Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”IT som konkurransefortrinn” Innføring av intranett i Trenor-gruppen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”IT som konkurransefortrinn” Innføring av intranett i Trenor-gruppen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”IT som konkurransefortrinn” Innføring av intranett i Trenor-gruppen
Prosjektoppgave ved Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag Per H. Iversen og Roger Gjersvold

2 Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden 26.03.2000
Første del (høst 99) Hva er et intranett ? Konsekvenser ved innføring av teknologien ? Informasjonsflyt Kommunikasjon Organisasjonen Utarbeide prosjektbeskrivelse Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden

3 Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden 26.03.2000
Andre del (høst 99) Kartlegge informasjonsflyt, blant annet Organisasjonsplan, markedssituasjon Produksjonsplanlegging og produktutvikling Kvalitetssikring, almengyldig informasjon Bruk av Concorde, SuperOffice og andre verktøy Interne rutiner, notater, telefonmøter o.l. Bruk av elektronisk post Generell datakompetanse Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden

4 Utfordringer i Trenor-gruppen
Fokus på leveringsdyktighet Forbedre IT-løsninger Raskere tilbudsbehandling Bedre kapasitetsovervåking i produksjonen Revisjon av kvalitetssikringsrutinene Raskere reklamasjonsbehandling Forbedret kapasitetsutnyttelse Kompetanseutvikling Forbedre kvalitet på materiell for marked-/salgsapparat Forbedre produksjonsprosesser Samhandling fabrikker Sesongsvingninger Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden

5 Bedriftens forventninger til intranett
Forbedre intern korrespondanse Forbedre kunde- og salgsoppfølging Forbedre reklamasjon- og avviksbehandling Raskere tilgang til prislister Tilgang til statistikker Forbedre administrative rutiner Raskere tilgang til personalopplysninger Kalender Interne nyheter Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden

6 Konklusjon etter kartlegging
Forbedre kommunikasjon internt og eksternt Forbedre administrative rutiner Reklamasjon og avviksbehandling Statistikker Forbedre salgsoppfølging Prislister Pristilbud Produktinformasjon Nyheter Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden

7 Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden 26.03.2000
Tredje del (høst 99) Spesifisere et intranett for Trenor-gruppen Utarbeidelse av kravspesifikasjon Forberedelse for implementering Kravspesifikasjonen inneholder : overordnet systembeskrivelse hensikten med og beskrivelse av det nye systemet Kontekstdiagram Vise hvordan systemet fungerer Dataflytdiagram Organisatoriske og personalmessige konsekvenser Rammekrav Generelle krav til systemet Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden

8 Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden 26.03.2000
Hovedprosjekt (vår 2000) Prioriterte områder : Felles elektronisk postsystem for hele gruppen Felles intranett innenfor områdene interne bestemmelser produktkataloger personalhåndbok interne nyheter kvalitetsrutiner Etablering av ekstranett for bestillinger varekataloger prislister Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden

9 Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden 26.03.2000
Mandat for prosjektet Prosjektgruppen skal definere krav til intranett i Trenor- gruppen, herunder felles elektronisk post-tjeneste, intranett og ekstranett. Oppgaven er begrenset til å definere krav til sikkerhets- løsning, krav til programvare og bruk av denne, definere rutiner og definere krav til maskinvare i løsningen. Definere krav til sikkerhetsløsninger Definere krav til programvare og bruk av den Definere rutiner Definere krav til maskinutrustning Presentasjon Trenor-gruppen, Salgssamling Jægtvolden


Laste ned ppt "”IT som konkurransefortrinn” Innføring av intranett i Trenor-gruppen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google