bred mobilisering innenfor næringslivet, men flere banebrytende pilotprosjekter Dokumentert innsats fra næringslivet (midler, timer, PC-er): ca. 4 mill.

37 Denne statusen gir tilgang på mer kompetanse og et enda bredere nettverk

38 Oppfølging/videreføring Programmet har skapt en unik plattform for e- samhandling bestående av kompetanse, nettverk og teknologisk infrastruktur Konkrete videreføringsprosjekter (e-LiNK) Offentlig, regionalt virtuelt servicetorg Skole-LiNK e-LiNK forum Bredbånd (skolene som spydspiss)

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Neste generasjon: Varsling og avlesing pr. SMS

50

51 Servicetorget kommer hjem til meg !

52 Kartløsninger og levende bilder fra tjenesteområder, boligområder og næringsområder kommer …..

53 Aktuelle lenker http://link.itum.com http://ost-numedal.itum.com http://www.servicetorg-numedal.no http://www.skoleveven.net http://www.flesberg.kommune.no http://www.rollag.kommune.no http://www.nore-og-uvdal.kommune.no http://www.kongsberg.kommune.no

54 Litt nettverkslogikk til slutt …. Takk for at dere holdt dere våkne !!


Laste ned ppt "Hvordan løfte en hel region inn i e-samfunnet ? LiNK-programmet i Numedal/Kongsberg Rådmann Jon Gjæver Pedersen Lokale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google