Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN"— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN
Oppsummering DRI E-demokrati Demokratiteori og noen demokratimodeller IKT som redningsplanke – mulighetsrommet Politiske kommunikasjon på kommunale nettsteder SU: Utvikling av (IKT-baserte) informasjonssystemer Tradisjonell systemutvikling : fossefallsmetoden etc. Systemutvikling og interaktive nett-tjenester Tjenestetrappa og kvalitetskrav til nettsteder Saksbehandlersystemer og beslutningssystemer Informasjonssystemer og informasjonsinfrastrukturer, Informasjonsinfrastrukturer og nye arbeidsformer Informasjonsinfrastrukturer og digitale skiller DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

2 Kan den digitale forvaltningen illustreres slik?
Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn E-demokrati IKT skaper nye utfordringer for demokratiet men IKT skaper også nye muligheter for politisk aktivitet “E-service”: Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere Forvaltningsorganer ”Styring og administrasjon” DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

3 6 demokratiske modeller (van Dijk)
Primære fokus (mål): Menings- dannelse Beslutnings- taking Representativt demokrati 1) Legalt demo 2) Konkurranse demo Primære middel: 4) Pluralist demo 5) Deltaker demo 6) Liberalt demo Direkte demokrati 3) Plebisitt demo DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

4 Systemutviklingsprosessen Den tradisjonelle fossefallsmetoden
Problembeskrivelse Systemanalyse Kravspesifikasjon Systemutforming (design) Logisk modell Realisering (f eks. programmering) Ferdig system Implementasjon Bruk, Drift & vedlikehold Tid DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

5 Inkrementell systemutvikling (med eksempel fra 2. oblig
Behov for å kunne sjekke alder og adresse mm Behov for enkelt system for å administrere innbyggerinitiativ over Internett 1.Kravspekesi-fikasjon Problembeskrivelse 1. System versjon i bruk 1. Logisk modell 2. Kravspek. Revidert problembeskr. 2. System versjon i bruk 2. Logisk modell Beskrivelse av funksjoner og (f eks. sjekk av alder og adresse i kommunen Eks: En første ”papirskisse” av en rutine for å registrere innbyggerinitiativ 2. Versjon av rutinen med sjekk av alder og adresse i kommunen En 1. versjon av rutinen (en nettside) for å registrere innbyggerinitiativ med underskrifter Tid + kostnader DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

6 Er systemutvikling (bare) en teknisk utviklingsprosess?
Organisatorisk- og sosial system : Manuelle rutiner og prosedyrer, kompetanse, Teknisk system: Programsystem og data mm Rettslig reguleringer : Lover/forskrifter med mer DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

7 Et informasjonssystem: ’Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave Datasystemet inngår i et informasjonssystem som inngår i en organisert samhandling Lånekassa (som organisasjon) sammen med de lover og instrukser som gjelder virksomheten Organisasjon Rammer for samhandling Informasjonssystem Formelle og uformelle, manuelle regler og retningslinjer for behandling av lånesøknader Datasystem = formaliserbar del De formaliserte regler for behandlingen Automatisert del = IKTsystem DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

8 Hva skiller infrastrukturer fra informasjonssystemer
Generelt, bredt formål Alltid en forhistorie - Delvis utviklet neden i fra – alltid basert på en installert base Må utvikles skrittvis (evolusjonært) Ingen har full kontroll Ofte uventede sideeffekter Standardiserte grensesnitt og standard protokoller Informasjonssystemer Bestemt, avgrenset formål Begrenset levetid Kan erstattes med et nytt (gjennom ’revolusjon’) Topp-styrt utvikling Baseres på sentral kontroll Standardisering etter behov DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

9 Den såkalte tjenestetrappa
Eksempel : søknadskjema i .pdf-format, AFIN’s emnesider, Eksempel : elektronisk søknadsbehandling : .. Eksempel : elektronisk søknadsbehandling, f eks. Påmelding til emner I Studentweb Eksempel : elektronisk søknadskjema:, påmeldingsrutine , se f eks. DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

10 Er tjenestetrappa en god målestokk for utviklingen av e-forvaltning?
Informasjon Communikasjon Interne organisasjon (Inter)-organisatorisk restrukturering Teknisk og organisatorisk infrastruktur DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

11 Hva omfatter den Tekniske og organisatorisk infrastrukturen
Virksomhetens politiske og administrative organisering: Ledelse og organisering av alle funksjoner og tjenester som omfattes av nettstedet Roller og oppgaver Informasjonsstrategi som del av en virksomhetsstrategi Informasjonsredaktør, informasjonsleverandører vevkoordinator Kunnskap og kompetanse med mer Rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold som skal sørge for at nettstedet til enhver tid er oppdatert og utfører de tjenester som er tilgjengelig, Opplegg for kvalitetssikring av alt innholdet på nettstedet Organisering av sikkerhetsarbeidet IKT infrastruktur Utstyr og programvarer Standarder, protokoller og andre felles konvensjoner for å sikre anvendelighet av programmer og data Koblinger mellom informasjonsressurser (f eks. databaser og vevtjenestene Tekniske sikkerhetsløsninger DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN

12 Vev-tjenester i forvaltningen som har/kan få infrastrukturegenskaper
Samordnet opptak Også en basis for Studentveb, lånekassa med mer AltInn Basis for innrapportering av data for en rekke statlige systemer Min Side Dersom den blir utviklet slik planene er, vil den etter hvert utgjøre en felles portal (og ”kjerne”) for en rekke statlige og kommunale tjenester Hvilken betydning vil dette få for innbyggernes tilgang til og bruk av offentlige tjenester? Landsdekkende teknisk infrastruktur – båndbredde Universelt design – åpne standarder Ikke økonomiske eller juridiske sperrer Digital Kunnskap og kompetanse DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN


Laste ned ppt "DRI2001 H06 -oppsummering Arild Jansen AFIN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google